Otčenáš
Jsou antikristové jako jednotlivé osoby a je Antikrist, jako protiváha k našemu Pánu a Spasiteli, člověku Ježíši Kristu. Tak, jako všichni znovu narození z vody a Ducha jsou v Kristu a tvoří jedno tělo, tak i tělo Antikristovo tvoří množství podvedených.
Kristus přišel se svým učením na tento svět, aby ukázal sám na sobě Cestu.
Satan vytvořil v římské říši protispolek, jehož on sám je hlavou. Vy …More
Jsou antikristové jako jednotlivé osoby a je Antikrist, jako protiváha k našemu Pánu a Spasiteli, člověku Ježíši Kristu. Tak, jako všichni znovu narození z vody a Ducha jsou v Kristu a tvoří jedno tělo, tak i tělo Antikristovo tvoří množství podvedených.
Kristus přišel se svým učením na tento svět, aby ukázal sám na sobě Cestu.
Satan vytvořil v římské říši protispolek, jehož on sám je hlavou. Vy všichni v tom spolku jste jeho údy. Vy všichni jste Antikrist.
Bůh posílá nás, abychom alespoň některé zachránili. Proto nás pronásledujete a nejraději byste nás zabili. My jsme však na pronásledování zvyklí a děkujeme za vše Bohu.
10Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.
Otčenáš
Je mi úplně jedno, kde si židé staví svoje modely a kam posadí svého mesiáše. Nemají s antikristem z Vatikánu nic společného. Podvedení lidé, kteří jsou ve spolku, kde mají na oltářích démony jako Monstrance, aby se tím vysmáli podvedeným Trepifajkslům a jejich žalozpěvům o pannách, si snadno nechají nalhat další nesmysly. Najnovšie Rúhanie: Pachamama Monstrance v Mexiku – gloria.tv
Je mi vás …More
Je mi úplně jedno, kde si židé staví svoje modely a kam posadí svého mesiáše. Nemají s antikristem z Vatikánu nic společného. Podvedení lidé, kteří jsou ve spolku, kde mají na oltářích démony jako Monstrance, aby se tím vysmáli podvedeným Trepifajkslům a jejich žalozpěvům o pannách, si snadno nechají nalhat další nesmysly. Najnovšie Rúhanie: Pachamama Monstrance v Mexiku – gloria.tv
Je mi vás všech podvedených upřímně líto, když si z té bídy utrhnete od úst a dáte svatopeterský haléř. Ti vaši falešní pastýři si za to nakoupí domy, ve kterých pořádají homosexuální orgie. Homosexuálne Zoznamovacie Aplikácie: Desať Presbytérií Arcidiecézy Newark Postihnutých – gloria.tv 🥱
Trepifajksl
Antikrist bude lidská bytost, konkrétní člověk, nikoliv systém, režim nebo ideologie. To víme jistě z Písma svatého, z patristických spisů a také ze soukromých zjevení, ačkoliv posledně zmíněné nezakládá definitivní důkaz.
„Kristus vzešel ze Židů a on (Antikrist) vzejde ze Židů. Kristus přirovnal Své tělo k Chrámu a třetího dne jej pozvedl; a on také pozvedne kamenný Chrám v Jeruzalémě.“ (Sv. …More
Antikrist bude lidská bytost, konkrétní člověk, nikoliv systém, režim nebo ideologie. To víme jistě z Písma svatého, z patristických spisů a také ze soukromých zjevení, ačkoliv posledně zmíněné nezakládá definitivní důkaz.
