Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks694

Liberalizmus=>LGBT=>Gender=>zabíjanie počatého života,útok na tradičnú rodinu a Katolícku vieru = Satan.

Laudetur Jesus Christus.

Liberalizmus=>LGBT=>Gender=>zabíjanie počatého života,útok na tradičnú rodinu a Katolícku vieru = Satan.

Satan útočí na rodinu..na otca a matku...a použije všetky prostriedky a moc,použije svoje ľudské bábky,aby útočil a ničil tradičnú rodinu.
Beda tým,ktorí prestupujú zákony Všemohúceho Stvoriteľa ak sa nebudú kajať ich duše budú mŕtve...budú odsúdené k večnému utrpeniu v spalujúcom jazere ohňa a síry.

Už nemajú veľa času.Čoskoro príde moja Pani Nebeská Kráľovná...Satan bude zničený a s ním hriech a všetci,ktorí sa nedali vo svojej pýche na pokánie a odsúdia sa tým na večnú smrť.

Už skoro bude Varovanie môjho Pána a Spasiteľa..už skoro zostúpi moja Nebeská Pani so svojím vojskom...

Ó duše...hodiny dejín sa zastavili!!!!

Kto nebude v Pravde a láske v Bohu,kto dá prednosť svetlám tohoto sveta pred svojím Stvoriteľom,kto ho bude neprestajne urážať ten zomrie!!!

V pravde vám to píšem nehodný jeho pokorný služobník tu na zemi medzi vami.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen