b8111
Juraj313 24. pro

{Veru tí, ktorí uverili, a tí, ktorí sú židia, kresťania a sabejci, tí, ktorí uverili v Boha a v deň súdny a konali zbožné skutky - tí nájdu odmenu u Pána svojho a nemusia mať strach a nebudú zarmútení} {Korán 2:62}

Juraji, buď jsi totálně neznalým učení Mohameda, nebo vědomě lžež, což jako muslim můžeš:

Lid knihy -židé, křesťané.

Pokud žid neuzná jako posledního proroka …More
Juraj313 24. pro

{Veru tí, ktorí uverili, a tí, ktorí sú židia, kresťania a sabejci, tí, ktorí uverili v Boha a v deň súdny a konali zbožné skutky - tí nájdu odmenu u Pána svojho a nemusia mať strach a nebudú zarmútení} {Korán 2:62}

Juraji, buď jsi totálně neznalým učení Mohameda, nebo vědomě lžež, což jako muslim můžeš:

Lid knihy -židé, křesťané.

Pokud žid neuzná jako posledního proroka Mohameda - je káfir.

Pokud křestaň nevěří, že Kristus je Allahovým prororokem, pokud věří v trojici Boží, věří, že byl Kristus ukřižován a vskříšen - je káfir.

Korán9:29-Bojujte proti těm, kdo obdrželi písmo, ale nevěří v Alláha....

Korán47:4-...stínejte hlavy káfírům...

Korán33:60-Prokletí budou káfiři, kdekoliv se octnou...

Korán3:28- Nechť věřící nepovažují káfiry za přátelé místo ostatních věřících....

Jedenkrát budeš stát před Božím soudem, tak Tě žádám, to čemu věříš zkoumej poctivě, dej si to do souladu s Tvým svědomím, studuj Bibli a pak se vrať na tyto stránky.
Juraj313
Aby sme dokázali určiť, kto je pravdivý posol Boží, sú potrebné určité kritéria, podľa ktorých dokážeme odhadnúť, či je daný nárokovateľ pravý, alebo či je to šarlatán a falošný mesiáš. Tieto kritéria musia byť jasné a presne vymedzené, v opačnom prípade by bolo nemožné nárokovateľa spoľahlivo identifikovať. Milosrdný Boh k nám prehovára (aj) cez Bibliu, kde tieto kritéria jasne vymedzil. Som …More
Aby sme dokázali určiť, kto je pravdivý posol Boží, sú potrebné určité kritéria, podľa ktorých dokážeme odhadnúť, či je daný nárokovateľ pravý, alebo či je to šarlatán a falošný mesiáš. Tieto kritéria musia byť jasné a presne vymedzené, v opačnom prípade by bolo nemožné nárokovateľa spoľahlivo identifikovať. Milosrdný Boh k nám prehovára (aj) cez Bibliu, kde tieto kritéria jasne vymedzil. Som absolútne presvedčený o tom, že uvedený počet je konečný, a zároveň postačujúci. Ďaľšie kritéria určovania prorokov a poslov v Biblii nenachádzame.

Uvedený počet je rovnaký pre všetky monoteistické náboženstvá, teda judaizmus, kresťanstvo a islám. Poznať tieto kritéria je v dnešnej dobe kritické, pretože každé z uvedených monoteistických náboženstiev očakáva sľúbeného vykupiteľa, ktorý sa má objaviť na Konci čias. Jediný človek na celej zemi, ktoré tieto kritéria spĺňa, je v dnešnej dobe Ahmed Al Hassan (msn)
Peter(skala)
Juraj313 pred 16 hodinami

- Nie, nepripúšťam iné kritéria, pretože iné kritéria v Biblii nenachádzame.

✍️

ako tomu rozumieť?

písal si, že iné ktiteria nepripušťaš, ale predtým si písal:

"Ak si je niekto vedomý iných kritérií, budem rád, ak sa s nami podelí."

😲

Mysliš tým, že keby niekto našiel v Biblii ešte 4 kriterium, tak vtedy by si to rád prijal?

Alebo nechceš pripustiť, žeby v …More
Juraj313 pred 16 hodinami

- Nie, nepripúšťam iné kritéria, pretože iné kritéria v Biblii nenachádzame.

✍️

ako tomu rozumieť?

písal si, že iné ktiteria nepripušťaš, ale predtým si písal:

"Ak si je niekto vedomý iných kritérií, budem rád, ak sa s nami podelí."

😲

Mysliš tým, že keby niekto našiel v Biblii ešte 4 kriterium, tak vtedy by si to rád prijal?

Alebo nechceš pripustiť, žeby v Biblii mohlo byť ešte 4 kriterium?
Juraj313
Napríklad, ak chceme zistiť, či bol Mohamed (msnajr) skutočný prorok, v prvom rade je potrebné sa pozrieť, či sa menom alebo opisom spomína v posledných vôľach alebo textoch predošlých prorokov. Použijem znova Mojžišove knihy:

[1 Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelitov pred svojou smrťou:2 Povedal: Zo Sinaja prišiel Hospodin, zažiaril im zo Seíru, zaskvel sa z vrchu Parán…More
Napríklad, ak chceme zistiť, či bol Mohamed (msnajr) skutočný prorok, v prvom rade je potrebné sa pozrieť, či sa menom alebo opisom spomína v posledných vôľach alebo textoch predošlých prorokov. Použijem znova Mojžišove knihy:

[1 Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelitov pred svojou smrťou:2 Povedal: Zo Sinaja prišiel Hospodin, zažiaril im zo Seíru, zaskvel sa z vrchu Parán a prišiel do Meriby pri Kadéši, po jeho pravici bol planúci oheň. 3 Ty, ktorý miluješ svoj ľud, všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, privinuli sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov.]
[Biblia, Piata Mojžišova kniha, 33:1-3]


