Coburg
511.6K
Učeník Pánov
Sväté neviniatka.
forthetruth333
Unam Sanctam to čo píšeš ,,,,,vätšie debiliny už nevieš?čo si za ZRUDU?
U.S.C.A.E.
jedným jediným zato najväčším

prečo sa tomu srbskému potratárovi vo sne zjavil akurát západný svätec Tomáš Akvinský? však to bol síce ateista ale Srb prečo nie niektorí z východných? No lebo potratárovi sa nemohol nik príhodnejší on vyprecizoval za pomoci Boha Ducha Svätého náuku o Limbe. Prečo tie deti hoci zjavne netrpeli v sne tak od potratára utekali šlo o sen s neviditeľnou realitou takže …More
jedným jediným zato najväčším

prečo sa tomu srbskému potratárovi vo sne zjavil akurát západný svätec Tomáš Akvinský? však to bol síce ateista ale Srb prečo nie niektorí z východných? No lebo potratárovi sa nemohol nik príhodnejší on vyprecizoval za pomoci Boha Ducha Svätého náuku o Limbe. Prečo tie deti hoci zjavne netrpeli v sne tak od potratára utekali šlo o sen s neviditeľnou realitou takže nie iba preto že ich zavraždil ale aj preto že ich obral o spásu ten potom obrátení Srb. Keby im bol ku Spáse pomohol idú k nemu a poďakujú mu
Unam Sanctam SK
To je tak, heretici, čo popierajú, že potratené deti skončili v pekle, v limbe detí, ako je dokázané na vatikankatolicky, proste nemajú žiadnu vieru v dogmatické vyhlásenia pápežov. Nemajú katolícku vieru. A ak môžu vyhodiť von oknom jednu dogmatickú definíciu, jedno neomylné učenie pápeža, jednu pravdu katolíckej viery, môžu aj dve, päť, desať, celá viera padá. Takže si dobre rozmyslite, v čo …More
To je tak, heretici, čo popierajú, že potratené deti skončili v pekle, v limbe detí, ako je dokázané na vatikankatolicky, proste nemajú žiadnu vieru v dogmatické vyhlásenia pápežov. Nemajú katolícku vieru. A ak môžu vyhodiť von oknom jednu dogmatickú definíciu, jedno neomylné učenie pápeža, jednu pravdu katolíckej viery, môžu aj dve, päť, desať, celá viera padá. Takže si dobre rozmyslite, v čo budete veriť, lebo za tvrdošijné prijatie herézy alebo opovážlivé držanie sa mylných názorov, ktoré neviete podoprieť učením Cirkvi, si ponesiete následky! Ťažký hriech a exkomunikácia. A keď si nie ste istý, čo presne Cirkev učí, keď to nemáte naštudované, tak prosím, mlčte.
Unam Sanctam SK
Potratené deti skončia v pekle, ale nie sú potrestané ohňom, ale trpia inými trestami.
Hermenegild
Násilne potratené deti sú mučeníci, oni sa nemohli brániť a keď Boh vkladal ich dušu do telíčka, videl už dopredu ich ďalší život. Boh je Všemocný a Vševedúci. Takže všetky sudy nechajte na Boha.
Hermenegild
Svätci, ktorí zomreli pred krstom, sú mučeníci. Je to krst krvou. Napr. sv. Emerenciána, spomienka 23.1., katechumenka a družka sv. Agnesy. Neprekrúcajte rímske martyrológium.
3 more comments from Hermenegild
Hermenegild
Doplním, zomreli násilnou smrťou pre Krista.
Hermenegild
A ešte: či žijeme, či umierame, žijeme pre Krista a v Kristovi. V ňom sa hýbeme, sme.
Hermenegild
Lenže dokonaným potratom s úmyslom môže byť súdený len človek, ktorý už používa rozum. to dieťatko používa rozum? Satanovi ide predovšetkým o duše jeho rodičov, lekárov, zdravotníkov....
Trepifajksl
Takže potratáři vlastně podle této teorie mají 100% produkci světců. Skoro se nabízí možnost to nazvat záslužnou činností.
Někteří papežové mají jiný názor. Samozřejmě, že neskončí v pekle a nejsou trápeny tresty, ale žijí v blaženosti. ovšem prý bez patření na Boha. V této věci ale nebylo nic definitivního nikdy vyhlášeno.
Mučedníci pro Krista jistě nejsou, člověk, kterého zabijí pro peníze, je …More
Takže potratáři vlastně podle této teorie mají 100% produkci světců. Skoro se nabízí možnost to nazvat záslužnou činností.
Někteří papežové mají jiný názor. Samozřejmě, že neskončí v pekle a nejsou trápeny tresty, ale žijí v blaženosti. ovšem prý bez patření na Boha. V této věci ale nebylo nic definitivního nikdy vyhlášeno.
Mučedníci pro Krista jistě nejsou, člověk, kterého zabijí pro peníze, je nevinný, ale také ne mučedník.
Trepifajksl
k tématu-učení církve str. 347 : O spasné vùli božské.
Sedevakantistický kanál
Títo dvaja sú nič iné než členovia a zástanci modernej Pelágianovskej sekty.

Najprv k "Hermenegildovi".

1.) Tento kacír píše: " ... či žijeme, či umierame, žijeme pre Krista a v Kristovi. V ňom sa hýbeme, sme."

Je očividné, že hovoríš, že všetci nepokrstení sú v Kristovi, to jest v jeho Cirkvi. Boh je všemohúci a všade vôkol nás dozerajúci a všetko existuje vďaka nemu, avšak, na základe tohto …More
Títo dvaja sú nič iné než členovia a zástanci modernej Pelágianovskej sekty.

Najprv k "Hermenegildovi".

1.) Tento kacír píše: " ... či žijeme, či umierame, žijeme pre Krista a v Kristovi. V ňom sa hýbeme, sme."

