JEZUS: To wtedy nastąpi Moje Powtórne Przyjście. Kiedy Moje Nowe Jeruzalem powstanie z popiołów

JESUS: This is when My Second Coming will take place. When My New Jerusalem rises from the ashes from KSIĘGA PRAWDY piątek, 18 maja 2012 roku, …