Paran je pohorie pri Mekke. Myslím, že je mnohým známe, komu zoslal Boh Svoje zjavenie v tejto oblasti
Juraj313
N0B0DY.SK pred 56 minútami

Juraj ten kto hľadá, nájde. Na tvojom mieste by som sa zameral hlavne na zakladateľov jednotlivých náboženstiev - odkiaľ prišli, čo konali a ohlasovali, snažil by som sa pochopiť ich učenie, porovnať a rozlíšiť ktorý prorok je od Boha, a ktorý sa iba tak tvári a Božie meno zneužíval na nejaké osobné záujmy.
Ježiša ako Mesiáša predpovedali vyvolenému ľudu Boží proroci…
More
N0B0DY.SK pred 56 minútami

Juraj ten kto hľadá, nájde. Na tvojom mieste by som sa zameral hlavne na zakladateľov jednotlivých náboženstiev - odkiaľ prišli, čo konali a ohlasovali, snažil by som sa pochopiť ich učenie, porovnať a rozlíšiť ktorý prorok je od Boha, a ktorý sa iba tak tvári a Božie meno zneužíval na nejaké osobné záujmy.
Ježiša ako Mesiáša predpovedali vyvolenému ľudu Boží proroci, a keď konečne prišiel a dokázal že je to On, väčšina národa Ho neprijala, lebo Mu nerozumeli a nespoznali Ho. Tí však ktorí pochopili o čo ide, stali sa Jeho učeníkmi a vyslancami vo svete, a tvoria spoločenstvo Cirkvi. Samozrejme nejde tu vždy o svätcov, často sú to len obyčajní ľudia, ako my. Nedaj sa pomýliť našou ľudskou biedou a slabosťou...
Nerozumiem ale, čo medzi vyššieopísanými dejinnými skutočnosťami robí Mohamed, ktorý prišiel po Kristovi a vravel o sebe že je Boží prorok, a kto neprijme islam, vraj si zasluhuje opovrhnutie, smrť a napokon peklo. Na rozdiel od Božích prorokov ale presviedčal mečom a na rozdiel od Krista nevedel konať Božie zázraky, a skončil ako obyčajný hriešnik.


- Aby si dokázal určiť, či je niekto prorok, alebo nie, potrebuješ kritéria, ku ktorým môžeš porovnať status nárokovateľa.

---------------------------------------

Nasledovné nie je témou tejto debaty, ale spomeniem to ako poznámku pod čiarou,

1) A teda že Mohamed (msnajr) nikdy nepovedal, že kto nepríjme islám si zaslúži opovrhnutie. Povedal:

{Veru tí, ktorí uverili, a tí, ktorí sú židia, kresťania a sabejci, tí, ktorí uverili v Boha a v deň súdny a konali zbožné skutky - tí nájdu odmenu u Pána svojho a nemusia mať strach a nebudú zarmútení} {Korán 2:62}, čo potvrdzujú aj mnohé historické skutočnosti poukazujúce na mierové spolunažívanie krsťanov a (nielen) prvých moslimov.

2) Ak by Mohamed (msnajr) presviedčal mečom, pri prvej príležitosti by ľudia od viery odišli a dnes by nebolo vo svete cca 1,4 miliardy moslimov.

3) A napokon, existuje mnoho autentických vyrozprávaní, ktoré sa k nám dostali cez spoľahlivé reťazce dôveryhodných rozprávačov, ktorí uviedli, že Mohamed (msnajr) vykonal nejeden zázrak ako napríklad rozpolenie mesiaca alebo príkaz stromom, aby prehovorili a hýbali sa a mnohé iné. Nič z toho samozrejme nerobil sám od seba, ale všetko skrze dovolenie, silu a moc Boha Všemohúceho
One more comment from Juraj313
Juraj313
Peter(skala)

Spomínané tri kritéria určenia Božieho zástupcu na Zemi sú postačujúce na určenie pravého nárokovateľa: Vôľa, Poznanie a volanie k Zvrchovanosti Boha.

Ak si je niekto vedomý iných kritérií, budem rád, ak sa s nami podelí.

✍️
takže pripušťaš, že Boh by mohol mať viacero kriterii, lebo Ty vychadzaš zo zakladných skusenosti opisaných v Biblii a kedže nenachadzaš v Biblii alebo iných …More
Peter(skala)

Spomínané tri kritéria určenia Božieho zástupcu na Zemi sú postačujúce na určenie pravého nárokovateľa: Vôľa, Poznanie a volanie k Zvrchovanosti Boha.

Ak si je niekto vedomý iných kritérií, budem rád, ak sa s nami podelí.

✍️
takže pripušťaš, že Boh by mohol mať viacero kriterii, lebo Ty vychadzaš zo zakladných skusenosti opisaných v Biblii a kedže nenachadzaš v Biblii alebo iných zjaveniach, žeby Boh uznaval vylučne len 3, potom môžeme uvažovať aj nad dalšími kriteriami?!

- Nie, nepripúšťam iné kritéria, pretože iné kritéria v Biblii nenachádzame.

Ak ano, potom uznávam 1. kriterium, ale aby som bol presnejší, tak Boh niekedy si vyvolí osobu bez toho, aby tú osobu určila za vyvoleneho iná osoba.

napr.Mojžiša si vyvolil samotný Boh
a to, ked sa mu zjavil v ohnivom kri, pričom neposlal za nim inu osobu (napr.proroka), aby mu ohlasil, že si ho vyvolil Boh.

Mojžiš je špecificka osoba (Kral-knaz-prorok) ktoreho si Boh vyvolil bez toho, aby niekto iný ho povolal.

Kdežto 1.kral Saul sa dozvedel o svojom vyvolení (za krala) od proroka Samuela.

Z toho dôvodu 1.kriterium je opodstatnene len v určitých situaciach, ale je opodstatnene.

Skôr by som povedal, že už máme 3 kriteria:

1.Boh si vyvolí za (Krala-proroka-knaza) osobu a to sám (bez pomoci inej osoby)
2.Boh si vyvolí za (Krala-proroka-knaza) osobu a to cez svojho poroka (priamo-menovite)

3.Boh si vyvolí za (Krala-proroka-knaza) osobu a to cez svojho poroka (nepriamo-bez mena),
čiže prorok - prorokuje do davnej buducnosti prichod velkeho proroka, ale nepovie jeho meno, až ked pride, potom Boh vyšle dalšieho proroka a ten už označí toho vyvoleneho menovite ako napr. anjel povedal Márii, že dá Synovi meno Ježiš


- 1. kritérium je, že proroci a poslovia sú spomenutí v posledných vôľach a textoch predošlých prorokov.

Teda Boh im to kľudne môže oznámiť prostredníctvom iných prorokov, rôznych zjavení, ale väčšina prorokov a poslov čerpala poznanie z pravdivých snov a vízií.

Dokonca nástupcovia nemusia byť ani spomenutí menovite. Napríklad:

[1 Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelitov pred svojou smrťou:2 Povedal: Zo Sinaja prišiel Hospodin, zažiaril im zo Seíru, zaskvel sa z vrchu Parán a prišiel do Meriby pri Kadéši, po jeho pravici bol planúci oheň. 3 Ty, ktorý miluješ svoj ľud, všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, privinuli sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov.]
[Biblia, Piata Mojžišova kniha, 33:1-3]


Slová [zažiaril im zo Seíru] sa zmieňujú o Ježišovi (Yašua). A nikto predtým alebo po Ježišovi (mier s ním) neprišiel zo zeme Seir. Preto text sa nemôže zmieňovať o nikom inom, iba o Ježišovi (mier s ním).
Peter(skala)
Juraj313 pred 8 minútami
Spomínané tri kritéria určenia Božieho zástupcu na Zemi sú postačujúce na určenie pravého nárokovateľa: Vôľa, Poznanie a volanie k Zvrchovanosti Boha.

Ak si je niekto vedomý iných kritérií, budem rád, ak sa s nami podelí.
✍️
takže pripušťaš, že Boh by mohol mať viacero kriterii, lebo Ty vychadzaš zo zakladných skusenosti opisaných v Biblii a kedže nenachadzaš v Biblii …More
Juraj313 pred 8 minútami
Spomínané tri kritéria určenia Božieho zástupcu na Zemi sú postačujúce na určenie pravého nárokovateľa: Vôľa, Poznanie a volanie k Zvrchovanosti Boha.

Ak si je niekto vedomý iných kritérií, budem rád, ak sa s nami podelí.
✍️
takže pripušťaš, že Boh by mohol mať viacero kriterii, lebo Ty vychadzaš zo zakladných skusenosti opisaných v Biblii a kedže nenachadzaš v Biblii alebo iných zjaveniach, žeby Boh uznaval vylučne len 3, potom môžeme uvažovať aj nad dalšími kriteriami?!

Ak ano, potom uznávam 1. kriterium, ale aby som bol presnejší, tak Boh niekedy si vyvolí osobu bez toho, aby tú osobu určila za vyvoleneho iná osoba.

napr.Mojžiša si vyvolil samotný Boh
a to, ked sa mu zjavil v ohnivom kri, pričom neposlal za nim inu osobu (napr.proroka), aby mu ohlasil, že si ho vyvolil Boh.

Mojžiš je špecificka osoba (Kral-knaz-prorok) ktoreho si Boh vyvolil bez toho, aby niekto iný ho povolal.

Kdežto 1.kral Saul sa dozvedel o svojom vyvolení (za krala) od proroka Samuela.

Z toho dôvodu 1.kriterium je opodstatnene len v určitých situaciach, ale je opodstatnene.

Skôr by som povedal, že už máme 3 kriteria:

1.Boh si vyvolí za (Krala-proroka-knaza) osobu a to sám (bez pomoci inej osoby)
2.Boh si vyvolí za (Krala-proroka-knaza) osobu a to cez svojho poroka (priamo-menovite)

3.Boh si vyvolí za (Krala-proroka-knaza) osobu a to cez svojho poroka (nepriamo-bez mena),
čiže prorok - prorokuje do davnej buducnosti prichod velkeho proroka, ale nepovie jeho meno, až ked pride, potom Boh vyšle dalšieho proroka a ten už označí toho vyvoleneho menovite ako napr. anjel povedal Márii, že dá Synovi meno Ježiš
Juraj313
Spomínané tri kritéria určenia Božieho zástupcu na Zemi sú postačujúce na určenie pravého nárokovateľa: Vôľa, Poznanie a volanie k Zvrchovanosti Boha.

Ak si je niekto vedomý iných kritérií, budem rád, ak sa s nami podelí.
Juraj313
Peter(skala)

✍️
Juraj, hovoriš, že výlučne, čiže len podla týchto 3?
Ako to môžeš dokázať?
Vari Boh niekde povedal, že len podla týchto 3?
Čo ak povedal, že existuje aj 4 alebo dokonca 5 kriterium?

Okrem toho, "prvý narokovatel-uchadzač" za kráľa nebol Dávid,
🤫 ale Isboset a predsa vieme, že po Saulovi nastupil za krala Dávid.
Nie preto, že sa David ako prvý uchadzal o tron ale preto, že …
More
Peter(skala)

✍️
Juraj, hovoriš, že výlučne, čiže len podla týchto 3?
Ako to môžeš dokázať?
Vari Boh niekde povedal, že len podla týchto 3?
Čo ak povedal, že existuje aj 4 alebo dokonca 5 kriterium?

Okrem toho, "prvý narokovatel-uchadzač" za kráľa nebol Dávid,
🤫 ale Isboset a predsa vieme, že po Saulovi nastupil za krala Dávid.
Nie preto, že sa David ako prvý uchadzal o tron ale preto, že si ho Boh vyvolil a to skrze proroka Samuela.

To znamena že toto kriterium nie je od Boha, alebo ho treba upresniť tak, že uchadzač o kralovský tron môže byť Bohom yvolený prednostne, ale aj tak to zaleží hlavne od Božej vôle, čiže môže byť a nemusí.

O tron vladcu Božieho ludu sa neuchadzal ani Mojžiš a možno ani Saul.
Predsa si ich Boh vyvolil, ale ak si mal na mysli len taku situaciu, kedy sa viacerí uchadzali o vladu, tak ako vidiš, v pripade Davida to neplatilo


- Ak je prorok alebo posol menovaný predošlým prorokom Božím, je to vždy vôľa Boha.

Príklad: Boh si vybral za Dávidovho nástupcu Šalamúna. Dávid ho preto vyhlásil za takzvaného Božieho splnomocnenca po ňom. Sú však prípady, kedy posol Boží vyhlási svojho nástupcu, ten sa však objaví až po povedzme 100 rokoch. Počas tohto obdobia nepríde nik, kto by tvrdil, že práve on je ten a ten určený nástupca Boží, iba ak skutočný nárokovateľ - v tom spočíva Božia zábezpeka. Samozrejme, že môžu prísť aj falošní mesiáši, ale tí prídu až neskôr. Dúfam, že to dáva zmysel.

Samozrejme, že je na ľuďoch, či Bohom určeného nástupcu príjmu. Ak sa pozrieme do histórie, proroci, poslovia a nástupcovia Boží boli prenasledovaní, mučení a zabití. Ľudia sa radšej podvolili tyranom, pretože spĺňali ich svetské túžby po moci a majetku. Preto nám dnes vládnu utláčatelia a preto je všade vôkol temnota.
Peter(skala)
Juraj313 pred 4 minútami
.........
- Áno, som presvedčený, že výlučne podľa týchto troch kritérií dokážeme určiť pravdivých poslov Božích. Boh nám dal rozum, aby sme skúmali a študovali. Nesmieme slepo nasledovať nečinných kňazov a duchovných, ktorí sa sami pasujú do role zástupcu Boha na zemi. Po úspešnej identifikácii skutočného Božieho posla je však podriadenosť namieste.
✍️
Juraj, hovoriš, …More
Juraj313 pred 4 minútami
.........
- Áno, som presvedčený, že výlučne podľa týchto troch kritérií dokážeme určiť pravdivých poslov Božích. Boh nám dal rozum, aby sme skúmali a študovali. Nesmieme slepo nasledovať nečinných kňazov a duchovných, ktorí sa sami pasujú do role zástupcu Boha na zemi. Po úspešnej identifikácii skutočného Božieho posla je však podriadenosť namieste.
✍️
Juraj, hovoriš, že výlučne, čiže len podla týchto 3?
Ako to môžeš dokázať?
Vari Boh niekde povedal, že len podla týchto 3?
Čo ak povedal, že existuje aj 4 alebo dokonca 5 kriterium?

Okrem toho, "prvý narokovatel-uchadzač" za kráľa nebol Dávid, 🤫 ale Isboset a predsa vieme, že po Saulovi nastupil za krala Dávid.
Nie preto, že sa David ako prvý uchadzal o tron ale preto, že si ho Boh vyvolil a to skrze proroka Samuela.

To znamena že toto kriterium nie je od Boha, alebo ho treba upresniť tak, že uchadzač o kralovský tron môže byť Bohom yvolený prednostne, ale aj tak to zaleží hlavne od Božej vôle, čiže môže byť a nemusí.

O tron vladcu Božieho ludu sa neuchadzal ani Mojžiš a možno ani Saul.
Predsa si ich Boh vyvolil, ale ak si mal na mysli len taku situaciu, kedy sa viacerí uchadzali o vladu, tak ako vidiš, v pripade Davida to neplatilo
Juraj313
Peter(skala)

Je to logické, pokial by Boh chcel, aby tomu tak bolo, ale čo ak nie je, resp. že Boh má aj iné ... viac kriterii? Mysliš si, že to su všetky kriteria, ktoré si napísal?

- Áno, som presvedčený, že výlučne podľa týchto troch kritérií dokážeme určiť pravdivých poslov Božích. Boh nám dal rozum, aby sme skúmali a študovali. Nesmieme slepo nasledovať nečinných kňazov a duchovných, …More
Peter(skala)

Je to logické, pokial by Boh chcel, aby tomu tak bolo, ale čo ak nie je, resp. že Boh má aj iné ... viac kriterii? Mysliš si, že to su všetky kriteria, ktoré si napísal?

- Áno, som presvedčený, že výlučne podľa týchto troch kritérií dokážeme určiť pravdivých poslov Božích. Boh nám dal rozum, aby sme skúmali a študovali. Nesmieme slepo nasledovať nečinných kňazov a duchovných, ktorí sa sami pasujú do role zástupcu Boha na zemi. Po úspešnej identifikácii skutočného Božieho posla je však podriadenosť namieste.

Peter(skala)

ešte by ma zaujímalo ako rozumieť tomu:
"...teda prvý nárokovateľ, ktorý sa k záležitosti prihlási, je vždy ten pravý."

😲
myslíš tým, že ak sa niekto uchádza o miesto vladara (krala), tak len ten má nárok (pravý král), ktorý sa o to miesto uchádza ako prvý? Ak áno, tak kde to Boh povedal?

- Rozumieš správne. Táto záležitosť je zakaždým zabezpečená Všemohúcim Bohom. Ak by tomu tak nebolo, akú váhu by potom mali slová prorokov, ktorí vytyčujú tých, čo majú prísť po nich? Nepredstavujú slová prorokov a poslov zjavenia Boha? Ak by Boh dovolil, aby sa o túto záležitosť mohol hlásiť akýkoľvek diabol, ako by sme sa potom mohli spoľahnúť na slová božích poslov? Nie je azda Boh milosrdnejší, než aby nechal svoje stvorenia bez správneho vedenia?

18 upevním tvoj kráľovský trón, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi: Nezostaneš bez vládnuceho nástupcu v Izraeli. - Druhá kniha kroník 7:18

13 Rozpomeň sa na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a ktorým si prisľúbil: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som vám hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju navždy vlastnilo. - Exodus, 32:13
Peter(skala)
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 10

30 Ježiš povedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.

31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho.

32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo…More
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 10

30 Ježiš povedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.

31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho.

32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto.

34 Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.

35 Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: "Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať."

36 Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?"

37 On odpovedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu povedal: "Choď a rob aj ty podobne!"
Peter(skala)
Juraj, ked som správne pochopil, tak z Biblie uznávaš tých prorokov, ktorý splnaju tieto kriteria:

1."...predošlý posol Boží vždy uvádza nasledujúceho proroka alebo posla v texte alebo poslednej vôli."

2."Ešte je potrebné dodať, že táto záležitosť (prorok menuje svojho nástupcu) je zabezpečená Bohom Všemohúcim - teda prvý nárokovateľ, ktorý sa k záležitosti prihlási, je vždy ten pravý."

More
Juraj, ked som správne pochopil, tak z Biblie uznávaš tých prorokov, ktorý splnaju tieto kriteria:

1."...predošlý posol Boží vždy uvádza nasledujúceho proroka alebo posla v texte alebo poslednej vôli."

2."Ešte je potrebné dodať, že táto záležitosť (prorok menuje svojho nástupcu) je zabezpečená Bohom Všemohúcim - teda prvý nárokovateľ, ktorý sa k záležitosti prihlási, je vždy ten pravý."

Kedže si spomenul niektorých biblických Božích poslov a prorokov (Mojžiš,Jozue,Dávid, Šalamun, Izaiáš, Ježiš) s odvolaním sa na to ako jeden menoval druheho, tak podľa týchto kriterii ich uznávaš.

Je to logické, pokial by Boh chcel, aby tomu tak bolo, ale čo ak nie je, resp. že Boh má aj iné ... viac kriterii? Mysliš si, že to su všetky kriteria, ktoré si napísal?


ešte by ma zaujímalo ako rozumieť tomu:
"...teda prvý nárokovateľ, ktorý sa k záležitosti prihlási, je vždy ten pravý."
😲
myslíš tým, že ak sa niekto uchádza o miesto vladara (krala), tak len ten má nárok (pravý král), ktorý sa o to miesto uchádza ako prvý? Ak áno, tak kde to Boh povedal?
Juraj313
Peter(skala)
Juraj, to je sice zaujimava uvaha o autentických Božích poslov a prorokov, ale nedáva priamu odpoved na to, či uznávaš všetkých biblických prorokov a poslov. Napiš jednoducho: "všetkých" alebo "len niektorých" ?!

- Peter, pred tým, než ti odpoviem, je potrebné uviesť, že z troch Biblických dôkazov o tom, ako spoznať Božieho proroka alebo posla, je kľúčový práve dôkaz č. 1, teda …More
Peter(skala)
Juraj, to je sice zaujimava uvaha o autentických Božích poslov a prorokov, ale nedáva priamu odpoved na to, či uznávaš všetkých biblických prorokov a poslov. Napiš jednoducho: "všetkých" alebo "len niektorých" ?!

- Peter, pred tým, než ti odpoviem, je potrebné uviesť, že z troch Biblických dôkazov o tom, ako spoznať Božieho proroka alebo posla, je kľúčový práve dôkaz č. 1, teda skutočnosť, že predošlý posol Boží vždy uvádza nasledujúceho proroka alebo posla v texte alebo poslednej vôli.

Navrhujem, aby sme diskutovali vecne, a aby bolo každé tvrdenie podložené dôkazom.