Je očividné, že hovoríš, že všetci nepokrstení sú v Kristovi, to jest v jeho Cirkvi. Boh je všemohúci a všade vôkol nás dozerajúci a všetko existuje vďaka nemu, avšak, na základe tohto faktu človek nemôže povedať, že sú všetci v Kristovi (znamená: spojení s ním v pute skrze Cirkev). Odmietaš spasiteľskú úlohu Ježiša Krista, to jest spojiť od Boha odlúčeného človeka s Ním. Ježiš Kristus založil Cirkev, je Všemohúci, a dokáže ľudí uchrániť, ak to vidí vhodné, pre sviatosť krstu. Ty nemáš právo súdiť Boha a nemáš právo odmietať Jeho zákon, Jeho cesty, Jeho nekonečnú múdrosť. Boh rozhodol, Boh už súdil, a potvrdil nám jasne skrze Cirkevné Magistérium, že “... "ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5)." (Tridentský koncil)

2.) Nie sú to mučedníci. Nemajú katolícku vieru pre ktorú by zomierali. Nevykonávajú žiaden akt z vôle, pretože ešte nemajú vek umu (hoc sú počaté so vsadenou slobodnou vôlou). Nezomierajú pre katolícku vieru.

3.) Potratené deti majú na sebe dedičný hriech, ktorý je možno obmyť jedine sviatosťou krstu. Čiže ty jasne popieraš katolícke učenie o dedičnom hriechu z Tridentského koncilu. Si protestant a nekatolík. Si jak baptisti alebo iní protestanti, ktorí si založili svoje vlastné sekty.

Pápež Gregor X., Druhý lyonský koncil, 1274: „Takisto definujeme, že… duše tých, čo opustia tento život v skutočnom smrteľnom hriechu, alebo samotne v dedičnom hriechu, idú priamo do pekla, ale podstúpiť tresty rozličných druhov.

4.) To že spácha ťažký hriech vykonávateľ (alebo asistent) potratu, nič nemení na fakte, že potratené deti idú do pekla. Nejdú do ohnivého pekla, ale do pekla, kde nie je oheň.

Pápež Pius VI., Auctorem fidei, 28. august 1794: „26. Doktrína ako tá pelagiánovská bájka, ktorá odmieta to miesto spodných oblastí (čo veriaci všeobecne označujú menom limbo detí), v ktorom duše tých, čo odchádzajú iba vo vine dedičného hriechu sú trestaní trestom zatratených, nezahrňujúc trest ohňom, akoby týmto samotným faktom, tí, čo odstraňujú trest ohňom, uviedli to stredné miesto a stav slobodný od viny a trestu medzi kráľovstvom Boha a večným zatratením, tak ako o tom Pelagiáni navnivoč hovoria.“ – Zavrhnuté ako falošné, unáhlené a ubližujúce katolíckym školám

5.) Všetci svätí boli pokrstení, samozrejme. To že niečo je v martyrológii, alebo v breviáry, neznamená, že všetko tam je pravdivé a neomylné. V minulosti museli pápeži korigovať niektoré príbehy, lebo sa nezakladali na skutočnosti. Krst túžby a krst krvi (pre dospelých), nikdy neboli učené Cirkvou, a sú to učenia mýliacich sa ľudí.

Trepifajksl píše:

"Samozřejmě, že neskončí v pekle a nejsou trápeny tresty, ale žijí v blaženosti".

Toto je Pelágianizmus. Nežijú v blaženosti bez Boha. Tento moderný pelágian vytvára stredné miesto pre potratených, tak ako v Auctorem Fidei hovorí pápež Pius VI. Sú vo večnej smrti a v treste, a tým trestom je oddelenie od Boha.
Sedevakantistický kanál
@Unam Sanctam SK, potratené deti nekončia v Limbe Otcov: tu je viac k tomu (Sv. Tomáš Akvinský): SUMMA THEOLOGIAE: Matters concerning the resurrection, and first of the place where souls are after death (Supplementum, Q. 69)

Končia v Limbe detí. Pretože Limbo Otcov bolo len dočastné a zaniklo po tom, čo ich Ježiš vyslobodil.
Trepifajksl
Přirozené blaženost je něco jiného, než blažené nazírání na Boha. Přítel a zpovědník sv. Tomáše Akvinského, vyhlášený teolog, řeholník napsal poznámku k jeho dílu:
„Každý muž, který používá svobodnou vůli, je přizpůsoben k získání věčný život, protože se může připravit na milost, díky níž si zaslouží věčný život; takže pokud v tomto neuspěje, bude jeho zármutek velmi velký, protože ztratil to, …More
Přirozené blaženost je něco jiného, než blažené nazírání na Boha. Přítel a zpovědník sv. Tomáše Akvinského, vyhlášený teolog, řeholník napsal poznámku k jeho dílu:
„Každý muž, který používá svobodnou vůli, je přizpůsoben k získání věčný život, protože se může připravit na milost, díky níž si zaslouží věčný život; takže pokud v tomto neuspěje, bude jeho zármutek velmi velký, protože ztratil to, co byl schopen vlastnit. Ale děti nebyly nikdy přizpůsobeny tak, aby měly věčné život, protože jim to nebylo dáno na základě jejich přirozených principů, protože to převyšuje celou schopnost přírody, ani nemohli provádět své vlastní činy, aby získali tak velké dobro. Proto nyní budou truchlit za to, že byli zbaveni božské vidění; ne, spíše se budou radovat, že budou mít velký podíl na Boží dobrotě a na svých vlastních přirozených dokonalostech. Nelze také říci, že by byli přizpůsobeni k získání věčného života, nikoli ve skutečnosti svým jednáním, ale činy ostatníchou kolem sebe, protože je mohli pokřtít jiní, jako ostatní děti stejného stavu, které byly pokřtěny a získaly věčný život: neboť toto je nadmíru milost, že člověk by měl být odměněn bez jakéhokoli vlastního činu. Proto nedostatek takové milosti nezpůsobí u dětí, které zemřou bez křtu, smutek, stejně jako nedostatek mnoha milostí přiznaných ostatním ve stejné situaci přiměje moudrého člověka k truchlení. "
Těžko ho obvinit z nějakého bludu.
(Reginaldo de Piperno,italský katolický teolog, biskup, dominikán, lektor teologie zvolený Tomášem Akvinským za svého zpovědníka a přítele.)
Trepifajksl
Není mnoho papežů, kteří se k otázce osudu nepokřtěných dětí vyslovili, nicméně ti, kteří tak učinili před Janem Pavlem II. (Sixtus V., sv. Siricius, Jan XXII., Pius VI.), shodně učili, že duše nepokřtěných dětí přebývají „na okraji pekla“, kde svým odloučením od Boha netrpí ani duševně, ani tělesně. Zároveň tím potvrdili stanovisko sv. Tomáše a jiných scholastiků, odmítajících představu …More
Není mnoho papežů, kteří se k otázce osudu nepokřtěných dětí vyslovili, nicméně ti, kteří tak učinili před Janem Pavlem II. (Sixtus V., sv. Siricius, Jan XXII., Pius VI.), shodně učili, že duše nepokřtěných dětí přebývají „na okraji pekla“, kde svým odloučením od Boha netrpí ani duševně, ani tělesně. Zároveň tím potvrdili stanovisko sv. Tomáše a jiných scholastiků, odmítajících představu hlásanou po jistou část jeho života sv. Augustinem, že totiž duše nepokřtěných dětí trpí, i když v menší míře než duše zavržených, ale že požívají přirozené blaženosti, aniž by si byly vědomy ztráty utrpěné privací podílu na Božím životě.
Limbus v limbu aneb široká je cesta, jež vede ke spáse? Michal Semín
Sedevakantistický kanál
Tvoj komentár a tvoja úvaha vyvracia samú seba. Keďže netrpia fyzicky a duševne (ako hovoríš), lebo nemajú vlastnosti dané na prežívanie týchto pocitov, tak ani nebudú prežívať blaženosť. Lenže ty hovoríš, že budú preživať večnú blaženosť.

