Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks946

Pápež František padá na zem

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsMqnjgnmzgi
To je dobré Ostriku, věř, že máš naději nezůstat proradným trolským blbem a stát se rovným člověkem, který není virtuální diskuzní pijavice pomlouvající papeže, Církev.... Jednou to pochopíš a tehdy ti Bůh to "satanování" odejme od úst. Na tobě záleží jak bolestné to bude, na tobě....
To je v poho Ostriku :)
2 more comments from Kallistratos
Ale houbeles pane žblebto... Každý má možnost, jak v životě uctívat Boha, konat dobré věci a milovat bližní i Boha.... A kdo si mantruje v hlavě blbosti, také jeho "anarchistická" volba.
-------------------------------------------------------------------------
Barbarin
před 48 minutami
1Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2„Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové.…More
Ale houbeles pane žblebto... Každý má možnost, jak v životě uctívat Boha, konat dobré věci a milovat bližní i Boha.... A kdo si mantruje v hlavě blbosti, také jeho "anarchistická" volba.
-------------------------------------------------------------------------
Barbarin
před 48 minutami
1Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2„Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. 3Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte; neboť mluví, ale nečiní.“
Dnes platí tvrdší opatření. Nedělejte a nezachovávejte, co vám říkají, ani co dělají.
Žalm 150

Velebte Pána v jeho svatyni, chvalte na jeho mocné klenbě nebes!
Chvalte ho za divy, jež učinil, chvalte ho pro velikost svrchovanou!

Chvalte ho zvučným hlaholením trub, chvalte ho v doprovodu harf a citer!
Chvalte ho bubínky a vířením, chvalte ho strunnou hrou i píšťalami!
Chvalte ho zvonivými cimbály, U chvalte ho cimbály, jež zvučně chřestí! Vše co má dech, ať Pána velebí!
Vtipně vyjádřeno. Bergoglio (František) z Argentiny Největší Jidáš líbá boty islámských otrokářů Súdánu
Barbarin likes this.
Libor Halik likes this.
Na ČT1 vážně už není spolehnutí. Nejdřív Slonková u jn. Babiše, pak náboženské kauzy a nakonec i toto ;) www.youtube.com/watch
Ružena
@Johanka2
Zaujal ma tvoj vklad o Ústave, lebo poznám množstvo veriacich i kňazov vyššieho postavenia i veku, ale ešte od nikoho som nepočula, že podmienkou spásy je Ústava .
K nej priraďuješ r. 252 a autora jezuitu. Kedy bol založený jezuitský rád? Snad až Ignatiom z Loyoly... Nejak mi to neštimuje. Ozaj a prečo o tom píšeš?
Johanka2
A to som kedy napísala,že podmienkou spásy je ÚSTAVA cirkvi?
Ja som uverejnila článok vzdelaného otca jezuitu z roku 1947!
Ide o ÚSTAVU cirkvi a hierarchiu v cirkvi.
Toto som uverejnila:

dielnasj.blogspot.com/2012/04/ustava-cirkvi-p.html
Mates5485 likes this.
Ružena
to mi odľahlo
Bylo to určeno registraci Johanka2. Prosím ponechte reagovat dotyčnou. Děkuji.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kallistratos
pred 1 hodinou
Pro Johanka2
Johanko, promiň, ale každé postavení má svá privilegia a svoje formy. Ve zlém to neberu. Naopak si cením argumentace. Pro mne je ale papež někdo jiný než Babiš nebo anglická královna.... Církev není politická entita …More
Bylo to určeno registraci Johanka2. Prosím ponechte reagovat dotyčnou. Děkuji.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kallistratos
pred 1 hodinou
Pro Johanka2
Johanko, promiň, ale každé postavení má svá privilegia a svoje formy. Ve zlém to neberu. Naopak si cením argumentace. Pro mne je ale papež někdo jiný než Babiš nebo anglická královna.... Církev není politická entita a přestože papež a Církev má na politiku přirozeně vliv, tak formy projevu mohou být odlišné od politiků a odlišné u papeže ... Z prostého titulu a postavení....

