Clicks378
Taka jest wola ludu abyś był Naszym Królem Polski, Panie Jezu Chryste! Chojna Królewska, 12.06.2021r.
CÓRKA MARYI
Kilku Pielgrzymów zaraz po uroczystym poświęceniu przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Ołtarza oraz Obrazu z Panem Jezusem Chrystusem Królem Polski, który dotarł do Chojny z Jasnej Góry, umieściło napis "Jezus Chrystus Król Polski" pod obrazem Pana Jezusa.

Taka jest wola ludu abyś tak był nazywany w Tym Obrazie. Teraz czas abyśmy my wierni wspólnymi siłami, modlitwą i zaangażowaniem sprawili abyś …More
Kilku Pielgrzymów zaraz po uroczystym poświęceniu przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Ołtarza oraz Obrazu z Panem Jezusem Chrystusem Królem Polski, który dotarł do Chojny z Jasnej Góry, umieściło napis "Jezus Chrystus Król Polski" pod obrazem Pana Jezusa.

Taka jest wola ludu abyś tak był nazywany w Tym Obrazie. Teraz czas abyśmy my wierni wspólnymi siłami, modlitwą i zaangażowaniem sprawili abyś był o Panie Jezu tak nazywany w całym Polskim Narodzie.

Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!