dalila
Ale v nebi sú aj židia,aj moslimovia.....
Unam Sanctam SK
Nie; to je heréza. Odmietate učenie Katolíckej Cirkvi, kresťanskej Tradície, Svätého Písma, Ježiša Krista a všetkých svätých a nie ste kresťanka.
Evanjelium podľa Jána 8:24 – „Lebo ak neuveríte, že Ja Som [On], zomriete vo svojich hriechoch.“
Toto povedal Kristus židom.
Mt 27:25 – "A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!""
1 Jn 2:22-23 - "Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, …More
Nie; to je heréza. Odmietate učenie Katolíckej Cirkvi, kresťanskej Tradície, Svätého Písma, Ježiša Krista a všetkých svätých a nie ste kresťanka.
Evanjelium podľa Jána 8:24 – „Lebo ak neuveríte, že Ja Som [On], zomriete vo svojich hriechoch.“
Toto povedal Kristus židom.
Mt 27:25 – "A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!""
1 Jn 2:22-23 - "Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. Kto popiera Syna, nemá ani Otca."
Unam Sanctam SK
Ako možno vidieť z jeho heretického článku, okrem iného je pre Krupu neomylné učenie Kristovej Cirkvi "teóriou o zatratení nekatolíkov a nepokrstených". Krupa a rádio Lumen teda odmietajú kresťanskú Tradíciu, učenie svätých a učenia najvyššieho Magistéria Katolíckej Cirkvi. Tu je osem neomylných vyhlásení Katolíckej Cirkvi na tému mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy: vatikankatolicky.com/petrov-…More
Ako možno vidieť z jeho heretického článku, okrem iného je pre Krupu neomylné učenie Kristovej Cirkvi "teóriou o zatratení nekatolíkov a nepokrstených". Krupa a rádio Lumen teda odmietajú kresťanskú Tradíciu, učenie svätých a učenia najvyššieho Magistéria Katolíckej Cirkvi. Tu je osem neomylných vyhlásení Katolíckej Cirkvi na tému mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy: vatikankatolicky.com/petrov-stolec-mimo-cirkvi-niet-spasy/