Clicks215
Peter(skala)

Exorcista radí, čo robiť, keď dieťa nedokáže rozprávať a medicína nepomáha

Bratislava 14. októbra 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

Exorcista Matúš Marcin radí mamičke, ktorej 4-ročný syn nechce, resp. sa nemôže vyjadriť aj keď lekárske vyšetrenia ukázali, že je v poriadku

Ilustračné foto

“Máme doma problém so synom, Už má 4 roky a nechce, resp. nemôže sa vyjadriť. Absolvovali sme všetky možné vyšetrenia a z tejto zdravotnej stránky je v poriadku. Ako keby chcel rozprávať, niečo nám povedať, ale nemôže. Viete nám v tomto poradiť?,” pýta sa matka.

Exorcista Matúš Marcin hovorí, že zažil pár prípadov dospelých, ktorým démon zviazal jazyk a zabránil im hovoriť. Väčšinou to bolo v dôsledku mágie.

“Žena len nezrozumiteľne bľabotala, alebo len nezrozumiteľne hovorila. Neprirodzene špúlila pery a nebolo schopná hovoriť. Po príkaze: Prikazujem a nariaďujem duchu, ktorý zabraňuje reči, aby ju opustil a po kňazskom požehnaní, žena bola schopná hovoriť…,” uviedol príklad exorcista a dodal ďalší:

“Podobne aj vtedy, keď démon bránil človeku ísť na sväté prijímanie a zatváral im ústa, aby sužované osoby nemohli ústa otvoriť, aby nemohli prijať Eucharistiu, prameň života večného. Niekedy, hlavne pred a po exorcizmoch, démon povykrivuje sužovaným osobám nohy, takže nemôžu opustiť chrám, alebo im bráni vstúpiť do neho. Aj vtedy používame príkazové modlitby, aby pominula zviazanosť, spútanosť, aby sa človek “rozviazal.”

Známe sú mu však aj prípady, kedy deti nehovoria v dôsledku kliatob, či zlorečení. Ale z toho mála čo dotyčná mamička popísala, nemôže exorcista nič také potvrdiť. Preto jej odporučil, aby vyskúšala modlitbu oslobodenia a uzdravenia. A aby sa aj skúsený kňaz s praxou modlitieb oslobodenia a uzdravenia či priamo exorcista, pomodlil nad jej synom.

Exorcista ďalej radí, aby sa v takomto prípade premodľovali aj rodičia a to takým spôsobom, že mu položia ruku na rameno alebo na chrbát a pomodlia sa postupne všetky modlitby od Márie Vicenovej, z brožúrky Modlitebná reťaz rodičov za deti, alebo Uzdravujúca moc ruženca, alebo Kristus Kráľ uzdravuje naše rodiny.

Na konci každej takej modlitby môžu ešte dodať:” V mene Ježiša Krista, mocou môjho krstu, silou môjho sviatostného manželstva, mocou mena Ježiš, mocou prečistej krvi Ježišovej, prikazujem a nariaďujem všetkým nečistým duchom, ktorí spútavajú jazyk môjho dieťaťa, ktorí mu zabraňujú hovoriť, ktorí mu bránia v artikulácii, aby okamžite odišli preč a nikdy viac sa nevracali. Nech odídu ku nohám Ježiša Krista, nech On s nimi urobí podľa svojej svätej vôle. Prosím Svätého Ducha, aby naplnil naše dieťa svojou láskou, svojou milosťou, schopnosťou hovoriť, nech mu Svätý Duch rozviaže jazyk, nech uzdraví hlasivky, nech otvorí ústa, aby aj toto Božie dieťa ťa mohlo chváliť a zvelebovať! Pane pošli sv. archanjela Rafaela, patróna uzdravenia, nech sprostredkuje nášmu dieťaťu Tvoju božskú uzdravujúcu moc tam, kde to najviac potrebuje. Na príhovor prečistej Bohorodičky Panny Márie, sv. Šarbela, mocného divotvorcu, Amen.”

Exorcista tiež odporúča zohnať olej sv. Šarbela a potrieť hrdlo, či jazyk dieťaťa týmto olejom a tiež odslúžiť aspoň 3 alebo 7 omší s úmyslom odčinenia našich hriechov a aby dieťa sa uzdravilo a začalo hovoriť. Tiež je dobré poprosiť kňaza, aby sa vyššie uvedenú modlitbu pomodlil viackrát po sv. omši nad dieťatkom.