Clicks29
vi.news

Những tưởng tượng về kinh tế của Francis: Tại sao Không ở Vatican?

Trong thông điệp của mình cho cuộc họp của cái gọi là Phong trào Bình dân (“các nhà thơ xã hội thân mến”, “chúng ta hãy ước mơ”), Francis kêu gọi “mức lương phổ thông và giảm ngày làm việc” bởi vì “các mô hình kinh tế xã hội của chúng ta” đã “không còn nhân tính. "

Chúng ta không thể “quay lại những khuôn mẫu trước đây” bởi vì “nó sẽ thực sự là hành động tự sát” và “giết chết sinh thái và diệt chủng,” ông nói.

Specula (Infovaticana, ngày 17 tháng 10) nhận xét rằng Francis có thể áp dụng ngay những cuộc chiêu đãi của mình tại Vatican, nơi ông ta là người cai trị tuyệt đối.

Specula viết: “Giảm một nửa ngày làm việc, có lẽ là trong khi vẫn duy trì mức lương cực khổ và thuê càng nhiều người khác càng tốt”. Sau đó, Francis sẽ thấy "mọi thứ sẽ được giải quyết như thế nào, và chúng ta sẽ đến một thế giới hạnh phúc."

#newsUcvlycxgun