V jakém postavení byl Syn Boží a v jakém postavení ho očekávali "mocní" ... Proč ho opouštěli apoštolové? ... Proč se Malchus rozmáchl a uťal ucho ... Proč? Je mnoho proč.... a tak málo odpovědí ... Zkusme se přece jen trochu zamýšlet.... Děkuji.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Johanka2
pred 1 hodinou
Kallistratos,neber to v zlom.
Vieš si predstaviť,že by napríklad kráľovna Alžbeta z Veľkej Británie bozkávala topánky politikom?
A čo tak pán Babiš,predseda vlády Česka,alebo naša budúca pani prezidentka?
Bozkávanie topánok dehonestuje postavenie ako osoby,tak inštitúcie,ktorú tá osoba
predstavuje.
Bozkávanie topánok je nepatričné a pokorujúce.
To robili otroci.
My sme však slobodné deti BOŽIE.
Pápež je zástupcom samotného Všemohúceho BOHA tu na Zemi.
Tento post má nielen náboženský,ale aj spoločenský rozmer.
Jeho správanie pokoruje svätú cirkev.
Zedad
Kallistratos
před 18 minutami

Pápež František padá na zem

Pro Johanka2
Johanko, promiň, ale každé postavení má svá privilegia a svoje formy. Ve zlém to neberu. Naopak si cením argumentace. Pro mne je ale papež někdo jiný než Babiš nebo anglická královna.


Ale no tak - papež František by se neměl chovat nevhodně, ani jako křupan. Je to na něm hodně vidět, protože je osobnost, která má co říci …More
Kallistratos
před 18 minutami

Pápež František padá na zem

Pro Johanka2
Johanko, promiň, ale každé postavení má svá privilegia a svoje formy. Ve zlém to neberu. Naopak si cením argumentace. Pro mne je ale papež někdo jiný než Babiš nebo anglická královna.


Ale no tak - papež František by se neměl chovat nevhodně, ani jako křupan. Je to na něm hodně vidět, protože je osobnost, která má co říci k dění ve světě.
Pro Johanka2
Johanko, promiň, ale každé postavení má svá privilegia a svoje formy. Ve zlém to neberu. Naopak si cením argumentace. Pro mne je ale papež někdo jiný než Babiš nebo anglická královna.... Církev není politická entita a přestože papež a Církev má na politiku přirozeně vliv, tak formy projevu mohou být odlišné od politiků a odlišné u papeže ... Z prostého titulu a postavení....

V jaké…More
Pro Johanka2
Johanko, promiň, ale každé postavení má svá privilegia a svoje formy. Ve zlém to neberu. Naopak si cením argumentace. Pro mne je ale papež někdo jiný než Babiš nebo anglická královna.... Církev není politická entita a přestože papež a Církev má na politiku přirozeně vliv, tak formy projevu mohou být odlišné od politiků a odlišné u papeže ... Z prostého titulu a postavení....

V jakém postavení byl Syn Boží a v jakém postavení ho očekávali "mocní" ... Proč ho opouštěli apoštolové? ... Proč se Malchus rozmáchl a uťal ucho ... Proč? Je mnoho proč.... a tak málo odpovědí ... Zkusme se přece jen trochu zamýšlet.... Děkuji.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Johanka2
pred 1 hodinou
Kallistratos,neber to v zlom.
Vieš si predstaviť,že by napríklad kráľovna Alžbeta z Veľkej Británie bozkávala topánky politikom?
A čo tak pán Babiš,predseda vlády Česka,alebo naša budúca pani prezidentka?
Bozkávanie topánok dehonestuje postavenie ako osoby,tak inštitúcie,ktorú tá osoba
predstavuje.
Bozkávanie topánok je nepatričné a pokorujúce.
To robili otroci.
My sme však slobodné deti BOŽIE.
Pápež je zástupcom samotného Všemohúceho BOHA tu na Zemi.
Tento post má nielen náboženský,ale aj spoločenský rozmer.
Jeho správanie pokoruje svätú cirkev.
Johanka2
Ak by pápež nedokázal dosiahnuť s politikmi dohodu inak,tak bozkávanie topánok tomu nepomôže.
On sa musí aj navonok správať ako zástupca BOHA tu na Zemi.
Ja sa za neho modlím,aby ho Duch Svätý viedol a ukazoval mu cestu.
Nie je na tom nič nenávistné.

dielnasj.blogspot.com/2012/04/ustava-cirkvi-p.html

Ústava Cirkvi

P. Peter Lippert SJ

Cirkevná ústava je teda aristokratická, nakoľko najvyššiu …More
Ak by pápež nedokázal dosiahnuť s politikmi dohodu inak,tak bozkávanie topánok tomu nepomôže.
On sa musí aj navonok správať ako zástupca BOHA tu na Zemi.
Ja sa za neho modlím,aby ho Duch Svätý viedol a ukazoval mu cestu.
Nie je na tom nič nenávistné.

