Clicks110

NEBUĎTE FARIZEJMI ALE BOŽÍMI DEŤMI

Laudetur Jesus Christus

Farizeji ste,ktorí slepo popierate Pravdu.Dostali ste slobodnú vôľu.Pokiaľ si neodstránite pýchu zo sŕdc nebude vám dané prijať Pravdu Všemohúceho Boha.
Pokora....pokora..pokora....otvorte vaše srdcia Božej vôli a naplnte ich skutočnou láskou so slzami ľútosti pod krížom môjho ukrižovaného Božského Spasiteľa s prosbou o odpustenie svojich hriechov a prosbou o milosť.Proste so skrúšeným srdcom o dar Ducha Svätého.Buďte úprimný k Bohu.
Pretože inak ostanete vo svojej mylnej predstave neomylnosti a skutočná Pravda bude pred vami skrytá.
Strácate čas farizejskými bezduchými frázami vychádzajúcimi z vašich otupených zatvrdnutých sŕdc,tak vzdialených od Božej podstaty.

Pýcha vás zabije,pretože vás zaslepuje a privedie k Antikristovi.

Prestaňte byť farizejmi.Buďte deťmi vášho Stvoriteľa.Trojjediný Boh čaká na vašu odpoveď lásky k nemu a k Nebeskej Matke.

Zvelebujte Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
PetraB likes this.