Clicks488
wobronieprawdy
32

Trybik masonerii

Wiele jest publikacji powiązań Rotary Club i masonerii. dlatego dziwić może obojętność Katolików, ich mediów, na to ze oficjalne największy pasterz Kościoła wywodzi się z tej grupy,oraz ją często gości.
(na stronie Rotary dostało dopisane ; były członek honorowy, ponieważ nie mieszka w Argentynie rotaryba.com.ar/…/Francisco1.jpg ).
Podwójne standardy stają się jednak normą - służenie wielu panom, chęć przypodobania się i brak poszanowania Chrystusowej
Ewangelii i respektowanie ciągłości nauczania Kościoła. Organizacja ta jest typowo świecka,a humanizm jest jej głównym obszarem działania- wiara w człowieka a nie Boga.
Żaden papież nie należał to takich organizacji. Będąc człowiekiem zawsze można popełniać błędy, ale świadomość jest obowiązkiem wieżącego,a masoneria i jej liczne organizacje jest typowym antykościołem, najbardziej wrogim wartością katolickim. Jeśli coś nie służy Bogu to wiadomo komu służy,są tylko dwie drogi.
twitter.com/…/923202579307298…
www.bibula.com
Więcej informacji;
www.ultramontes.pl/infiltracja_zydomasonska.htm

Światowa siedziba Rotary mieści się na przedmieściu Chicago, w Evanston, stan Illinois, Stany Zjednoczone. Regionalne biuro Rotary International na Europę i Afrykę ma siedzibę w Zurychu w Szwajcarii. Pozostałe siedem biur działa w Argentynie, Australii, Brazylii, Indiach, Japonii, Korei i na Filipinach.
Każdy członek tej organizacji , ma swojego przełożonego, swoje wytyczne co należy mówić i jak działać. F. przynajmniej do roku 2005 kiedy był oficjalnie ich członkiem, też musiał to realizować,( teraz też widać że realizuje).
Związek pomiędzy Rotary Club a masonerią jest oczywisty, nie tylko ze względu na założenie Rotary Club (23 lutego 1905) przez masona adwokata Paula Harrisa z Chicago i trzech jego kolegów, również masonów; ale także ze względu na pozycję ideologiczną i prawną klubu, który w
PRZESŁANIU INAUGURACYJNYM PRZYJĄŁ ZA CEL LAICYZACJĘ
SPOŁECZEŃSTWA, CZYLI USUNIĘCIE WSZELKICH KRĘPUJĄCYCH CZY RYTUALNYCH ASPEKTÓW”.
"Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie”
Są to założenia typowo światowe, nie mają też związku z miłosierdziem Chrystusowym - który zawsze pierwsze
troszczył się o dusze człowieka , i o jego zbawienie. Pomoc dzieciom i starszym ogranicza się do czystego humanizmu, jednak egzystencja i działania bez Boga i odniesienie do Niego , traci wszelaki sens i wartość i staje się tylko zwierzęcą wolą przetrwania. W całej Europie masoneria kojarzy się z działalnością charytatywną ,w Polsce dopiero jej grupy; Rotary Club, Rycerze Kolumba ... ocieplają jej wizerunek.
Rotary Club w Polsce działają przeważnie w uczelniach wyższych, gdzie , młodzi ludzie są werbowani do struktur masonerii, oczywiście to dla wybranych, którzy czymś się zasłużyli, pozostali nigdy nie awansują, zostaje im realizacja celów masonerii; uniwersalnej myśli humanizmu, i tego by walka z tą organizacją nie była prowadzona.
Na ich stronach można zobaczyć jaka to działalność;
-zalewanie Europy nielegalnymi imigrantami i terrorystami- wspieranie multikulturyzmu
-trucie małych dzieci metalami ciężkimi i truciznami w szczepionkach
-wspieranie edukacji genderowskiej , deprawowanie dzieci i młodzieży,
-wspieranie u przedsiębiorców metod depopulacji, np.trucie żywności - przez sponsoring.
i więcej .

W 1929 roku Watykan stwierdził, że przynależność księży do klubów rotariańskich, jak również ich udział w spotkaniach klubów „nie są wskazane”,
Zakaz nie obejmował ludzi świeckich. Treść dokumentu została opublikowana w A.A.S. (1929, rok 25, 15 stycznia 1929, 42).
Dwadzieścia lat później, 12 października 1949 roku temat ten podjął kardynał Mediolanu Schuster:
„Za czasów naszej młodości w Rzymie… istniały stowarzyszenia typu Rotary, które uważano za związane [z masonerią]… — były to w gruncie rzeczy ezoteryczne formy jedynej i tej samej masonerii”
Kolejni Papieże , jednak spotykali się z Rotarianami, było to spowodowane chęcią unowocześnia Kościoła, wejściem masonerii w struktury Watykanu, ale też nieświadomością zagrożeń, nie było też tak swobodnego przepływu informacji .( Wielu Katolików popełnia błędy przypisując złe intencje np. JPII, a on starał się zjednać wszystkich dla Boga, żył miłością do Boga, i nie szedł dwiema drogami.)
Poniższymi dokumentami Papieże w pryncypialny sposób potępili ruch masoński:
Klemens XII w 1738 roku – In eminenti.
Benedykt XIV w 1751 roku – Providas.
Pius VII w 1821 roku – Ecclesiam.
Pius VIII w 1829 roku – Traditi.
Pius IX w 1846 roku – Qui pluribus.
Leon XIII w 1884 roku – Humanum genus.
Św. Pius X w 1907 roku – Pascendi.
Podobnie wypowiadali się również Papieże: Leon XII, Benedykt XV, Pius XI i Pius XII.