dielnasj.blogspot.com/2012/04/ustava-cirkvi-p.html

Ústava Cirkvi

P. Peter Lippert SJ

Cirkevná ústava je teda aristokratická, nakoľko najvyššiu plnosť moci má viacčlenný zbor a súčasne je absolútne monarchická, nakoľko tento zbor má svoju plnosť moci len v spojení s jediným nositeľom moci, ktorý má v ňom vedúce miesto a ktorý sám v sebe, bez zboru biskupov, sústreďuje všetku plnosť celocirkevných plných mocí. Už jeden z pápežov starých čias, Kornélius, stavia okolo polovice 3. storočia túto monarchickú ústavu Cirkvi na jeden stupeň s monoteizmom kresťanského náboženstva. Ako píše r. 252 svätému Cypriánovi, biskupovi z Kartága, museli mu istí biskupi, vracajúci sa k cirkevnej jednote, vyhlásiť, že "jeden je Boh a jeden Pán, Kristus, v ktorého veríme a jeden Duch svätý a že biskupom nad celou katolíckou Cirkvou môže byť len jeden."

Táto monarchická hlava Cirkvi má však svoju plnosť moci nielen výlučne, ale i najsamprv pred všetkými údmi Cirkvi. Totižto jestvuje dvojaká možnosť, dvojaká cesta, ktorou sa v istej organizácii dostane vedúca moc k svojim nositeľom, cestou zdola nahor, alebo cestou zhora nadol. Dnešné demokratické myslenie rado dáva ísť autorite v našich svetských, občianskych spoločnostiach, predovšetkým v štáte, zdola nahor, z pospolitosti, v ktorej má pôvodne spočívať, na nositeľov, ktorých pospolitosť označí. Podľa toho chápania majú vladári svoju moc, ktorá, pravda, konečne je chcená samým Bohom a na základe božskej vôle je záväzná pre poddaných, bezprostredne od ľudu, ktorému sú predstavení dajakou právnou formou povolania. Preto sú ľudu, pospolitosti zodpovední za upotrebovanie svojej moci a pospolitosť im ju môže zase odňať, keď právne usporiadaným spôsobom označí iných za jej nositeľov.

Toto chápanie sa nijako nedá upotrebiť na katolícku Cirkev. Boli síce isté, hoci i len ojedinelé pokusy (tak najmä na sneme kostnicko-baselskom), ktoré pápežskú moc chceli predstaviť ako odvislú od biskupov, zhromaždených na koncile. Teda podľa toho úradné úkony pápežov by potrebovali k svojej platnosti výslovný alebo mlčky daný súhlas celého episkopátu. Podľa toho by bol pápež vo svojom úrade vôbec i v platnosti svojho postavenia odvislý od koncilu, ktorý by ho mohol zosadiť a musel by ho potvrdiť. Ale pápeži tieto uznesenia kostnicko-baselské nikdy neuznali, ba výslovne ich zamietli, a celá Cirkev i vtedy, ako vždy, nasledovala rozsudok Ríma a nevšimla si ich. Takto je teraz pre všetku budúcnosť celkom vylúčené, aby kto mohol zastávať v Cirkvi také chápanie. A toto chápanie sa skutočne i protiví najvnútornejšiemu štrukturálnemu zákonu cirkevnej ústavy, podľa ktorej všetka moc cirkevná ide zhora nadol, daná je od Boha bezprostredne rímskemu biskupovi a s rímskym biskupom spojenému všeobecnému episkopátu, a odtiaľ potom ďalej zostupuje do podriadených orgánov cirkevnej služby. Ba isté plné moci, totižto kňazské moci, dostávajú aj nižšie cirkevné hodnostné stupne, totižto kňazskí pomocníci biskupov, bezprostredne a priamo od Boha v sviatosti posvätenia kňazského. Kňazov svätiaci biskup je len vedúcim nástrojom tohto bezprostredne od Boha vychádzajúceho prúdu svätých právomocí. Ale ani v jedinom prípade nevystupuje cirkevná plná moc z nižšieho stupňa k stupňu vyššie postavenému, od pospolitosti veriacich ku kléru, od zhromaždenia kléru k biskupovi, od koncilu biskupov k pápežovi. Pravda, voľba vyšších nositeľov autority, označenie osôb, je v istých okolnostiach vecou podriadených miest alebo zborov. Predovšetkým označenie najvyššieho nositeľa úradu, pápeža, stávalo sa temer od samého začiatku (len Peter údajne sám označil svojho nástupcu) touto cestou, voľbou, ktorú vykonáva sbor biskupov a kňazov, ba i laikov. Ale označenie nositeľa úradu neznačí aj jeho obdarenie mocou jeho úradu: to robí bezprostredne sám Boh. Teda ústava Cirkvi je nielen monarchická, ale i "hierarchická", ako to vraví cirkevná reč. To značí, že všetky moci v Cirkvi idú zhora nadol, od Boha na jeho ľudských splnomocnencov a odtiaľ na podriadených nositeľov úradov, takže všetci nositelia úradov v Cirkvi majú svoju moc pôvodne, t.j. pred cirkevnou vospolnosťou.

