Clicks372
Quas Primas
2

1. KATECHIZM O KRYZYSIE W KOŚCIELE - ks. Mateusz Gaudron

CZ. 2
CZ. 3
CZ. 4
CZ. 5
CZ. 6
CZ. 7
CZ. 8
CZ. 9
CZ. 10
CZ. 11
CZ. 12
CZ. 13
CZ. 14
CZ. 15

WPROWADZENIE

To zaś jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa (J 17, 3)

Za każdym razem, kiedy katolicka prawda w niepokojach tego świata była szczególnie zaciekle atakowana, teologowie – prowadzeni przez Ducha Świętego – chwytali za pióro i sporządzali traktaty dla jej obrony.
Gdyż herezja atakuje Ciało Chrystusa zawsze jak narośl rakowa, osłabia i fałszuje wiarę, prowadzi dusze na manowce i zagraża w ten sposób ich wiecznemu zbawieniu. Człowiek może przecież żyć tylko z prawdy, chrześcijanin może żyć tylko z wiary (zob. Rz 1, 17), nigdy – z błędu i z kłamstwa.

Cóż było zatem w naszym dzisiejszym czasie neomodernizmu, dwuznaczności i liberalnych sofizmatów bardziej potrzebne, niż sporządzić katechizm o panującym w Kościele kryzysie, który w pierwszym rzędzie jest kryzysem filozofii i teologii, kryzysem przekazywania i praktykowania wiary.

Z tego wypływa kryzys moralności, kryzys całego życia kościelnego (liturgia, życie kapłańskie i zakonne, powołania, pobożność eucharystyczna i maryjna etc.), kryzys dyscypliny, upadek diecezji i parafii. Do służby prawdzie należy niewdzięczna często praca ukazywania błędów i wskazywania fałszerzy. Tylko w ten sposób może Kościół wyzdrowieć, tylko tak unikną wierni zakłopotania i zaraźliwie heretyzującego ducha. Bóg ustanowił przecież swe kapłaństwo, „aby wytracać i rozwalać, budować i sadzić” (Jer 1, 10).
Niech Czytelnik bez uprzedzeń przeczyta tę trzeźwą analizę nowej liturgii, ekumenizmu, wolności religijnej, kwestii winy po stronie papieży i biskupów w czasie i po Soborze Watykańskim II, a będzie musiał uznać celność postawionych pytań i udzielonych odpowiedzi. Tutaj nie przedstawia się prywatnych poglądów ani śmiałych teorii. Tutaj nowości są analizowane w świetle tradycyjnej nauki Kościoła. Oby Katechizm o kryzysie w Kościele znalazł szerokie rozpowszechnienie i przyczynił się walnie do przezwyciężenia tegoż kryzysu. Jego twórcy należy się podziękowanie, za tę przysługę uczynioną prawdzie, duszom oraz świętemu, rzymskiemu i katolickiemu Kościołowi.
„I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” – mówi Pan w Ewangelii (J 8, 32). Jego słowo obowiązuje na wieki, gdyż jest boskie.

Przedmowa

Niniejsza książka powstała z inicjatywy Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa X.
Ten katechizm pragnie wyjaśnić najważniejsze z atakowanych obecnie katolickich prawd i bronić je przed współczesnymi błędami. Po każdym pytaniu następuje krótka i jasna odpowiedź, która później – w pomniejszonej czcionce – jest bliżej uzasadniona. Przy tym uzasadnieniu zrezygnowano wprawdzie z jednej strony z ściśle naukowego poziomu, pragnąc wszakże z drugiej strony nie być zbyt powierzchownym i ująć trafnie sedno problemu. Często odsyła się w tekście lub przypisach do szczegółowej literatury.
Czcigodnemu Księdzu Schmidbergerowi dziękuję za przejrzenie i poprawienie rękopisu.

Oby ta książka w dzisiejszych czasach zamieszania przyczyniła się do tego, że katolicka prawda będzie lepiej znana i bardziej kochana!

ks. Mateusz Gaudron FSSPX

CZ. 2
CZ. 3
CZ. 4
CZ. 5
CZ. 6
CZ. 7
CZ. 8
CZ. 9
CZ. 10
CZ. 11
CZ. 12
CZ. 13
CZ. 14
CZ. 15

piusx.org.pl/kryzys/katechizm-o-kryzysie-w-Kosciele/
Quas Primas
Miałam CAŁY Katechizm w albumie, ale komuś to przeszkadzało...
Chciałam wklejać poszczególne części w 1 części (tej powyżej), ale nie mogę wszystkich odnaleźć...
Wklejam to, co znajdę.Może ktoś z Was odnajdzie brakujące, to proszę podać w komentarzu.
Chyba...., że niektóre części zostały skasowane, co na Glorii TV jest stałą praktyką.
Zaznaczam, że kasowane są prawdy katolickie, prawdy o żydach …More
Miałam CAŁY Katechizm w albumie, ale komuś to przeszkadzało...
Chciałam wklejać poszczególne części w 1 części (tej powyżej), ale nie mogę wszystkich odnaleźć...
Wklejam to, co znajdę.Może ktoś z Was odnajdzie brakujące, to proszę podać w komentarzu.
Chyba...., że niektóre części zostały skasowane, co na Glorii TV jest stałą praktyką.
Zaznaczam, że kasowane są prawdy katolickie, prawdy o żydach i niektórych świętych papieżach...
Promowane jednak są FAŁSZYWE objawienia, cuda, cudeńka i inne bzdety!
bronek
Deo gratias