"Skôr sa budú radovať", môže značiť, akoby metaforicky, že sú oslobodené od večného trestu v ohnivých plameňoch, lebo Boh vo svojej nekonečnej múdrosti a …More
Tvoj komentár a tvoja úvaha vyvracia samú seba. Keďže netrpia fyzicky a duševne (ako hovoríš), lebo nemajú vlastnosti dané na prežívanie týchto pocitov, tak ani nebudú prežívať blaženosť. Lenže ty hovoríš, že budú preživať večnú blaženosť.

"Skôr sa budú radovať", môže značiť, akoby metaforicky, že sú oslobodené od večného trestu v ohnivých plameňoch, lebo Boh vo svojej nekonečnej múdrosti a prozreteľnosti, ich nechal zomrieť, tak aby nespáchali prípade nejaký ťažký hriech, za ktorý by trpeli. Ale i tento teológ hovorí mylne (jeho vyjadrenie je také ambiguidné). Pretože naozaj tieto potratené dietky nemajú vek umu. Večná blaženosť je možná jedine s Bohom. Auctorem Fidei ide proti tvojmu heretickému uvažovaniu.
Trepifajksl
Nevyvrací. Všechno to jsou koncepty různých katolických teologů v historii. V této oblasti nepadlo žádné dogmatické vyhlášení. Žádný z teologů nebyl obviněn z hereze.
Nemyslíš si doufám, že Pán Ježíš mučí děti ohněm, přestože jim nebyla dána možnost rozhodování a nedopustily se sami žádného hříchu? Nebo jo?
Sedevakantistický kanál
Samozrejme, že nie. A ani som také nikdy netvrdil. Verím v to, čo sa píše v Auctorem Fidei.
Sedevakantistický kanál
Samozrejme, že tvoja úvaha vyvracia samú seba. Argumentuješ, že budú vo večnej blaženosti (prežívať čosi), ale nebudú prežívať utrpenie, alebo smútok, alebo žial telesne. Ale tak heretici si odjakživa sami sebe odporovali. A ty si tvrdošijný v tomto. A inak odporuješ Auctorem Fidei, vytváraš stredné miesto oddelené od trestu. Trestom je večné oddelenie od Boha, a neprežívajú žiadnu blaženosť, …More
Samozrejme, že tvoja úvaha vyvracia samú seba. Argumentuješ, že budú vo večnej blaženosti (prežívať čosi), ale nebudú prežívať utrpenie, alebo smútok, alebo žial telesne. Ale tak heretici si odjakživa sami sebe odporovali. A ty si tvrdošijný v tomto. A inak odporuješ Auctorem Fidei, vytváraš stredné miesto oddelené od trestu. Trestom je večné oddelenie od Boha, a neprežívajú žiadnu blaženosť, žiadne večné šťastie. A inak, v inej debate si spomenul, že je možná spása mimo Cirkev a drzo si napadol moje učenie a učenie Magistéria herézou. Si skutočný heretik.
One more comment from Sedevakantistický kanál
Unam Sanctam SK
Díky za nápravu, Sedevakantistický kanál. Ospravedlňujem sa. Pravdaže, v limbe detí, nie otcov.
Hermenegild
Sedevak. kanál, kde budú tie násilne vytrhnuté deti potratom na výrobu vakcín vo večnosti? Vlastne tvrdíš, že tie násilne potratené nevinné deti budú zatratené.
Sedevakantistický kanál
Áno. Zavraždené deti, ktoré neobdržali krst, budú navždy odlúčené od Boha. Preto je potrat také zlo. Preto Diabol tak veľmi chce, aby ľudia robili potraty.
U.S.C.A.E.
keby boli spasené tak satan pomáha Bohu a aj zlo má svoju vnútornú logiku myslíte že na toto satan neprišiel žeby tým pomáhal k spáse keď na to môže prísť človek tak on ktorému Boh dary nezobral určite na to prišiel je jednak Anjel a tí chápu príčiny a následky okamžite a nie ako my postupne a ešte je aj Najinteigentnejší sede v tomto trafil presne ale že úplne to proste musím uznať

pozor osobn…More
keby boli spasené tak satan pomáha Bohu a aj zlo má svoju vnútornú logiku myslíte že na toto satan neprišiel žeby tým pomáhal k spáse keď na to môže prísť človek tak on ktorému Boh dary nezobral určite na to prišiel je jednak Anjel a tí chápu príčiny a následky okamžite a nie ako my postupne a ešte je aj Najinteigentnejší sede v tomto trafil presne ale že úplne to proste musím uznať

pozor osobný hriech nemajú takže to nie je zatratenie s utrpením ale satanovi stačí nemajú večnú blaženosť s Tebou to mne vyhovuje to že nie sú ani celkom moje oželiem lebo som ich odtrhol od Teba naveky
Peter(skala)
ten odveky problem spasenia, či zatratenia duší, ktoré nemali možnosť sa vedome rozhodnuť už tu na zemi, mi pripadá ako ked sa 2ja hádaju, čo je za ich chrbtom, pričom stoja oproti sebe a za jedným je večná blaženosť a za druhým večne zatratenie.