Cirkev z vedomia tohto najvnútornejšieho formálneho zákona s nepoddajnou pevnosťou a takmer žiarlivou ostražitosťou potlačila každý pokus spodku, aby sa pokladal za sídlo a prameň cirkevnej moci. V tomto zmysle je pre seba a zo svojej podstaty celkom antidemokratická, nie však pre iné svetské spoločnosti, veď pripúšťa všetky ich ústavy, či sú demokratické alebo absolutistické. Pre seba však uznáva len platnosť hierarchickej a monarchickej ústavy. Preto je vždy pomýlené, keď s hlasnými požiadavkami smerom nahor vystupujú v Cirkvi dajaký podriadený zbor alebo osobnosť alebo veriaci daktorej celej krajiny alebo i celého sveta, ako by si chceli protestmi alebo proklamáciami alebo adresami nárokovať nejaké právo voči cirkevnému vedeniu. Výsledok bude vždy opačný, totižto úplné a bezpodmienečné odmietnutie ich požiadavky. Taký je totižto základný zákon cirkevnej ústavy, ktorý vypovedal už prvý Bonifác na pápežskom tróne r. 422.: "O čom sme raz rozhodli, o tom nemožno ešte raz rokovať. Lebo nikdy nebolo dovolené, aby sa znovu rokovalo o tom, čo apoštolská stolica už rozhodla." Tento základný zákon možno zmysluplne vypovedať i takto: O čom raz rozhodlo najvyššie miesto, to podriadené miesta nemôžu spraviť zas otáznym. Už štvrtý nástupca sv. Petra na biskupskom stolci rímskom, prvý Klement, pozná okolo r. 96 toto pravidlo všetkej cirkevnej správy, že nikto nemôže z vlastnej plnej moci prekročiť smerom nahor stupeň, na ktorom stojí v cirkevnom celku: "Najvyšší veľkňaz má určené svoje úradné oprávnenie, kňazi majú svoje určité miesta, leviti svoju vlastnú službu a laik je viazaný pravidlami, ktoré sú platné pre laikov. Preto nikomu z nás nedovoľuje svedomie, aby vykročil z okruhu, ktorý mu je určený jeho úradným miestom."

Z knihy P. Lipperta SJ : Kristova Cirkev, SSV, Trnava 1947
Díky Johanko za reakci, nicméně nejsi papež a jakýsi monarchismus je už dávno vyčpělé víno. Pokud někdo v mocenské chtivosti ztratí ze zřetele CÍL, pak je odsouzen k neúspěchu... A Cílem je a vždy byl - Ježíš Kristus, nikoli formy náboženství a mocenské ambice či jakékoli atributy. CÍLEM je vždy Ježíš Kristus, Boží Syn.
Keby bolo tak jednoduché zachovať mier vo svete, tak by sme ani nemuseli sa ponižovať-pokorovať a Ježišové Slová o nutnosti poníženia by boli bezvýznamené.

