Unam Sanctam SK
Tento skutok odpadlíctva by mal tiež ľuďom ukázať, že to, čo robí František nie je ničím novým. Mnohí sú heretikom Františkom zdesení, no myslia si, že Ján Pavol II. bol dobrým pápežom alebo dokonca svätým. Nič by nemohlo byť ďalej od pravdy. Ján Pavol II. bol ešte horší, lebo on bol tým, kto sa ako prvý dopustil činov odpadlíctva, aké sú na obrázku v článku.
Unam Sanctam SK
Sv. Tomáš Akvinský, Suma teologická, Časť I-II, 103. otázka, 4. odpoveď: „Všetky obrady sú vyznaniami viery, v ktorých spočíva vnútorné uctievanie Boha. Nuž človek môže urobiť vyznanie jeho vnútornej viery skutkami, ako aj slovami: a v každom vyznaní, ak spraví falošné vyznanie, smrteľne hreší.“