TerezaK
100

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA PROČ SE PŘECHOD ZPOZDIL

Dobrý den, mé drahé milované děti!

Dnes s vámi chci mluvit o tom, proč byl Přechod do páté dimenze, k němuž byl dán počáteční impuls v prosinci 2012, tak dlouhý.

Jak je vidět, od té doby uplynulo téměř deset let.

A nyní se podívejme, co se během této doby na Zemi stalo.

Začněme esoterickým světem, ve kterém již v té době existovaly informace o Vzestupu, protože Síly Světla se je snažily zprostředkovat lidstvu všemi dostupnými prostředky.

Jaké to byly prostředky?

Nejprve provedli obrovskou energetickou práci, aby rozpustili programy trojrozměrného světa v myslích lidí a také negativní energie vyzařované obyvatelstvem Země.

Tyto snahy však nemohly být korunovány úplným úspěchem, protože lidé nadále žili své obvyklé starosti a nechtěli změnit svůj způsob života a myšlení.

Síly světla také na Zemi našly lidi, kteří byli schopni rafinovaně zachytit energie, a jejich prostřednictvím přenášet zprávy lidstvu.

Bohužel kanály většiny těchto lidí brzy přestaly být čisté z různých důvodů, nejčastěji však kvůli osobním kvalitám samotných channelerů.

Kvůli negativním rysům jejich charakteru už nemohli dosáhnout čistého Božského zdroje a začali přijímat zprávy od astrálních bytostí všech úrovní: od nejvyšší po nejnižší.

Síly temnoty zároveň aktivizovaly svou práci na ovlivňování vědomí lidí, vkládaly do něj instalace, které potřebují, a pokřivovaly tradiční morální hodnoty, které jsou člověku známé, až na hranici možností.

Takže vyrostla celá generace lidí, která začala považovat pseudohodnoty a všechny druhy zvráceností, které jim byly vnucovány, za zcela přijatelné a normální.

Nebudu zabíhat do podrobností, protože si myslím, že chápete, o čem mluvím.

Za jakým účelem to provedli zástupci tajné světové vlády na celé vaší planetě?

Především s cílem co nejvíce snížit vibrace obyvatel Země, aby se zpomalil její Přechod do Páté Dimenze.

Lidé byli uměle odváděni od všeho čistého, světlého, Božského, což v nich vyvolávalo vlastnosti, které nesou energie nejnižších vibrací.


O tom, že i esoterický svět se „oblékl“ do šatů chamtivosti a zisku, jsme již mluvili hodně.

A stalo se tak díky zástupcům nízkovibračních civilizací do ní umně zavedených, vtělených do lidských těl, nebo lidí, kteří jsou zcela pod jejich kontrolou.

Některým z nich se podařilo vytvořit vlastní proudy a školy, které vedou lidi opačným směrem od Vzestupu.

Bylo to provedeno docela nenápadně, v důsledku čehož mnoho jasných a čistých lidských duší padlo na návnadu nově vytvořených guruů.


A vím, že mnozí z vás byli svědky pádu svých idolů a že degradace mnoha z nich pokračuje dodnes.

Ale takhle, moji drazí, Božské promítání probíhá.

Každý člověk má stejnou šanci na Vzestup, navzdory různým životním podmínkám a duchovní zralosti.

Každý prochází svými lekcemi, někdy těmi nejtěžšími, kterými nedokázal projít mnoha a mnoha svými inkarnacemi.

Někomu se to podaří a někdo se ještě více ponoří do trojrozměrnosti.

Ale právě kvůli tomu byl Přechod časově prodloužen, aby ho co nejvíce lidí zvládlo samo a pomáhalo v tom ostatním.

Tady se dnes zastavíme.

Otec-Absolut


Zdroj: OKNO DO NOVÉHO SVĚTA PROČ SE PŘECHOD ZPOZDIL – Inspirace Duše (inspiraceduse.cz)