vi.news
32

Hồng y Hummes: Giáo hội [Bị cáo buộc] cần "hình mẫu mới" của các Mục sư Tấn phong

Hồng y ủng hộ đồng tính người Brazil, Cláudio Hummes, 84 tuổi, mong đợi từ Hội nghị Pan-Amazon của các Giám mục(2019) một cuộc thảo luận về các bộ trong Giáo hội và độc thân tính, mặc dù Hội nghị chính thức phải giải quyết các vấn đề cụ thể của 2,8 triệu giáo dân trong khu vực Amazon.

Tuy nhiên Hummes gọi là nói chuyện với dw.com (19 tháng 9) về "một hình thức khác" của giáo sĩ và cho "hình mẫu mới" của các mục sư được tấn phong. Ông đặc biệt tin rằng, câu hỏi đáng nghi "về độc thân tính" sẽ nảy sinh.

Các nhà bình luận cho rằng Hội nghị có một chương trình nghị sự ẩn và chủ đề Amazon chỉ là một cái cớ.

Vào năm 2014, Hummes nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông "không biết" liệu Chúa Kitô có phản đối hôn nhân đồng tính hay không.

Hình ảnh: Cláudio Hummes, © Agência Brasil, CC BY-SA, #newsCuvhjhdpct