Lenže realita je taká, že Ježišové slová sa jednak musia uskutočnovať a čím menej sa konaju, tým viac je vojen

Vojna a porušovanie mieru je vlastne nasledok pyšných a tých, čo sice hovoria o mieri, ale sami ho porušuju
In nomine Jesus likes this.
Příklad Ježíše Krista Božího Syna je dalekosáhle přesažný.... ON, skrze něho bylo vše stvořeno ..... Víte, nechce se mi pokračovat, ponechám to na čtenářích, ať si mystérium Kristova života sami podrobně rozklíčují.... KRISTUS není a nebyl avatár, prorok, učitel národů a nebo personalizovaný kompilát tužeb izraelského národa, ba ani nepodařený prorok, který přežil své ukřižování či oběť spiknutí …More
Příklad Ježíše Krista Božího Syna je dalekosáhle přesažný.... ON, skrze něho bylo vše stvořeno ..... Víte, nechce se mi pokračovat, ponechám to na čtenářích, ať si mystérium Kristova života sami podrobně rozklíčují.... KRISTUS není a nebyl avatár, prorok, učitel národů a nebo personalizovaný kompilát tužeb izraelského národa, ba ani nepodařený prorok, který přežil své ukřižování či oběť spiknutí sektářů té doby... Ježíš byl a je Boží Syn....

A jak se s ním nakládalo, kdo ho chtěl opustit, jak byl zrazen, kdo jej vyznal, kdo zapřel, kdo věřil a kdo nikoli nevěřil, kdo jím pohrdal, ať si přebere každý sám. Pro mne to byl BOŽÍ SYN a jsem rád a je mi ctí, že se mohu počítat ve své nedokonalosti mezi ty, kteří vyznávají Jeho jméno a smí mu svěřovat život.... Jak se Kristus ponížil vidíme v celém dějství Písma.... Je nesmírně pokrytecké a zbabělé snažit se vyčítat papeži určité věci a ještě je podpírat chabou a vychytralou argumentací pramenící z ateistické nenažranosti a pýchy.
Zedad
Kallistratos
Pán Ježíš je Boží Syn. Nehledáme nového Mesiáše.
Zedad
Kallistratos
Stále platí, že kde je papež, tam je Církev. Platí to, ať se nám to líbí nebo ne.
Johanka2
Nie Kallistratos.Nedá sa s Tebou súhlasiť.

V texte ÚSTAVY cirkvi nikde nebola zmienka o mocibažnosti.
Citujem Ťa :" nicméně nejsi papež a jakýsi monarchismus je už dávno vyčpělé víno."
Text Ústavy cirkvi oísal vzdelaný otec jezuita.
Cirkev sa neriadi dobou.To doba sa musí riadiť podľa cirkvi.
Cirkev patrí BOHU.
Nie je to organizácia typu Zväz záhradkárov.
Tá ÚSTAVA je raz daná.Navždy.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Nepochopila jsi asi příliš Johanko o čem píšeš. Tato formulace je také docela zavádějící: "Cirkev sa neriadi dobou.To doba sa musí riadiť podľa cirkvi."
Ultimativní monarchismus je POUZE forma. Církev je tu kvůli Kristu Ježíši... Z Jeho milosti žiješ i ty. Je zbytečné stavět jakési alternace... Kdo věří Bohu, ví... :)
Dostatečnou hloupost napsal Barbarin. Tak naivní zevšeobecňování se dlouho nevidí. Ale aspoň se pán představil. Mimochodem, rád bych dal k dobru toto. Je vhodné si připomenout našeho papeže: www.youtube.com/watch
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Barbarin
pred 7 hodinami
Bergoglio je člověk, který se klaní lidem, ale nikdy Bohu.
Mates5485 sa to páči.
pred 2 hodinami
Johanka2
Citujem ťa,Kallistratos:"Ultimativní monarchismus je POUZE forma. Církev je tu kvůli Kristu Ježíši... Z Jeho milosti žiješ i ty. Je zbytečné stavět jakési alternace... Kdo věří Bohu, ví... :)"

Si vôbec katolík?

Cirkev,ktorú založil JEŽIŠ KRISTUS je takou,aká bola na začiatku a bude až do konca vekov.
Jej hlavou je Ježiš Kristus.
ON ustanovil svojho zástupcu tu na Zemi-pápeža.
Prvým pápežom …More
Citujem ťa,Kallistratos:"Ultimativní monarchismus je POUZE forma. Církev je tu kvůli Kristu Ježíši... Z Jeho milosti žiješ i ty. Je zbytečné stavět jakési alternace... Kdo věří Bohu, ví... :)"

Si vôbec katolík?

Cirkev,ktorú založil JEŽIŠ KRISTUS je takou,aká bola na začiatku a bude až do konca vekov.
Jej hlavou je Ježiš Kristus.
ON ustanovil svojho zástupcu tu na Zemi-pápeža.
Prvým pápežom sa stal Peter.
Postupne,pre rastúci počet členov katolíckej cirkvi,boli ustanovení biskupi,..atď.
Nepísala som o žiadnych alternáciach,atď.Ten zvyšok Tvojho citátu sa netýka môjho vyjadrenia.
Zedad likes this.
Zedad
@Kallistratos pěkné video s mladým P. Jorgem.
V nebi pochopíme, proč dnes nekleká, a pak zase kleká.
Noo, kdyby nebyly všudypřítomné kamery, tak to ani nevíme.
"Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť." Jak 4, 6
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Peter(skala) likes this.
Johanka2
Kallistratos,neber to v zlom.

Vieš si predstaviť,že by napríklad kráľovna Alžbeta z Veľkej Británie bozkávala topánky politikom?

A čo tak pán Babiš,predseda vlády Česka,alebo naša budúca pani prezidentka?
Bozkávanie topánok dehonestuje postavenie ako osoby,tak inštitúcie,ktorú tá osoba
predstavuje.
Bozkávanie topánok je nepatričné a pokorujúce.
To robili otroci.
My sme však slobodné deti BOŽIE…More
Kallistratos,neber to v zlom.

Vieš si predstaviť,že by napríklad kráľovna Alžbeta z Veľkej Británie bozkávala topánky politikom?

A čo tak pán Babiš,predseda vlády Česka,alebo naša budúca pani prezidentka?
Bozkávanie topánok dehonestuje postavenie ako osoby,tak inštitúcie,ktorú tá osoba
predstavuje.
Bozkávanie topánok je nepatričné a pokorujúce.
To robili otroci.
My sme však slobodné deti BOŽIE.
Pápež je zástupcom samotného Všemohúceho BOHA tu na Zemi.
Tento post má nielen náboženský,ale aj spoločenský rozmer.
Jeho správanie pokoruje svätú cirkev.
Gloria.Tv má své věrné "ovce"... Nelze si nevšimnout, jak pomalu GTV formuje obraz posluchačů i své ataky vůči papeži Františkovi. Jak tvaruje mínění a jak se stává hrubší a více si dovoluje.... Jak začíná ztrácet jakoukoli spiritualitu a nahrazuje ji pouhým výsměchem. Pozorujete to také? Jste toho ještě schopni? :)
Zedad
@Kallistratos svatí dělají svaté věci a šašci směšné věci.
Mates5485 likes this.
Ano zedade, pobavils mne, a proto se laskavě vždy raději než ubíjením klávesnice - DOVZDĚLEJ. A pak se modli. A dej si na čas. Stačí ti jeden svatý? Filip Neri? Dělal MOC HEZKÉ věci :)

Sv. Filip neměl rád okázalost a pózy v náboženských projevech. Odmítal všechny církevní funkce, dokonce odmítl jmenování kardinálem, které mu bylo posláno papežem současně s kardinálským kloboukem. Jenom si …More
Ano zedade, pobavils mne, a proto se laskavě vždy raději než ubíjením klávesnice - DOVZDĚLEJ. A pak se modli. A dej si na čas. Stačí ti jeden svatý? Filip Neri? Dělal MOC HEZKÉ věci :)

Sv. Filip neměl rád okázalost a pózy v náboženských projevech. Odmítal všechny církevní funkce, dokonce odmítl jmenování kardinálem, které mu bylo posláno papežem současně s kardinálským kloboukem. Jenom si ponechal kardinálský klobouk, ve kterém přes den spával jeho kocour. A když Filip v někom viděl budoucí slibnou osobnost církve, posadil mu klobouk na hlavu. Toto se stalo mladému šlechtici Ditrichsteinovi při jeho návštěvě sv.Filipa. "Tohle bude krásný kardinál," řekl Filip, vyklopil kocoura z klobouku a vložil klobouk na hlavu Ditrichsteinovi. Jeho proroctví se skutečně splnilo. Mladík se stal knězem a později kardinálem na Moravě, kde měl značný vliv na osud církve na tomto svém působišti.
Zedad
@Kallistratos jistě taťko!
To jsem rád synu :)
Mates5485
Kallistratos žije vo svojom vytvorenom svete podľa jeho vlastných predstáv a scifi filmov. :)
Segal
Spíš by měl hledat rozum. ©🙊🙉🙈