Przynależność do masonerii była karana automatyczną ekskomuniką w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917; w nowym znajdujemy tylko kanon 1374, który głosi, że; "Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem".- czyli zakaz odprawiania obrzędów religijnych i zawiesza prawa do przyjmowania sakramentów.
Jest to oczywiście efektem działania masonerii w Watykanie , loży P2, jednak nauczanie Kościoła oparte na Ewangelii , się nie zmienia i przynależność do masonerii jest grzechem przeciwko Duchowi Św:" Bogiem masonerii jest Lucyfer , a prawdziwemu Bogu przypisują cechy szatańskie."
-"Uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać - jest to postawa, która nie pozwala w całości przyjmować nauczania Kościoła albo objawienia chrześcijańskiego. Grzesznik, który sprzeciwia się takiej prawdzie, nie uznaje na przykład prawdziwości jakiegoś fragmentu Pisma Świętego lub oceny moralnej jakiegoś uczynku. W tej drugiej sytuacji, pomimo stanowczej oceny Kościoła wobec grzechu, człowiek podąża za własną oceną moralną i nie uznając swojej postawy za grzech, zamyka się na przebaczenie. Nie prosi o nie, sądząc, że czyni dobrze".

Rotary Club to stowarzyszenie masońskie wrogie Kościołowi (por. list Kongregacja Nauki Wiary z 1974 r. kan. 2335[Kongregacja Nauki Wiary 1917]
www.vatican.va/…/rc_con_cfaith_d…

Stanisław Krajski;
Przypomnijmy, ze Rotary Klub to organizacja założona przez masonów, określana jako „przedszkole masonerii” lub „organizacja masońska w szerokim tego słowa znaczeniu”.
Pisałem o niej wiele w swoich książkach o masonerii, np. w pracy pt. „Masoneria polska 2012”. Opisałem tę organizację szczegółowo w swojej pracy „Szkice o masonerii i pogaństwie”. Można tam, między innymi przeczytać: “Członkowie masonerii okresu międzywojennego jak stwierdza Chajn w swojej książce pt. „Wolnomularstwo w II
Rzeczypospolitej” (Warszawa 1975) nazywali Klub Rotariański „lożą przemysłowców i kapitalistów”. ( s.201).
Cytuję tam również jednego ze współczesnych polskich masonów, który stwierdził: „W odróżnieniu od wszystkich innych organizacji, do masonerii się nie wstępuje tylko jest się do niej przyjmowanym. W odniesieniu do Lwów i Rotarian uważam, że musi istnieć jakaś forma działalności społecznej, żeby kandydat na masona mógł się sprawdzić, pokazać, co potrafi”.

Symbolika znaku Rotary Club
Pierwotnie, symbol Rotary Clubu posiadał wpisaną w kompozycje literę G oraz cyrkiel.
Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba dziecko masonerii

więcej - Rycerze Kolumba - masoneria
chemikus likes this.
wobronieprawdy
Pierwszy link przestał dzisiaj działać, jak dałem linka, te zdjęcie jest w trzecim linku, tu inne
rotary.org.pl/papiez-franciszek/
andreaswelt
Przynależność do masonerii była karana automatyczną ekskomuniką w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917; w nowym znajdujemy tylko kanon 1374, który głosi, że; "Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem".- czyli zakaz …More
Przynależność do masonerii była karana automatyczną ekskomuniką w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917; w nowym znajdujemy tylko kanon 1374, który głosi, że; "Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem".- czyli zakaz odprawiania obrzędów religijnych i zawiesza prawa do przyjmowania sakramentów.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
andreaswelt
W całej Europie masoneria kojarzy się z działalnością charytatywną ,w Polsce dopiero jej grupy; Rotary Club, Rycerze Kolumba ... ocieplają jej wizerunek.
Rotary Club w Polsce działają przeważnie w uczelniach wyższych, gdzie , młodzi ludzie są werbowani do struktur masonerii, oczywiście to dla wybranych, którzy czymś się zasłużyli, pozostali nigdy nie awansują, zostaje im realizacja celów …More
W całej Europie masoneria kojarzy się z działalnością charytatywną ,w Polsce dopiero jej grupy; Rotary Club, Rycerze Kolumba ... ocieplają jej wizerunek.
Rotary Club w Polsce działają przeważnie w uczelniach wyższych, gdzie , młodzi ludzie są werbowani do struktur masonerii, oczywiście to dla wybranych, którzy czymś się zasłużyli, pozostali nigdy nie awansują, zostaje im realizacja celów masonerii; uniwersalnej myśli humanizmu, i tego by walka z tą organizacją nie była prowadzona.
Na ich stronach można zobaczyć jaka to działalność;
-zalewanie Europy nielegalnymi imigrantami i terrorystami- wspieranie multikulturyzmu
-trucie małych dzieci metalami ciężkimi i truciznami w szczepionkach
-wspieranie edukacji genderowskiej , deprawowanie dzieci i młodzieży,
-wspieranie u przedsiębiorców metod depopulacji, np.trucie żywności - przez sponsoring.
i więcej .
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
andreaswelt likes this.