Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.5K

Logika Franciszka: 2+2=5

Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsPzpmoaarzc
wacula25wp.pl
Miłosierny Ojciec zapragnął zniszczyć grzech i zjednoczyć rozbitą ludzkość. Dlatego też postał na świat Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno .Kiedy Kościół zjednoczy się doskonale w prawdzie i miłości, zjednoczy równocześnie całą rozbitą rodzinę ludzką, usunie z niej jakiekolwiek kłamstwo i egoizm.Wszyscy należący do Kościoła …More
Miłosierny Ojciec zapragnął zniszczyć grzech i zjednoczyć rozbitą ludzkość. Dlatego też postał na świat Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno .Kiedy Kościół zjednoczy się doskonale w prawdzie i miłości, zjednoczy równocześnie całą rozbitą rodzinę ludzką, usunie z niej jakiekolwiek kłamstwo i egoizm.Wszyscy należący do Kościoła Chrystusowego - świeccy, kapłani, biskupi wraz z papieżem - powinni tworzyć jedną wspólnotę zjednoczoną ze Zbawicielem. Wspólnotę tę ma łączyć jedna wiara, to samo dążenie do zbawienia, szczera miłość .Doskonała jedność nastanie dopiero wtedy, gdy nadejdzie pełnia królestwa Bożego, czyli w dzień ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa w chwale. Do tego czasu jednością ma być ustawicznie budowana i wypraszana przez modlitwę.I tego nas naucza papież KK po przez EKUMENIĘ w wierze KK.
przeciwherezjom
A zaraz usłyszycie, że trzeba się połączyć w jedną światową religię:
"W tym dniu, w którym zostanie przedstawiona Jedna Światowa Religia, którą zatwierdzą pewne odłamy w łonie Kościoła Katolickiego, jak jest to przepowiedziane — niebo się ściemni i wielki grzmot uderzy w ziemię. Odbędzie się to tak, jak to wydarzyło się w tej sekundzie, w której wydałem Swoje ostatnie tchnienie na Krzyżu, gdy …More
A zaraz usłyszycie, że trzeba się połączyć w jedną światową religię:
"W tym dniu, w którym zostanie przedstawiona Jedna Światowa Religia, którą zatwierdzą pewne odłamy w łonie Kościoła Katolickiego, jak jest to przepowiedziane — niebo się ściemni i wielki grzmot uderzy w ziemię. Odbędzie się to tak, jak to wydarzyło się w tej sekundzie, w której wydałem Swoje ostatnie tchnienie na Krzyżu, gdy Gniew Mojego Ojca spadł na Wzgórze Kalwarii" - źródło:
ostrzezenie.net/…/to-z-wnetrza-im…
trio plus
;)