Clicks33
vi.news

Ông ấy biết: Coronavirus "KHÔNG PHẢI" là Sự trừng phạt từ Thiên Chúa - Hồng y Marx

"Không," coronavirus "không phải" là hình phạt của Chúa, Hồng y Marx Munich đã trấn an Merkur.de (ngày 20 tháng 3).

Lập luận mềm mại của ông: "Điều đó sẽ dẫn chúng ta đến một hình ảnh rất khó khăn và tiêu cực về Thiên Chúa."

Với câu "Thông điệp của Chúa Giêsu là Thiên Chúa yêu thương và chấp nhận chúng ta," Marx đã thoát khỏi Thiên Chúa.

Không có gì đáng ngạc nhiên, Chúa Kitô nói ngược lại: "Sẽ có nạn đói và bệnh dịch và động đất" (Mt 24: 7).

Trong tình hình hiện nay, Marx tin tưởng vào "Nước Đức", "Nhà nước", "dân chủ tự do", "đoàn kết", "sự gắn kết của xã hội chúng ta" và vào "những người chịu trách nhiệm chính trị."

Nói cách khác: Marx từ chối chuyển đổi - hình phạt của Chúa sẽ tiếp tục.

#newsDihupxtfnz