TerezaK
2408

PROJEV KŘÍŽE V NEBI JE BLÍZKO!

Fenomén Solární pilař tvoří novou Pareidolii u Kuzněcka na Sibiři.

19.01.2022.
PROJEV KŘÍŽE V NEBI JE BLÍZKO!

VLOŽENO NA 23. ledna 2022

Carbonia 22.01.2022 - 19.11

Projev kříže v nebi je blízko!

Meditujte, meditujte můj lid, přišla hodina vašeho probuzení! Budete proměněni ve Mně a budete ve Mně svatí, božskí v Božském Stvořiteli.

Milovaní muži, váš Bůh vás volá k pravému obrácení, nebuďte strnulí, oblečte si nový oděv a následujte Mě, jak vás žádám.

Otec čeká na své Syny, zapálil pro ně oheň svého Všeho, najdou štěstí a budou požehnáni navěky.

Andělská trubka zní,... je to výzva ke shromáždění, přístřešky čekají, aby přivítaly všechny Boží děti, než začne velká bouře, z níž bude zachráněno jen málo.

Satan učinil svůj ďábelský plán účinným, protože se mu lidé otevřeli tím, že ho doprovázeli na jeho pekelné misi.

Hněv Boží hřmí! … Jeho volání je bolestné kvůli ztrátě mnoha Synů, ale člověku byl dán čas, aby se vrátil k Němu, Stvořiteli. Duše mnoha lidí se zaprodaly Luciferovi, projevily slabost pro věci tohoto světa, zanedbávají ty nebeské, ty věčné v lásce.

Přátelé Ježíšovi, hle, nadešel čas, abyste se spojili s Marií Nejsvětější v řetězu svatého růžence, spojte své ruce s jejími a proste o milosrdenství Otce, protože velká bude utrpení pro ty, kteří nejsou připraveni na jeho další zásah.

Projev kříže v nebi je blízko!
Varování je před vámi!


Nehrabejte se v hledání věcí, které vás nemohou zachránit. Modlete se, muži, modlete se na kolenou před křížem a prosme o odpuštění za své hříchy. Modlete se se zkroušeným srdcem, aby Bůh viděl vaše obrácení a přijal vás k sobě.

Hřmí hněv mého Otce! Hlas Boží zahřmí po celé Zemi! Vesmír zažije tuto transformaci. Počkejte, až uvidíte! Amen.
TerezaK