vi.news
40

Francis không thể ngăn cản mùa xuân: Huynh đoàn Thánh Peter mở cửa Nhà thờ thứ hai ở Phoenix

Nhà thờ giáo xứ Novus Ordo trước đây là Saint Edward the Confessor ở Phoenix, Arizona, đã được cải tạo và mở cửa trở lại dưới hình thức một Nhà …