szuirad1
1125

Św. Maria Dominika Mazzarello 13 maja.

Ojciec Święty Pius XI ogłaszając w 1936 roku dekret o heroiczności cnót Marii Dominiki Mazzarello położył nacisk na trzy rysy duchowości późniejszej Świętej, mianowicie nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, zjednoczenie z Bogiem i nadzwyczajną pokorę. Były to rzeczywiście trzy filary, na których wsparło się świątobliwe życie współzałożycielki zgromadzenia sióstr salezjanek.

Urodzona w Mornesse w Aleksandrii, była prostą dziewczyną wychowaną na wsi przez pracowitych i pobożnych rodziców. Odziedziczyła po nich praktyczny zmysł wiary, czyli łatwość zorganizowania swego otoczenia na chwałę Bożą przy użyciu prostych środków. Nigdy nie szukała rozgłosu ani okazji do spożytkowania swej głębokiej wiary w jakiś nadzwyczajny sposób. Wszystko w jej życiu układało się pod błogosławionym wpływem Bożej Opatrzności. W wieku piętnastu lat zapisała się do Stowarzyszenia Córek Maryi Niepokalanej, które prowadziły apostolat wśród młodych dziewcząt. W dwanaście lat później Córki Maryi zaangażowały się w pomoc osobom dotkniętym tyfusem. Wówczas sama Święta zaraziła się tą chorobą.

Nie próżnowała jednak podczas...
szuirad1