1 tvrdí,
že za nim je večná blaženosť, lebo ju vidí za tým druhým a tak si myslí, že je všade okolo a ten druhý hovorí, že za ním je večné …More
ten odveky problem spasenia, či zatratenia duší, ktoré nemali možnosť sa vedome rozhodnuť už tu na zemi, mi pripadá ako ked sa 2ja hádaju, čo je za ich chrbtom, pričom stoja oproti sebe a za jedným je večná blaženosť a za druhým večne zatratenie.

1 tvrdí,
že za nim je večná blaženosť, lebo ju vidí za tým druhým a tak si myslí, že je všade okolo a ten druhý hovorí, že za ním je večné zatratenie, lebo ho vidí za tým prvým a tak si myslí, že je všade okolo..

Pointa
je v tom, že ak sa človek pozera len jedným smerom a nechce pozrieť inam, tak má mylnu predstavu a všetko hádže do jedneho vreca s ostaným... čo v konečnom dôsledku nepripušťa iný nazor a tak aj realitu. Preto tie spory

...ale keby človek pripustil, že tam, kde sa nepozera, môže byť aj iná možnosť, tak by ju preskumal a zistil, že nie všetko a nie každý dopadne tak, ako si myslel.

Preto nemožno hádzať všetkých nepokrstených (vodou) do VECNEHO zatratenia🤪, aj keby na istý čas mali byť na pekelnom mieste resp. Očistci (okraj Pekla) a to ešte nehovorim o tých, čo su v Raji (vid. niektoré nepokrstené deti)

Nádej maju preto, lebo jední sa môžu dostať do Raja a potom do Neba, ale niektorí môžu byť zatratení naveky, lebo duch sa nerozhoduje len vdaka telu, ale hlavne vdaka rozumu a vôle, tie však maju duchovia oveľa skôr ako keby sa boli narodili.
U.S.C.A.E.
Očistec nie je žiadny okraj pekla keď už prednebie ale žiadne leháro. S dedičným hriechom sa zostupuje do pekla ak by ste nevedeli napísal som Dogmu to nie je názor ale definovaná zjavená pravda ak by ste nevedeli Limbus je tým pádom druh pekla ale nie klasicky zatrateneckého preto aj má názov Okraj je to peklo čiže nezanikne čo Očistec áno
Peter(skala)
82.
...
Boh stvoril zem spoločne s nebesami, aby v strede zeme vytvoril peklo; lebo ihneď v okamihu stvorenia zemegule boli v jej vnútri ponechané veľké priestory a široké priepasti, vhodné pre peklo, očistec a predpeklie. A v pekle bol súčasne stvorený hmotný oheň a iné potreby, ktoré teraz slúžia k trestaniu zatratencov. Teraz mal Pán oddeliť svetlo od tmy a nazvať svetlo dňom a tmu nocou. A …More
82.
...
Boh stvoril zem spoločne s nebesami, aby v strede zeme vytvoril peklo; lebo ihneď v okamihu stvorenia zemegule boli v jej vnútri ponechané veľké priestory a široké priepasti, vhodné pre peklo, očistec a predpeklie. A v pekle bol súčasne stvorený hmotný oheň a iné potreby, ktoré teraz slúžia k trestaniu zatratencov. Teraz mal Pán oddeliť svetlo od tmy a nazvať svetlo dňom a tmu nocou. A to sa stalo nielen s prirodzeným dňom a nocou, ale tiež s dobrými a zlými anjelmi, lebo dobrým dal večné svetlo hľadenia na Neho a nazval to deň - večný deň; a zlým dal noc hriechu, zvrhnúc ich do večných temnôt pekla. Tak nás poučil o úzkom spojení medzi milosrdnou štedrosťou Stvoriteľa a Oživovateľa a spravodlivosťou nanajvýš spravodlivého Sudcu v trestaní.
magnificat.sk/…ads/2012/01/Mysticke_mesto_Bozie_1._Pocatie-11.pdf
Peter(skala)
230. Všetkými týmito rôznymi spôsobmi bolo jej možné od samého jej počatia pozorovať všetkých ľudí i anjelov v ich hierarchiách, dôstojnostiach a činnosti, i všetky nerozumné tvory s ich prirodzenosťou a vlastnosťami. Videla pád anjelov a ich skazu, ospravedlnenie a slávu dobrých, zavrhnutie a potrestanie zlých; prvý stav Adama a Evy v ich nevinnosti, ako boli zvedení, previnili sa a do akej …More
230. Všetkými týmito rôznymi spôsobmi bolo jej možné od samého jej počatia pozorovať všetkých ľudí i anjelov v ich hierarchiách, dôstojnostiach a činnosti, i všetky nerozumné tvory s ich prirodzenosťou a vlastnosťami. Videla pád anjelov a ich skazu, ospravedlnenie a slávu dobrých, zavrhnutie a potrestanie zlých; prvý stav Adama a Evy v ich nevinnosti, ako boli zvedení, previnili sa a do akej biedy boli uvrhnutí pre tú vinu a do akého nešťastia bolo cez nich uvrhnuté celé ľudské spoločenstvo; videla, ako sa Boh rozhodol napraviť to, videla predurčenie a usporiadanie sveta, podstatu nebies, hviezd a planét, podmienky a usporiadanie živlov; videla očistec, predpeklie a peklo; videla, ako všetky tieto veci so všetkým, čo obsahujú, boli stvorené, sú udržované a zachovávané božskou mocou a nekonečnou dobrotou, hoci žiadnu z nich nepotrebuje (2. Mach 14, 35). Nadovšetko bola poučená o najvyšších tajomstvách spojených s Vtelením, skrze ktoré sa Boh má stať človekom, aby vykúpil celé ľudské pokolenie, zatiaľ čo padlí anjeli boli ponechaní bez pomoci.
magnificat.sk/…ads/2012/01/Mysticke_mesto_Bozie_1._Pocatie-11.pdf
Sedevakantistický kanál
UP, píšeš úplne tupiny a nonsens. Túžba iného nie je krst. Podľa teba, vždy keď by mala žena komplikácie a rodičia by ho chceli pokrstiť, a dieťa zázrakom prežije, tak už je vlastne pokrstené. To je logický záver tvojho kacírskeho uvažovania. Len za pomoci Ježiša Krista, len sviatosťou krstu môžu byť deti pozbavené dedičného hriechu, nie zásluhou rodičov. Tvoje kacírske reči odporujú sv. Písmu:

