Clicks26
lv.news

Vācu bīskapi: "sinode pret celibātu un morāli"

Vācijas bīskapi 14. martā vienbalsīgi nolēma uzsākt "sinerģisku procesu" attiecībā uz "ierēdņu varu", celibātu un seksuālo morāli.

Septembrī bīskapi prezentēs savu apspriežu koncepciju un grafiku. Tajā piedalīsies trīs svarīgas amatpersonas:

• Par seksuālo morāli atbildēs Osnabriča bīskaps Francs Josefs Bode, homeseksuālas pašapmierināšanās atbalstītājs .

• Par celibātu ir atbildīgs katoļu semināru ienaidnieks Minhenes bīskaps Feliks Gens.

• Spēderas bīskaps Karls Hains Vīsermans, protestantu komūnija veicinātājs, rūpēsies par „ierēdņu varas lietām”.

Attēls: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsStfpdtmmgx