Jirka Bene
54
Převzato z Facebooku - CHARTA 2022 Byli jsme slyšet Dne 12. 4. vystoupil Tomas Nielsen, mluvčí Charta2022 a předseda Pro Libertate - Institut práva a občanských svobod, na veřejném slyšení Světo…More
Převzato z Facebooku - CHARTA 2022
Byli jsme slyšet

Dne 12. 4. vystoupil Tomas Nielsen, mluvčí Charta2022 a předseda Pro Libertate - Institut práva a občanských svobod, na veřejném slyšení Světové zdravotnické organizace. Ta vytvořila mezivládní skupinu pro přípravu nové úmluvy pro boj proti pandemiím.

Na základě zkušeností z posledních dvou let jsme WHO vyzvali, aby nová úmluva zakotvila následující principy:
- žádné rozhodnutí WHO nesmí mít závazný charakter - každý stát si musí ponechat volnost pro rozhodování o řešení pandemií a epidemií
- WHO musí být prostorem pro otevřenou diskusi různých odborných názorových proudů
- WHO musí vyloučit jakoukoliv cenzuru dat a odborných (oponentních) názorů
- WHO musí zavést pravidla pro vyloučení střetu zájmů svých zástupců

Přepis vystoupení najdete zde: Vystoupili jsme na veřejném slyšení mezivládní skupiny Světové zdravotnické organizace (WHO) – ProLibertate.cz

Víme, že jedno vystoupení nemusí nic změnit. Využijeme ale všechny nástroje k tomu, abychom zabránili úplné likvidaci zásad demokratického právního státu, abychom odvrátili nástup totality.

Podpořit nás můžete i podpisem Charty 2022 na stránkách www.charta2022.cz.