Ako dôkaz pre kritérium č. 1 uvádzam niekoľko biblických príkladov:

1) Mojžiš (mier s ním) určil Jozuu (mier s ním)

[14 Hospodin povedal Mojžišovi: Pozri, blížia sa dni tvojej smrti. Zavolaj Jozuu, postavte sa do stanu stretávania a ja mu dám príkaz. Šiel teda Mojžiš s Jozuom a postavili sa v stane stretávania. 15 Vtedy sa Hospodin zjavil v stane v oblačnom stĺpe. Oblačný stĺp stál nad vchodom do stanu.]
[Biblia, Piata Mojžišova kniha 31:14-15]


Dávid (mier s ním) určil Šalamúna (mier s ním)

[32 Potom kráľ Dávid prikázal: Zavolajte mi kňaza Cadóka, proroka Nátana a Jojadovho syna Benaju! Keď pred neho predstúpili, 33 kráľ im povedal: Vezmite so sebou služobníkov svojho pána, vysaďte môjho syna Šalamúna na mulicu a odveďte ho dolu ku Gichónu. 34 Tam ho kňaz Cadók a prorok Nátan pomažú za kráľa nad Izraelom. Nato zatrúbte na roh a zvolajte: Nech žije kráľ Šalamún! 35 Vy pôjdete za ním. On príde a zasadne na môj trón namiesto mňa. Jeho som ustanovil za vojvodcu nad Izraelom a Júdom. 36 Jojadov syn Benaja odpovedal kráľovi: Amen! Tak rozhodol Hospodin, Boh môjho pána a kráľa. 37 Ako bol Hospodin s mojím pánom a kráľom, nech je i so Šalamúnom a jeho trón nech vyvýši nad trón kráľa Dávida, môjho pána.]
[Biblia, Prvá kniha kráľov 1:32-37]


Mojžiš (mier s ním) prorokoval Ježiša (mier s ním) a Mohameda (mier s ním)

Niektorí proroci nepriamo určili svojich nástupcov cez proroctvo.

[1 Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelitov pred svojou smrťou: 2 Povedal: Zo Sinaja prišiel Hospodin, zažiaril im zo Seíru, zaskvel sa z vrchu Parán a prišiel do Meriby pri Kadéši, po jeho pravici bol planúci oheň. 3 Ty, ktorý miluješ svoj ľud, všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, privinuli sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov.]
[Biblia, Piata Mojžišova kniha, 33:1-3]


A slová [zažiaril im zo Seíru] sa zmieňujú o Ježišovi (Yašua). A nikto predtým alebo po Ježišovi (mier s ním) neprišiel zo zeme Seir. Preto text sa nemôže zmieňovať o nikom inom, iba o Ježišovi (mier s ním).

A Ježiš (mier s ním) hovorí v Biblii:

[39 Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. 40 Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. 41Slávu od ľudí neprijímam, 42 ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. 43 Ja som prišiel v mene svojho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. 44 Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?! 45 Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. 46 Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. 47 Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?!]
[Biblia, Evanjelium podľa Jána 5:39-47]


A slová [zaskvel sa z vrchu Parán] [Biblia, Piata Mojžišova kniha 33:2]sa zmieňujú o Prorokovi Mohamedovi (mier s ním). A tento testament sa nemôže zmieňovať o nikom, kto prišiel pred ním alebo po ňom. A Mohamed a jeho rodina, Imámovia a Mahdíovia (mier s nimi) citujú túto vôľu a tento text ako dôkaz o ich pravdovravnosti.

Všemocný povedal vo svätom Koráne:


{Ísa, syn Márie povedal: „Synovia Izraela, ja som posol Boží poslaný k vám, potvrdzujúci to, čo mám v rukách z Tóry a zvestujúc radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne a ktorého meno bude Ahmad“. Keď však k nim prišiel so znameniami, oni povedali: „Sú to len čary zjavné“.}
{Korán 61:6}

{„Pre tých, ktorí budú nasledovať posla – proroka neznalého písma, ktorého nachádzajú napísaného u nich v Tóre a Evanjeliu, ktorý im bude prikazovaťchvályhodné veci a zakazovať odsúdeniahodné veci a ktorý im bude povoľovať dobroty a zakazovať všetko zlé a nečisté a ktorý ich odbremení od ťažkých úkonov a pút, ktoré ich zväzovali. Tí, ktorí v neho uverili a podporili ho a pomáhali mu a nasledovali svetlo, ktoré bolo s ním zoslané dole, to budú tí, ktorí prospeli“.}
{Korán 7:157}


A napokon:

Izaiáš (mier s ním) prorokoval Ježiša (mier s ním) a Tešiteľa Konca čias

Izaiáš (mier s ním) prorokoval Ježiša a jeho nástupcu. Tiež vyjasnil, že Ježiš prišiel ako darca dobrých správ v súvislosti so záchrancom, nazývaným „Tešiteľ.“ Pretože tento text má dva významy: Izaiáš dáva dobré správy o Ježišovi, a tiež dobré správy o Tešiteľovi – tešiteľovi prorokov a poslov (ktorých nazýva „smutní“) v deň odplaty. A tak hovorí:

[1 Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára, 2 a vyhlásiť rok milosti Hospodinovu a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených]
[Biblia, Izaiáš 61:1-2]


A z tohto dôvodu Ježiš (mier s ním) používa výnimočne vyššie zmienenú časť Biblie, aby ukázal pravdivosť jeho posolstva. Cituje iba tú časť, ktorá je spojená s jeho misiou a necháva stranou tú časť, ktorá sa zmieňuje o proroctve Tešiteľa:

[16 A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje, v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. 17 A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša, a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu 19 a vyhlásiť rok Pánov príjemný. 20 A zavrúc knihu oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boly uprené na neho. 21 A začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach.]
[Biblia, Lukáš 4:16-21]


Ježiš (mier s ním) končí slovami [a vyhlásiť rok Pánov príjemný]. Potom uzatvára knihu, nevenujúc pozornosť nasledovnému veršu [a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených]. Pretože táto časť je o Tešiteľovi, ktorý sa objaví na Konci čias. Hoci Ježiš číta vetu, ale necituje ju ako dôkaz o jeho pravdovravnosti. Áno v týchto posledných dňoch jeho posolstva (Evanjelium podľa svätého Jána, kapitoly 14,15 a 16) Ježiš oznámil dobré správy o Tešiteľovi, varoval o prichádzajúcom dni odplaty a vyjasnil, že toto sa stane iba vtedy, ak on odíde [7 No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám].

Teda je dokázané, že tieto slová [a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených] nehovoria o Ježišovi (mier s ním) samotnom.

-------------------------------------------------------------

A tak, Peter, aby som odpovedal na tvoju otázku: Verím vo všetkých poslov a prorokov, ktorí spĺňajú uvedené Biblické kritéria, ktoré sa mimochodom spomínajú aj v Koráne.

Ešte je potrebné dodať, že táto záležitosť (prorok menuje svojho nástupcu) je zabezpečená Bohom Všemohúcim - teda prvý nárokovateľ, ktorý sa k záležitosti prihlási, je vždy ten pravý.

Tak, ako Ježiš (msn) ohlásil príchod Mohameda a Tešiteľa, aj Mohamed (msnajr) vo svojej poslednej vôli označil tých, ktorí sú Boží poslovia po ňom.


Prorok Mohamed (mier s ním) povedal Imámovi Alímu (mier s ním) v noc svojej smrti: „Ó, otec Hassána, dones mi pero a papier,“ a nadiktoval jeho vôľu, až dokým sa nedostal do bodu, keď povedal: „Ó, Ali, bude 12 Imámov a po nich bude 12 Mahdíov (...) Potom, keď ho Boh príjme, nech to dá jeho synovi, prvému z blízkych. Má tri mená, jedno ako moje a môjho otca: Abdulláh (boží služobník), Ahmad a tretie meno je Mahdi (vedený) a on je prvý veriaci.“ – Ghaybat Al Túsi, str. 1505

Je to jediná zaznamenaná Posledná vôľa Proroka Mohameda (mier s ním), ktorá je kompletná.

Prorok (mier s ním) sľúbil, že tento dokument je ochranou pre tých, ktorí ho nasledujú.

Bol ukrytý pred zrakmi ľudí po celé storočia a čakal na svojho právoplatného dediča, aby sa k nemu prihlásil.

Táto posledná vôľa Proroka Mohameda (mier s ním) je mystérium a znamenie samo o sebe, a zároveň riešenie hádanky. Nie je to tak, že jeden muž jednoducho prišiel a zmienil sa o nej.

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) bol prvým človekom, ktorý kedy vyhlásil, že on je ten, o ktorom sa zmieňuje Posledná vôľa Svätého Proroka (mier s ním).

Preto skutok Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), ktorým si nárokuje na Poslednú vôľu Proroka, musí byť prirodzene chránený pred uvedením v omyl, ako sľúbil Svätý Prorok (mier s ním).

Ospravedlňujem sa za zdĺhavosť.

Boh mi je svedkom, že som informoval.

helper313.wordpress.com

black-banners.com/forum/
Peter(skala)
Juraj313 pred 7 hodinami

- veľmi dobrá otázka, Peter. Ak vychádzame z toho, ako si povedal, že Božie zákony a spôsoby sa nemenia, Všemohúci Boh vždy komunikoval s tými, ktorí sú Mu najbližšie - či už prostredníctvom inšpirácie, zjavenia, a podobne. Je tomu tak aj v dnešnej dobe, pretože Boh je Milosrdný a nenechá svoje stvorenia blúdiť v tme ignorancie. Otázkou preto ostáva: Ako identifikujeme …More
Juraj313 pred 7 hodinami

- veľmi dobrá otázka, Peter. Ak vychádzame z toho, ako si povedal, že Božie zákony a spôsoby sa nemenia, Všemohúci Boh vždy komunikoval s tými, ktorí sú Mu najbližšie - či už prostredníctvom inšpirácie, zjavenia, a podobne. Je tomu tak aj v dnešnej dobe, pretože Boh je Milosrdný a nenechá svoje stvorenia blúdiť v tme ignorancie. Otázkou preto ostáva: Ako identifikujeme skutočného proroka alebo posla Božieho.

Odpoveď nachádzame v Biblii:

1) Pravdovravný Boží posol bol vždy určený predošlým poslom Božím poslednou vôľou/textom;

2) Prezentoval sa Bohom daným poznaním;

3) Zvolával ľudí k zvrchovanosti Boha.

Každý z uvedených bodov môžem podložiť biblickými dôkazmi.

Mimochodom, niektoré autentické vyrozprávania uvádzajú, že Boh na tento svet zoslal viac než 120 000 prorokov a poslov. Niektorí prinášali posolstvo celému ľudstvu, iní iba svojim komunitám, alebo dokonca výlučne svojej rodine.
✍️
Juraj, to je sice zaujimava uvaha o autentických Božích poslov a prorokov, ale nedáva priamu odpoved na to, či uznávaš všetkých biblických prorokov a poslov. Napiš jednoducho: "všetkých" alebo "len niektorých" ?!
Juraj313
Peter(skala) "Boh sa vždy k ľudsvtu prihováral prostredníctvom svojich prorokov a poslov (mier s nimi). Je na nás, ako identifikujeme pravého posla Božieho a rozlíšime ho od lživých nárokovateľov

✍️
ked hovoríš, že sa vždy prihovaral, tak ku ktorým?

Veriš, že sa prihovaral k prorokom, ktorí su opísaný v Biblii (Starý Zákon)?
Ak ano, tak čo Nový Zákon?
Tam už nie?"

- veľmi dobrá otázka, Peter.…More
Peter(skala) "Boh sa vždy k ľudsvtu prihováral prostredníctvom svojich prorokov a poslov (mier s nimi). Je na nás, ako identifikujeme pravého posla Božieho a rozlíšime ho od lživých nárokovateľov

✍️
ked hovoríš, že sa vždy prihovaral, tak ku ktorým?

Veriš, že sa prihovaral k prorokom, ktorí su opísaný v Biblii (Starý Zákon)?
Ak ano, tak čo Nový Zákon?
Tam už nie?"

- veľmi dobrá otázka, Peter. Ak vychádzame z toho, ako si povedal, že Božie zákony a spôsoby sa nemenia, Všemohúci Boh vždy komunikoval s tými, ktorí sú Mu najbližšie - či už prostredníctvom inšpirácie, zjavenia, a podobne. Je tomu tak aj v dnešnej dobe, pretože Boh je Milosrdný a nenechá svoje stvorenia blúdiť v tme ignorancie. Otázkou preto ostáva: Ako identifikujeme skutočného proroka alebo posla Božieho.

Odpoveď nachádzame v Biblii:

1) Pravdovravný Boží posol bol vždy určený predošlým poslom Božím poslednou vôľou/textom;

2) Prezentoval sa Bohom daným poznaním;

3) Zvolával ľudí k zvrchovanosti Boha.

Každý z uvedených bodov môžem podložiť biblickými dôkazmi.

Mimochodom, niektoré autentické vyrozprávania uvádzajú, že Boh na tento svet zoslal viac než 120 000 prorokov a poslov. Niektorí prinášali posolstvo celému ľudstvu, iní iba svojim komunitám, alebo dokonca výlučne svojej rodine.
Peter(skala)
Juraj313 pred 2 minútami
{Veru tí, ktorí uverili, a tí, ktorí sú židia, kresťania a sabejci, tí, ktorí uverili v Boha a v deň súdny a konali zbožné skutky - tí nájdu odmenu u Pána svojho a nemusia mať strach a nebudú zarmútení} {Korán 2:62}

Boh sa vždy k ľudsvtu prihováral prostredníctvom svojich prorokov a poslov (mier s nimi). Je na nás, ako identifikujeme pravého posla Božieho a rozlíšime ho …More
Juraj313 pred 2 minútami
{Veru tí, ktorí uverili, a tí, ktorí sú židia, kresťania a sabejci, tí, ktorí uverili v Boha a v deň súdny a konali zbožné skutky - tí nájdu odmenu u Pána svojho a nemusia mať strach a nebudú zarmútení} {Korán 2:62}

Boh sa vždy k ľudsvtu prihováral prostredníctvom svojich prorokov a poslov (mier s nimi). Je na nás, ako identifikujeme pravého posla Božieho a rozlíšime ho od lživých nárokovateľov
✍️
ked hovoríš, že sa vždy prihovaral, tak ku ktorým?

Veriš, že sa prihovaral k prorokom, ktorí su opísaný v Biblii (Starý Zákon)?
Ak ano, tak čo Nový Zákon?
Tam už nie?
Juraj313
{Veru tí, ktorí uverili, a tí, ktorí sú židia, kresťania a sabejci, tí, ktorí uverili v Boha a v deň súdny a konali zbožné skutky - tí nájdu odmenu u Pána svojho a nemusia mať strach a nebudú zarmútení} {Korán 2:62}

Boh sa vždy k ľudsvtu prihováral prostredníctvom svojich prorokov a poslov (mier s nimi). Je na nás, ako identifikujeme pravého posla Božieho a rozlíšime ho od lživých nárokovateľov
Peter(skala)
Juraj313 pred 2 minútami
K dogmám ako napríklad nepochopiteľná a absurdná trojjedinosť Boha sa nebudem vyjadrovať, pretože to nemá zmysel. Hovoríte o sebe, že milujete Ježiša, dokonca by ste boli preň schopní aj zomrieť. Lenže ten, kto miluje v prvom rade dodržiava príkazy milovaného. Kázal Ježiš (mier s ním) nevrlosť a nenávisť? Prikazoval Ježiš (msn), aby sme zosmiešňovali a povyšovali sa nad …More
Juraj313 pred 2 minútami
K dogmám ako napríklad nepochopiteľná a absurdná trojjedinosť Boha sa nebudem vyjadrovať, pretože to nemá zmysel. Hovoríte o sebe, že milujete Ježiša, dokonca by ste boli preň schopní aj zomrieť. Lenže ten, kto miluje v prvom rade dodržiava príkazy milovaného. Kázal Ježiš (mier s ním) nevrlosť a nenávisť? Prikazoval Ježiš (msn), aby sme zosmiešňovali a povyšovali sa nad iných?
✍️
"Pokoj s Tebou, ale nie ako svet dáva..." (Jn 14,27) 🤫 lebo svet má pomýlene predstavy o Pokoji, to predsa vieš, ked niekto spácha samovraždu a zoberie so sebou aj nevinných...
...mňa však zaujíma Boh, čo by malo lkaždého veriaceho a ked niekto hovorí o Bohu Abrahama, tak by mal vedieť niečo o Ňom kde sa zjavuje aj dnes a čo hovorí... o tom je reč, ked aj dnes prichádza na Vianoce
Juraj313
K dogmám ako napríklad nepochopiteľná a absurdná trojjedinosť Boha sa nebudem vyjadrovať, pretože to nemá zmysel. Hovoríte o sebe, že milujete Ježiša, dokonca by ste boli preň schopní aj zomrieť. Lenže ten, kto miluje v prvom rade dodržiava príkazy milovaného. Kázal Ježiš (mier s ním) nevrlosť a nenávisť? Prikazoval Ježiš (msn), aby sme zosmiešňovali a povyšovali sa nad iných?