More
UP, píšeš úplne tupiny a nonsens. Túžba iného nie je krst. Podľa teba, vždy keď by mala žena komplikácie a rodičia by ho chceli pokrstiť, a dieťa zázrakom prežije, tak už je vlastne pokrstené. To je logický záver tvojho kacírskeho uvažovania. Len za pomoci Ježiša Krista, len sviatosťou krstu môžu byť deti pozbavené dedičného hriechu, nie zásluhou rodičov. Tvoje kacírske reči odporujú sv. Písmu:

"Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha." (Jn 1,12-13)

Si falošný učiteľ. A tvoje kacírske reči idú aj proti učeniu Tridentského koncilu o dedičnom hriechu

Tridentský Koncil, 5. zasadnutie, kan. 3. a 4., O dedičnom hriechu:

„3. Kto tvrdí, že tento Adamov hriech, ktorý je svojím pôvodom jeden a prenášaný rodom, a nie napodobňovaním, ktorý je prítomný vo všetkých a je vlastný každému, môže byť odstránený skôr silami ľudskej prirodzenosti alebo iným prostriedkom, než zásluhou jedného sprostredkovateľa, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojej krvi zmieril s Bohom, „stal sa pre nás … spravodlivosťou, posvätením a vykúpením“ (1 Kor 1, 30);… nech je exkomunikovaný, lebo „niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4,12). A preto zaznelo toto slovo: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1,29), …“

„4. Kto popiera, že novonarodené deti treba pokrstiť, aj keď sa narodili z pokrstených rodičov, alebo kto hovorí, že sú síce krstené na odpustenie hriechov, ale že z Adama nepriťahujú na seba nič z dedičného hriechu, čo by bolo treba na dosiahnutie večného života očistiť v kúpeli znovuzrodenia, z čoho vyplýva, že u nich forma krstu „na odpustenie hriechov“ sa nechápe v pravom, ale v nesprávnom zmysle, nech je exkomunikovaný, lebo to, čo povedal Apoštol: „Skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili“ (Rim 5,12), sa nemá chápať inak, než ako to chápala katolícka Cirkev, ktorá je rozšírená všade. Podľa tohto pravidla viery sú totiž z tradície apoštolov aj deti, ktoré samy ešte nemohli spáchať nijaký hriech, opravdivo krstené na odpustenie hriechov, aby bolo u nich znovuzrodením (regeneratione) očistené to, čo pritiahli na seba splodením (generatione) (Synoda v Kartágu roku 418, 2. kánon), lebo „ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5).“
Sedevakantistický kanál
A ešte aj falošný kresťan, kacírka Marieta Ria, sa úplne demaskovala ako bezbožník v tejto debate. Tu je viac o kacírke Mariete Ria, a o tom ako utiekla výzve na debatu: Klamárka Marieta Ria a jej spirituálne obete
Hermenegild
Sedevakant., keď si taký pravý zabetonovaný katolík, povedz, v rímskom martyrológiu sme slávili 21.1. sv. Agnesu, pannu a mučenicu a zajtra 23.1. bude spomienka sv. Emerenciány, panny a mučenice, ktorá bola katechumenka a družka sv. Agnesy, teda ešte nepokrstená a prijala krst krvi, keď sa modlila na jej hrobe v 3. storočí. Podľa tvojho výkladu by mala byť zatratená, ale ona je mučenica, …More
Sedevakant., keď si taký pravý zabetonovaný katolík, povedz, v rímskom martyrológiu sme slávili 21.1. sv. Agnesu, pannu a mučenicu a zajtra 23.1. bude spomienka sv. Emerenciány, panny a mučenice, ktorá bola katechumenka a družka sv. Agnesy, teda ešte nepokrstená a prijala krst krvi, keď sa modlila na jej hrobe v 3. storočí. Podľa tvojho výkladu by mala byť zatratená, ale ona je mučenica, uctievaná už od 3. st. rímskou Cirkvou.
Tie násilne potratené detičky sú mučeníci.
Sedevakantistický kanál
Nie, nie sú to mučedníci. Odporuješ Koncilu z Tridentu a si nekresťan, sektár, protestant a antikrist (si zásadne proti učeniu Krista a vytvoril si si vlastné falošné náboženstvo podľa človeka).
Učeník Pánov
Nenarodené deti môžu byť v Nebi. Stačí túžba ich pokrstiť od rodičov. Ide teda o krst túžby, kde rodičia zastupujú ešte nenarodené dieťa. Rovnako ako aj nemluvňatá, ktoré ešte nemajú vieru, nemôžu ju ani vyznať,sú pokrstené vďaka viere rodičov členmi Cirkvi, ktorí sa zaviazali sa ich v kresťanskej viere vychovať. Tomuto neprotirečí žiadna dogma.
Marieta Ria
Presne, platí krst túžby... rodič aj napriek nepriaznivým okolnostiam vo vývoji dieťaťa túži, aby sa dožilo krstu a mohlo prijať túto sviatosť, tak mu to platí, ak by sa dieťa nenarodilo, ale zomrelo ešte v tele matky. Ako by Boh mohol trestať toto dieťa, ktoré chcú rodičia nechať hneď pokrstiť a vychovávať vo viere?
U.S.C.A.E.
práve toto škrtol neviem ktorý Pápež Gregor túto interpretáciu Krstu túžby lebo po Krste môže túžiť iba ten ktorý konkrétny človek ani rodičia, ani starí rodičia ani tety ani strýkovia a načo sa modliť za dieťa ktoré už je v Nebi? v očistci byť nemôže lebo tresty za hriechy nemá lebo nemá jediný osobný hriech a ak by bolo v nebi je nezmysel sa zaň modliť zmätočná až bludná interpretácia očistca …More
práve toto škrtol neviem ktorý Pápež Gregor túto interpretáciu Krstu túžby lebo po Krste môže túžiť iba ten ktorý konkrétny človek ani rodičia, ani starí rodičia ani tety ani strýkovia a načo sa modliť za dieťa ktoré už je v Nebi? v očistci byť nemôže lebo tresty za hriechy nemá lebo nemá jediný osobný hriech a ak by bolo v nebi je nezmysel sa zaň modliť zmätočná až bludná interpretácia očistca tu tiež vystrkuje rohy. od Dedičného hriechu sa dá očistiť iba Krstom a nie nie sú to ani martýri ale nevinné obete
U.S.C.A.E.
Sixtus IV v Bulle ktorou odôvodňoval trest smrti bez milosti pre potratára ktorého usvedčili že tú vraždu vykonal na území Pápežského štátu tak odôvodnil takto prísnosť trestu bez možnosti zmiernenia tak že dieťaťu berú neoprávnene život dvakrát jeden krát prirodzený a hneď s ním aj možnosť byť s Bohom
bratr
USCAE prosím trochu pokory. Znáš to sice jistě dobře, ale nějaké buly, sixtové a spekulace nám moc nepomohou. Očistec je pouhý model a ne skutečnost s cedulí očistec. Ona představa pekla i nebe je značně nejistá pro každého, nehledě o konečné destinaci pro každého :)
Přeji spásu lidem a aby hledali upřímně pravdu a nebáli se hledat a žít. A aby nám děti neumírali na banální komplikace jako v …More
USCAE prosím trochu pokory. Znáš to sice jistě dobře, ale nějaké buly, sixtové a spekulace nám moc nepomohou. Očistec je pouhý model a ne skutečnost s cedulí očistec. Ona představa pekla i nebe je značně nejistá pro každého, nehledě o konečné destinaci pro každého :)
Přeji spásu lidem a aby hledali upřímně pravdu a nebáli se hledat a žít. A aby nám děti neumírali na banální komplikace jako v devatenáctém století a dříve a tedy na obyčejné sepse a zanedbání péče, nemoce všeho druhu, podvýživu a hlad atd. Bůh nestvořil asi viry a bakterie aby nás zohavovali, zabíjeli, kosily ...? Co myslíš mike, proč tady jsou ti naši malincí kamarádi, najdeš to někde v bule nebo sylabu? A co teprve parazité všeho druhu, že? Takový prvok Toxoplasma napade plod ženy dříve, než se rozvine život.... Víš jak vypadá hydrocefalus? A nebo retardace, poškození zraku... Vše toto tento prvok zvládne.... Jak jsem zranitelní..... Proto mluvím o pokoře před životem... má i své stíny, ale je krásné ho žít... DAR!
U.S.C.A.E.
Očistec je Dogmaticky definovaný a Limbus z Dogiem vychádza nikdy vlastne nebolo na programe "jeho zrušenie" jediná vec o ktorú bol spor bola intenzita trestov tam to svätý Augustín upískol a Cirkev sa priklonila k mienke trest odlúčenia od Boha bez trápenia a ešte aj s formou prirodzeného šťastia

lenže to je ako skoro vyparená kvapka verzus oceán a to je samozrejme stále slabý, slabý, slabý, …More
Očistec je Dogmaticky definovaný a Limbus z Dogiem vychádza nikdy vlastne nebolo na programe "jeho zrušenie" jediná vec o ktorú bol spor bola intenzita trestov tam to svätý Augustín upískol a Cirkev sa priklonila k mienke trest odlúčenia od Boha bez trápenia a ešte aj s formou prirodzeného šťastia

lenže to je ako skoro vyparená kvapka verzus oceán a to je samozrejme stále slabý, slabý, slabý, slabý, slabý prímer
Marieta Ria
Tak keď rodičia nemajú túžiť po krste svojho dieťaťa...to nemá význam, tak bude dieťa čakať na čas, až bude mať svoje myslenie a samo sa rozhodne pre krst? Trocha pritiahnuté za vlasy... A keď sa toho nedožije? Rodičia ho dávajú krstiť čo najskôr po narodení, teda tí, ktorým záleží na živote viery a vzťahu s Bohom a potom čo robiť, keď dieťaťu hrozí smrť? Keď matke povedia, že je ohrozené počas …More
Tak keď rodičia nemajú túžiť po krste svojho dieťaťa...to nemá význam, tak bude dieťa čakať na čas, až bude mať svoje myslenie a samo sa rozhodne pre krst? Trocha pritiahnuté za vlasy... A keď sa toho nedožije? Rodičia ho dávajú krstiť čo najskôr po narodení, teda tí, ktorým záleží na živote viery a vzťahu s Bohom a potom čo robiť, keď dieťaťu hrozí smrť? Keď matke povedia, že je ohrozené počas vývoja v jej živote? Tam nie je žiadna nádej pre to dieťa - zdá sa vám toto normálne - to dieťa je odpísané??? Ešte nestihlo prísť na tento svet - veď ho požehnal Boh a On ho potom neprijme, keď nemalo možnosť skutočného krstu po narodení?? To je absurdné...
A spontánne potratené dieťa (ktoré nemôže za to, že nebolo dobre vyvinuté) -veď ono sa nestihlo narodiť s tým dedičným hriechom a má byť za to potrestané?
U.S.C.A.E.
túžba sa z princípu nedá prenášať práve preto mi je divné že s krstom sa dá čakať mesiac táto úprava dosť dobre ilustruje krízu Viery v samotnom Ríme a nie je tu ani päť ani desať rokov, vždy je šanca. Svätá Johanka z Arku si vymodlila na chvíľu vrátenie duše dieťaťa do tela čiže vzkriesenie aby ho mohli pokrstiť a potom znova zomrelo vyprosila si to od Matky Božej

Boh nám nič nedlhuje a dedičný…More
túžba sa z princípu nedá prenášať práve preto mi je divné že s krstom sa dá čakať mesiac táto úprava dosť dobre ilustruje krízu Viery v samotnom Ríme a nie je tu ani päť ani desať rokov, vždy je šanca. Svätá Johanka z Arku si vymodlila na chvíľu vrátenie duše dieťaťa do tela čiže vzkriesenie aby ho mohli pokrstiť a potom znova zomrelo vyprosila si to od Matky Božej

Boh nám nič nedlhuje a dedičný hriech je prekážkou Spásy

svätý Gregor Naziánsky to zhrnul lapidárne to že nie je trest ešte nepredpokladá odmenu

však tým pádom je absurdný aj dedičný hriech ako taký veď sme nič neurobili a sme trestaní za praotca Adama a za pramatku Evu za ich čin sa prenáša stav pozor na vyjadrenia ono to má zaujímavý a hrozný dôsledok odhliadnuc od spontánnych potratov by potom boli potratári najlepšími misionármi a satan by šiel sám proti svojmu cieľu s ľuďmi a Bohu by pomáhal a sakralizovala by sa vražda
Učeník Pánov
A viera sa z princípu prenášať dá? Keď už byť principiálny, tak dôsledne. Nedá. Viera je osobné a slobodné rozhodnutie.
A mimochodom, pápež Benedikt XVI. puslal limbus do “limba”. A oprávnene. To je pre katolíka záväzné. Sv. Tomáš písal o limbe, ale to boli iba jeho úvahy, limbus nikdy nebol dogmaticky potvrdený.
Rovnako to bolo aj s úvahami sv. Tomáša, že plod obdrží nesmrteľnú dušu až na 40 …More
A viera sa z princípu prenášať dá? Keď už byť principiálny, tak dôsledne. Nedá. Viera je osobné a slobodné rozhodnutie.
A mimochodom, pápež Benedikt XVI. puslal limbus do “limba”. A oprávnene. To je pre katolíka záväzné. Sv. Tomáš písal o limbe, ale to boli iba jeho úvahy, limbus nikdy nebol dogmaticky potvrdený.
Rovnako to bolo aj s úvahami sv. Tomáša, že plod obdrží nesmrteľnú dušu až na 40 deň po oplodnení. Túto úvahu taktiež Cirkev poslala oprávnene do “limba”.
Cirkev vždy učila, že v prípade nezavinej nevedomosti, následkom ktorej niekto neprijal
krst, tak o jeho spáse rozhoduje Boh, lebo On predpoznáva aj ich smerovanie. Treba si iba dohľadať a nie si iba vyberať to, čo sa mi hodí do argumentácie. Súd patrí Bohu a nie človeku.
Trepifajksl
Sice nevím přesně, jak to je ohledně limbu, ale prohlášení papeže Benedikta je pro katolíka nezávazné, nikoliv závazné. To by musel ex cathedra vyhlásit závaznost nauky pro celou církev. A muselo by to být učení, které církev učí od počátku a dá se dohledat. Papežové jsou strážci víry, nikoliv jejich tvořiteli. A právě toto je dogmaticky ustanoveno.
Trepifajksl
Nezabiješ ‒ umelý potrat
Videla som veľa tých svetelných iskier, ktoré sa rozžiarili pri utváraní ich duší. A počula som tiež výkriky týchto duší, ako boli vyrvané z ruky Boha Otca.
a-repko.sk/knihy/drGloriaPolo.htm
Peter(skala)
Práve pre toto by malo byť zakonom dané, že umelý potrat je vraždou:
a-repko.sk/knihy/drGloriaPolo.htm

A naraz som pochopila dôvod, prečo som bola stále tak zle naladená, zatrpknutá a protivná. Bola som v zlom rozpoložení, často sa so mnou nedalo hovoriť, neovládala som sa a bola som náladová voči svojim blížnym, voči svojej rodine. Celý deň som bola len frustrovaná, nič ma nemohlo uspokojiť…More
Práve pre toto by malo byť zakonom dané, že umelý potrat je vraždou:
a-repko.sk/knihy/drGloriaPolo.htm

A naraz som pochopila dôvod, prečo som bola stále tak zle naladená, zatrpknutá a protivná. Bola som v zlom rozpoložení, často sa so mnou nedalo hovoriť, neovládala som sa a bola som náladová voči svojim blížnym, voči svojej rodine. Celý deň som bola len frustrovaná, nič ma nemohlo uspokojiť. Často ma prepadali strašné depresie. A teraz ako keby mi spadli šupiny z očí: „Aké jednoduché a jednoznačne jasné ‒ veď som sa premenila na stroj na zabíjanie detičiek!“ A to všetko ma nechávalo klesať stále hlbšie do bahna hriechu. Ako som si len mohla na začiatku tohto zhrnutia môjho života domýšľať a pyšne vyhlasovať, že som nikoho nezabila? A ako som len mohla každého druhého, ktorý mi pripadal príliš tučný alebo mi bol nesympatický, obchádzať, pohŕdať ním, áno, naozaj s ním jednať nenávistne a proste ho odmietať? Ako som mohla nosiť nos tak hore, pričom som bola úplne obyčajnou vrahyňou?
A bolo mi tiež ukázané, že človeka nezabíja len rana z pištole. Nie, často stačí, keď ho neprekonateľne nenávidíme, keď mu prajeme alebo spôsobujeme zlo, keď niekoho zožiera závisť voči tejto osobe. A už tým môžeme druhého zabiť. Vražda v rodine alebo v dedine veľmi často začína týmto jednaním, ktoré často my sami hodnotíme ako vôbec nie nebezpečné, aj keď zlé.
Sedevakantistický kanál
Matúš Marcin (8:27) „… pomodlili sme sa, aj za to, že by dieťatko, toto potratené, bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Dala na svätú omšu, aby bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Démon od nej odišiel.“

Toto je jasné odmietnutie nevyhnutnosti krstu pre spásu... Marcin je notorický heretik.


Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto …More
Matúš Marcin (8:27) „… pomodlili sme sa, aj za to, že by dieťatko, toto potratené, bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Dala na svätú omšu, aby bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Démon od nej odišiel.“

Toto je jasné odmietnutie nevyhnutnosti krstu pre spásu... Marcin je notorický heretik.


Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.

Svätý Augustín (415): Ktokoľvek, kto by povedal, že nemluvňatá, ktoré zídu zo života bez účasti na sviatosti [krstu], by mali byť urobené živé v Kristovi, ide skutočne proti kázaniu onoho apoštola a zavrhuje celú Cirkev…“

Pápež Pius XI., Quas Primas (# 15), 11. december 1925: „Toto kráľovstvo je v Evanjeliách vskutku predstavené ako také, do ktorého sa ľudia pripravujú vstúpiť konaním pokánia; ďalej doň nemôžu vstúpiť inak ako skrze vieru a krst, ktorý je síce vonkajším obradom, ale značí a učiňuje vnútornú obnovu.“

Viac tuná: Sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse
Coburg
Nerozumiem, prečo je Marcin notorický heretik. Zatratené tie deti predsa nemôžu byť, lebo nezhrešili - aj do pekla treba vlastné "rozhodnutie" teda dobrovoľný život v hriechu. Napokon, Boh by stvoril duše tých detí pri okamihu počatia, keby mali byť zatratené? Veď on vie dopredu, čo sa s nimi stane. Za ďaľšie, nie je možné hádzať cez palubu nikoho, veď Ježiš prijal do Božieho kráľovstva aj …More
Nerozumiem, prečo je Marcin notorický heretik. Zatratené tie deti predsa nemôžu byť, lebo nezhrešili - aj do pekla treba vlastné "rozhodnutie" teda dobrovoľný život v hriechu. Napokon, Boh by stvoril duše tých detí pri okamihu počatia, keby mali byť zatratené? Veď on vie dopredu, čo sa s nimi stane. Za ďaľšie, nie je možné hádzať cez palubu nikoho, veď Ježiš prijal do Božieho kráľovstva aj kajúceho sa lotra na poslednú chvíľu. Chce mi tu niekto tvrdiť, že ten lotor bol pokrstený? Vieme aj to, že mnohé duše sa dostali do očistca, teda neboli zatratené len preto,m že sa za ne niekto modlil. Dobre viete, že existuje aj krst túžby. Kto videl oči malého dieťaťa, nemôže veriť, že tie, ktoré sa nenarodili, a zavraždili ich v lone matky, sa nedostanú do Božieho kráľovstva. Ja som presvedčený, že tie deti sú mučeníkmi a vieme dobre, že mučeník ide rovno do Neba. Tak tu necitujte nikoho, lebo nemáme ani poňatia o Božom milosrdenstve.
U.S.C.A.E.
ale majú dedičný hriech takže nemôžu byť ani v Nebi sú v pekle ale v stave bez utrpenia lebo trest nemôže byť nemá byť za čo
Sedevakantistický kanál
Coburg. Nie ste katolíkom. Odmietate Ježiša a Jeho Evanjelium. Ste pelágianista. Dôvodom prečo súdite zle, je že si myslíte, že viete lepšie a viac než Boh, a to je pýcha najväčšieho zrna. Nemáte vieru, pretože vkladáte svoje mylné porozumenie voči jasnému učeniu Ježiša, Cirkvi a otcov Cirkvi.

"Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do …More
Coburg. Nie ste katolíkom. Odmietate Ježiša a Jeho Evanjelium. Ste pelágianista. Dôvodom prečo súdite zle, je že si myslíte, že viete lepšie a viac než Boh, a to je pýcha najväčšieho zrna. Nemáte vieru, pretože vkladáte svoje mylné porozumenie voči jasnému učeniu Ježiša, Cirkvi a otcov Cirkvi.

"Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva." (Jn 3,5)

"Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok." (Izaiáš 55:8-9)

Nemáte vieru, ktorá vyžaduje oddanosť Ježišovým slovám, oddanosť Najvyššiej Autorite. Katolíci veria najprv, a potom rozumejú.

Sv. Anselm, Doktor Církve, Prosologion, Kap. 1.: "Preto ja nevyhľadávam porozumenie, aby som mohol veriť, ale ja verím, preto aby som porozumel. Preto v toto takisto verím, že ak by som neveril, neporozumel by som."
bratr
Drazí, smím se domnívat, že se řeší takové pitomosti se zcela vážným výrazem v tváři? To opravdu myslí někdo vážně, že bude diskutovat kde kdo bude po smrti na základě lidských představ a domněnek? Snad to někomu z Vás našeptal Bůh sám, když šel kolem? 😊 Velmi prosím o soudnost a respekt k Bohu, který jediný může rozhodnout o spočinutí a vším co s tím souvisí. Bůh není Zorro mstitel či tajemná …More
Drazí, smím se domnívat, že se řeší takové pitomosti se zcela vážným výrazem v tváři? To opravdu myslí někdo vážně, že bude diskutovat kde kdo bude po smrti na základě lidských představ a domněnek? Snad to někomu z Vás našeptal Bůh sám, když šel kolem? 😊 Velmi prosím o soudnost a respekt k Bohu, který jediný může rozhodnout o spočinutí a vším co s tím souvisí. Bůh není Zorro mstitel či tajemná tvář.... Děti i několikadenní plody či několikatýdenní či měsíční mají krásný dar života, ale ne vždy se tento život plně rozvine a někdy je zahuben v zárodku samém a lůně matky.

Přátelé čekali Matouška, tak ho pojmenovali a Matoušek má nyní otisk nožičky na hrobě v LA, Edwardsův syndrom.... Víc nemusím dodávat. Jaké je to nosit dítě o kterém víš, že zemře a nebo s prvním nadechnutím bude jen zápasit o život... Je tady někdo matka, maminka a nebo žena co tomu rozumí? ;) A nebo zrovna dnes - téma preeklampsie, doporučuji si také dohledat.... Není to jednoduché a smysl utrpení je někdy bez odpovědi a zbývá jen smutek... A to je také život.... Některé věci nelze okecat a vtěsnat do přihrádek.... Jinak Coburgu díky za normalitu... 😉
Marieta Ria
@bratr práve preto o tom hovorím, lebo som to zažila. Trápila som sa, lebo som vedela, že moja dcéra neprežije...Silou mocou ma chceli dohnať k potratu, čo som ostro odmietla a dívali sa na mňa ako na blázna, že si chcem nechať také dieťa, že sa s tým ešte nestretli... Chcela som, aby mohla byť pokrstená, aby sa toho dožila! A obávala som sa, či sa to stihne uskutočniť! Kňaz mi vysvetlil, že …More
@bratr práve preto o tom hovorím, lebo som to zažila. Trápila som sa, lebo som vedela, že moja dcéra neprežije...Silou mocou ma chceli dohnať k potratu, čo som ostro odmietla a dívali sa na mňa ako na blázna, že si chcem nechať také dieťa, že sa s tým ešte nestretli... Chcela som, aby mohla byť pokrstená, aby sa toho dožila! A obávala som sa, či sa to stihne uskutočniť! Kňaz mi vysvetlil, že existuje krst túžby a vtedy som sa upokojila! Nakoniec som dostala veľkú milosť, že sa narodila a doslova si počkala na ten KRST, skutočný, i keď mala také problémy, že nemala ako dýchať a žila tú polhodinku! Je to veľký dar a zázrak - pre Boha nič nie je nemožné!
Všetko treba vložiť do Božích rúk a ON sa už postará!!