Clicks172
hr.news

Franjo mijenja kanonsko pravo: lektorske i akolitske službe za žene

Franjo je promijenio kanonsko pravo 230 §1 određujući da laici mogu službeno postati lektori i akoliti.

Motu Proprio Spiritus Domini (11. siječnja) institucionalizira ono što je već učinjeno. Crkva je nekad smatrala lektore i akolite među manjim redovima, koji se mogu dodijeliti samo muškarcima.

Pavao VI. odredio je 1971. godine ukidanjem manjih naredbi da odgovarajući uredi ostaju rezervirani za muškarce. Međutim, od 1992. godine ženama/djevojkama je "dopušteno" da budu lektorice/akolitkinje.

Kanon 230 sada glasi: "Laici koji posjeduju dob i vještine utvrđene dekretom Biskupske konferencije, mogu se trajno pretpostaviti, kroz ustaljeni liturgijski obred, u službe lektora i akolita; međutim ovaj im doprinos ne daje pravo na potporu ili na naknadu Crkve."

Prije toga, kanonsko pravo reklo je da "laici koji posjeduju dob i kvalifikacije utvrđene dekretom Biskupske konferencije, mogu biti primljeni kroz propisani liturgijski obred u službe lektora i akolita".

U praksi su lektor i akolit beskorisne službe jer gotovo svi lektori i akoliti vrše svoju funkciju, a da nisu službeno ustanovljeni.

Slika: via Catholic Sat, #newsBevcvkadte