Đức ông Georg Ratzinger đã qua đời, R.I.P.

Đức ông Georg Ratzinger (* ngày 15 tháng 1 năm 1924), anh trai của Giáo hoàng danh dự Benedict XVI đã qua đời vào ngày 1 tháng 7. Benedict XVI, từ 18 tháng 6 đến 22 tháng 6, đã ở tại Bavaria để thăm …
parangutirimicuaro
R.I.P.