„Kristus vzešel ze Židů a on (Antikrist) vzejde ze Židů. Kristus přirovnal Své tělo k Chrámu a třetího dne jej pozvedl; a on také pozvedne kamenný Chrám v Jeruzalémě.“ (Sv. Hippolyt)
„Antikrist, syn záhuby, se narodí v Korozainu, vyroste v Bethsaidě a začne vládnout v Kafarnaum dle toho, co řekl Náš Pán Ježíš v evangeliu: „Běda tobě Korozain! Běda tobě, Bethsaido! ... A ty, Kafarnaum, nebylos povýšeno až do nebe? Až do pekla budeš svrženo!!“ (Luk 10, 13) Antikrist vykoná tisíc zázraků na zemi. Slepým vrátí zrak, hluchým sluch, chromí budou chodit, mrtví ožívat, aby, bylo-li by to možné, byli oklamáni jeho magickým uměním i vyvolení. Antikrist nadmutý pýchou triumfálně vstoupí do města Jeruzaléma a usedne na trůn v Chrámu, aby byl uctíván jako by byl Synem Božím. Protože jeho srdce bude opojené domýšlivostí, zapomene, že je pouhým člověkem a synem ženy z kmene Dan.“ (Sv. Zenobius)
„Antikrist se narodí z židovských rodičů z kmene Dan, jeho matka však nebude pannou, jak mnozí věří. Jako Duch Svatý vstoupil do srdce Panny Marie, tak ďábel vstoupí do matky Antikrista a jeho ďábelská síla jej vždy bude podporovat. Babylon bude místem jeho narození, bude však vychován a vyučen v Bethsaidě a Korozainu. Po výchově v rukách zhoubných duchů odejde do Jeruzaléma a usadí se v Chrámu, který obnovil. Podrobí se rituálu obřízky a bude prohlašovat, že je Synem Všemohoucího Boha. Jeho prvními konvertity budou králové a vladaři. Jeho vliv se bude rozprostírat od moře k moři převážně na základě síly a přesvědčivé výřečnosti. Ti, kteří v něj věří, budou označeni znamením na čele. Po tři a půl roku bude vládnout a na konci tohoto období usmrtí Henocha a Eliáše, kteří mu předtím vzdorovali tím, že hlásali pravou víru. Brzy poté se objeví Kristus a Antikrist bude zabit Archandělem Michaelem.“ (Mnich Adso, 10. století)
ekans
že tě to baví si s tím pánským údem dopisovat, když to je p..a
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ešte pred tým najprv nasledujú Božie tresty a súd národov pri,ktorých zahynie 3/4 planéty ľudstva a je to veľmi blízko a znamenia máme v akých časoch žijeme a po nich príde skutočný pokoj a mier Boží aspoň na tých 33 rokov s skutočným anjelským svätým pápežom mladým a svätcom carom-kraľom Henrim a potom tie veci čo si napísal.
@Trepifajksl
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Je to ťažký heretik,klamár a primitiv ten nick otčenáš až mi je z neho na zvracanie.
Trepifajksl
Ano, je to primitiv. Točí se na jedné větě a 3 další, které s tím souvisí, ale jsou trošku dál, už v písmu nevidí. Ale za to nemůže. Bůh ho prostě stvořil hloupého. Může ale za to, že se nedrží na pozici, na které má být. To nejde, aby se zahradník hrnul k řízení raketoplánu.
Trepifajksl
“U Mrtvého moře mezi Jeruzalémem a Jerichem pracují Židé v úmorném vedru na plánu Třetího židovského Chrámu. V židovském sídlišti Mitzpe Jericho má na ploše 25.000 m2 vzniknout model Chrámu v poměru 1:1. Má sloužit k tomu, aby židovští kněží (kohanim), teoreticky připravovaní v Jeruzalémě si mohli prakticky nacvičit chrámovou službu.
(NAI-Nachrichten aus Israel, srpen 2003)
---
Antikrist je …
More
“U Mrtvého moře mezi Jeruzalémem a Jerichem pracují Židé v úmorném vedru na plánu Třetího židovského Chrámu. V židovském sídlišti Mitzpe Jericho má na ploše 25.000 m2 vzniknout model Chrámu v poměru 1:1. Má sloužit k tomu, aby židovští kněží (kohanim), teoreticky připravovaní v Jeruzalémě si mohli prakticky nacvičit chrámovou službu.
(NAI-Nachrichten aus Israel, srpen 2003)
---
Antikrist je nick Otčenáš
Otčenáš
Antikrist je již cca 1600 let hlavou římského antikristovského spolku. S tím nemá falešný židovský mesiáš a neexistující židovský chrám vůbec nic. Někdy opravdu žasnu, jaké mají podvedení křesťánci představy. 😭
Otčenáš
Ještě znovu připomenu, že římský spolek je dílo pohanských oligarchů, kteří křesťany, onehdy nepřátele říše, ovládli kněžským systémem a vojenskou silou. Římský spolek nikdy neměl nic společného s Kristem deklarovanou chudobou a hlavně s láskou k Bohu a bližnímu. Podvedení křesťané byli brzy stejně nemravní, jako všichni ostatní obyvatelé římské říše.
Římský spolek nikdy nevyznával Krista - a …More
Ještě znovu připomenu, že římský spolek je dílo pohanských oligarchů, kteří křesťany, onehdy nepřátele říše, ovládli kněžským systémem a vojenskou silou. Římský spolek nikdy neměl nic společného s Kristem deklarovanou chudobou a hlavně s láskou k Bohu a bližnímu. Podvedení křesťané byli brzy stejně nemravní, jako všichni ostatní obyvatelé římské říše.
Římský spolek nikdy nevyznával Krista - a teď nemyslím ústy, protože ústa mohou lhát, ústa římských falešných pastýřů lžou až podnes. Myslím vyznání srdcem. Vyznáním skutků, které skrze člověka koná Bůh LÁSKA. Kdo je v Kristu a Kristus v něm, ten nemůže Mesiáše ve svém těle zapřít. Římští falešní pastýři však Krista zapírají, nemají ho ve svých srdcích, jsou bezmocní (to se ukázalo i nyní při umělé pandemii, když vám místo svěcené vody nacpali dezinfekci), jsou to antikristové.
2Ducha Božího poznáte takto: každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako Mesiáš v těle, je z Boha;
3ale žádný duch, který Ježíše nevyznává, není z Boha. To je duch antikristův, o němž jste slyšeli, že má přijít, a už teď je na světě.

7Mnoho svůdců se objevilo ve světě, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše, jenž přišel v těle. Jsou to svůdci a antikristi.

I vy jste bezmocní. Také nevyznáváte Krista přišlého ve vašich tělech. Jste podvedení.
Trepifajksl
Antikrist usedne v Jeruzalémském chrámu, nikoliv v Římě. A nikoliv v křesťanském, ale v židovském. Už se na tom pracuje.
Ex1steNc
Přesně. Antikrist přijde po válce. A bude vládnout 3,5 roku.... Bible
Otčenáš
Vatikán je sídlo antikrista a současně je pekelnou branou. Myslíte si, že světská organizace je nositelkou Ježíšova učení a že vám pomůže najít Cestu? Opak je pravdou. Tomuto spolku od samého počátku v čtvrtém století od narození Krista jde jen o jediné. O moc nad lidmi a o peníze. Vatikán a Mamon jedno jest.
Unam Sanctam SK
Hus bol totálny heretik. Kostnický koncil ste asi nečítali, všakže?
Unam Sanctam SK
Nie, Otčenáš, Rím stratil vieru od II. vatikánskeho koncilu (a mnohí upadli do kacírstva už predtým), ale nie pápeži. KC je jediná pravá Cirkev.
štefan161
Unam Sanctam...Kostnickým koncilom myslíš ten, kde víno potokmi tieklo a prostitútok prišlo viac ako knazov?

z kostnickej kroniky..."
V meste a jeho bezprostrednom okolí sa zdržiavali kráľ, pápež, vrcholní cirkevní predstavitelia a ich celý sprievod. Spolu to bolo 29 kardinálov, 33 arcibiskupov, 150 biskupov, 100 opátov, 50 prepoštov, 546 predstavených a členov jednotlivých rádov, 2148 …More
Unam Sanctam...Kostnickým koncilom myslíš ten, kde víno potokmi tieklo a prostitútok prišlo viac ako knazov?

z kostnickej kroniky..."
V meste a jeho bezprostrednom okolí sa zdržiavali kráľ, pápež, vrcholní cirkevní predstavitelia a ich celý sprievod. Spolu to bolo 29 kardinálov, 33 arcibiskupov, 150 biskupov, 100 opátov, 50 prepoštov, 546 predstavených a členov jednotlivých rádov, 2148 odborníkov z rôznych disciplín, 1700 komediantov a 700 evidovaných prostitútok
forthetruth333
diabol všade nechá svoju pečiatku
David Michael Emeth
Iz 30:10:
"Říkají vidoucím: „Nedívejte se,“ a těm, kdo mají dar vidění: „Neukazujte nám, co je správné! Jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte!"
ľubica
ilumináti sa snažili... na každom kroku nechať svoj odtlačok...
štefan161
Iluminatov vymysleli jezuiti.
Tipneme si, kto vymyslel slobodomurárov?
štefan161
Nividí to takmer nikto.
Asi sú všetci slepí. Alebo zaslepení?