nl.news
252

Dubia-Kardinaal Brandmüller: "Vandaag kunnen er dingen gepast zijn die gisteren werden verboden."

Op een seminarie georganiseerd door een Italiaanse groep genaamd Scuola Ecclesia Mater, stelde kardinaal Walter Brandmüller, 91, radicaal relativisme voor als oplossing voor de problemen bij het interpreteren van Vaticaan II-documenten (Video).

Brandmüller schept totale verwarring door te zeggen dat Vaticaan II geen dogmatische zaken definieerde en zelfs bang was om dat te doen, maar dat toch Lumen Gentium en Dei Verbum "ongetwijfeld de aard en de bindende kracht hebben van authentieke leerstellingen" - "hoewel ook hier niets strikt gedefinieerd is".

Hij dringt aan op een "nauwe organische band" tussen Vaticaan II en het vroegere leergezag, want voor hem is een breuk in de liturgie en de geloofsleer "onmogelijk, al was het maar om theologische redenen". Dit verandert niets aan het feit dat zelfs Johannes XXIII vandaag de dag zijn Kerk niet meer zou herkennen. Daarom is Brandmüllers ontkenning van de breuk slechts academisch.

Hij geeft toe dat Nostra Aetate (NA) en Dignitatis Humanae (DH) het bij het verkeerde eind hebben, maar als de Sociëteit van Pius X zegt dat Vaticaan II zich heeft vergist, dan "moet men dit sterk verwerpen". Waarom? Omdat Brandmüller uitlegt dat het "overduidelijk" is dat een verzoenende tekst in 1965 goed had kunnen zijn, en in 2020 fout is omdat de omstandigheden zijn veranderd. Hij dringt zelfs aan op de "historiciteit van elke tekst".

Dit zijn de tegenstrijdige argumenten van het radicale relativisme. Vaticaan II heeft zijn teksten nooit opgevat als louter momentopnames van de jaren zestig.

Voor Brandmüller zijn alle mogelijke kwesties met betrekking tot NA en DH opgelost door Dominus Jesus (2000), een document dat door de Congregatie voor de Geloofsleer is uitgegeven en dat nooit is afgedwongen en snel is vergeten. Maar zelfs als dat niet zo was: Moet Brandmüllers relativisme niet ook worden toegepast op Dominus Jesus, temeer daar hij aandringt op "het in aanmerking nemen van al het postconciliaire leergezag" - Franciscus inbegrepen?

Brandmüller breidt zijn relativisme uit tot het punt dat hij beweert dat er gevallen zijn op het gebied van de moraal "waar vandaag dingen gepast kunnen zijn die gisteren verboden waren".

Zijn ultieme vijanden, hij noemt ze meerdere malen, zijn de "zogenaamde traditionalistische kringen" die niet in staat zijn om zijn tegenstrijdigheden te begrijpen.

#newsIbsjksxvtw

54:31