Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.7K

Brak dusz ofiarnych przyspieszy Apokalipsę !

m.rekinek
3
Ostatnie słowo do Polski:

Umie Pan Bóg odmienić wyroki swoje, jeśli my odmienim złości nasze.

Pokutujmyż a wracajmy się do Pana Boga naszego, a On sam uleczy rany nasze, jako mówi: Ożywi nas i po dwu dniu i trzeciego dnia wzbudzi nas.


(Ks. Piotr Skarga SI)
Jan Paweł II Dekalog 1 Przykazanie Koszalin 1991 YouTube Dzień 7 święty Sobota!!!
Bóg przyspieszy Apokalipsę, ponieważ jak to powiedział Jezus do widzących, gdyby mój Ojciec zwlekał z wymierzeniem kary dla grzesznej ludzkości to wy (mowa o narodzie polskim) nie przetrwacie. Kara jaką ześle Bóg będzie również oczyszczeniem. Ale łatwo i przyjemnie nawet w Polsce nie będzie. Co nas czeka w przyszłości przekazało już samo niebo. A ono rzadko się myli. Jezus przekazał niedawno …More
Bóg przyspieszy Apokalipsę, ponieważ jak to powiedział Jezus do widzących, gdyby mój Ojciec zwlekał z wymierzeniem kary dla grzesznej ludzkości to wy (mowa o narodzie polskim) nie przetrwacie. Kara jaką ześle Bóg będzie również oczyszczeniem. Ale łatwo i przyjemnie nawet w Polsce nie będzie. Co nas czeka w przyszłości przekazało już samo niebo. A ono rzadko się myli. Jezus przekazał niedawno naszej "widzącej" Alicji Marii Michalinie Od Apokalipsy (portal: domymodlitwyjp2.pl) takie słowa "Mój przeciwnik antychryst ma mało czasu dlatego działa ze zdwojoną po trzykroć siłą na każdym etapie zarówno przez Episkopat Polski, PIS jak i Koalicję Europejską. To wszystko runie, opadnie gospodarka rolna - głód jak i duże zachwiania w przyrodzie. Tak dopiero podczas ucisku Polacy się zjednoczą by błagać majestat Boga w Trójcy jedynego by pozwolił bym Ja Jezus Chrystus Król Wszechświata syn Maryi został królem Polski w pełnym tego słowa znaczeniu. Wasz prezydent powinien ufać Panu Bogu a nie kłaniać się innym monarchom. Te wszystkie postanowienia to zdrada i oszustwo co w pełni zobaczycie. I odbije się wielkim echem ta wasza lekkomyślność Polacy, mój narodzie wybrany z woli Ojca Przedwiecznego”.