Clicks143
hr.news

Franjo uklanja latinski kao normativan jezik Novus Orda

Franjina Kongregacija za liturgiju izdala je odredbu "Postquam Summus Pontifex" (22. listopada) koja sadrži nove propise za prijevod liturgijskih knjiga.

Većina dugog teksta bavi se standardnim pitanjima. Revolucionarni potez sadržan je u broju 54 koji kaže da latinica više nije potrebna za normativno tipično izdanje liturgijskih knjiga.

Čini se da je jezik namjerno nerazumljiv: "Pošto se stekao primitak recognitio uredbom Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, tekstovi Pravilnog, na latinskom ili na drugom jeziku, treba se smatrati tipičnim".

Međutim, u Novus Ordu nije važno ima li tekst "recognitio" ili ne jer svaki svećenik ionako radi što želi.

Odredba dopušta prilagodbe ("inkulturaciju") uključujući tekstove sastavljene isključivo na narodnom jeziku.

Slika: © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsPgvmvsbkpj