Clicks4
ms.news

Francis: Dimensi Spiritual Manusia Tidak Kurang Penting Berbanding Dengan Kesihatan- Betulkah?

Memandangkan kesengsaraan daripada sciatica yang penuh kesakitan, Francis tetap berdiri membaca ucapan politik hampir sejam lamanya kepada korprat diplomatik Vatican pada 8 Februari.

Dia menyiratkan perjanjian sulit antaranya dengan China yang menderhakai penganut Katholik tempatan, merupakan “pastoral asas semulajadi” dan menyatakan keyakinannya bahawa proses yang dilaksanakan kini boleh mengejarkan semangat kepercayaan dan saling menghormati.

Mengenai perintah berkurung Covid-19 , dia mencela, bahawa terdapat “pendidikan dalam malapetaka ” dan limitasi dalam kebebasan sembahyang yang dia laksanakan dalam Vatican dan Gereja Itali, “Kita tidak boleh pandang dimensi spiritual dan moral manusia kurang daripada kesihatan fizikal,” tuntutnya ketika tindakan-tindakan Covid-19 lebih kepada yang kedua.

Francis ingin mengambil Covid-19 untuk "fikir semula hubungan antara individu dan ekonomi.” Menurutnya, terdapat keperluan sejenis "Revolusi Copernican baharu" [yang tidak akan berlaku] yang meletakkan ekonomi dalam khidmat terhadap manusia, bukan sebaliknya.

Dia menggunakan Konfrens Perubahan Iklim UN Glasgow yang bakal berlaku demi menyebarkan lebih alarmisme dan ketakutan, “Inilah masanya bertindak, kerana kita kini, dapat merasakan kesan kita tidak bertindak dalam masa berpanjangan.”

Mengapakah Francis mengadu pasal "tidak bertindak dalam masa berpanjangan" sedangkan dalam Gerejanya turut dalam status "tidak bertindak dalam masa berpanjangan" di hadapan isu penting adalah peraturan?

#newsBzncglwhnu