pl.news
12.9K

Miłosierdzie: młody ksiądz ekskomunikowany

Ojciec Michael DeSaye porzucił diecezję Trenton (USA), dla której został wyświęcony 2 czerwca 2018 roku, i wstąpił do sedewakantystycznego seminarium Brooksville na Florydzie, które jest prowadzone przez biskupa Donalda Sanborna (71).

Na początku lat siedemdziesiątych Sanborn był seminarzystą diecezji Rockville Center, ale potem wstąpił do Bractwa Piusa X, gdzie został wyświęcony w czerwcu 1975 roku. Jest założycielem PiusX St. Thomas Aquinas Seminary, które obecnie znajduje się w Dillwyn (Virginia). W 1983 roku Sanborn opuścił PiusX i przyjął sedewakantyzm, który uznaje, że Pius XII (+1958) był ostatnim prawdziwym papieżem, i że od tego czasu wszyscy papieże i większość sakramentów są nieważne.

Ojciec DeSaye doszedł do wniosku, że nieudany II Sobór Watykański (1962-1965) naucza błędów przeciwko katolickiej wierze i moralności, i jest nie do pogodzenia z magisterium Kościoła. Te sprzeczności doprowadziły go do sedewakantyzmu.

Poprosił biskupa Trenton, Davida O'Connella, o przyjęcie jego rezygnacji i odebranie mu uprawnień kapłańskich. O'Connell wyszedł poza to. W geście miłosierdzia ekskomunikował DeSaye za schizmę, donosi sedewakantystyczna strona NovusOrdoWatch.org (13 lipca). Zazwyczaj Kościół soborowy zaprasza i schlebia schizmatykom i nazywa to "ekumenizmem".

Kościół soborowy zastrzega surowe kary tylko dla księży, którzy martwią się o soborowe aberracje. Nigdy nie stosuje ich wobec antykatolickich, proaborcyjnych, prohomoseksualnych duchownych, którzy bezczeszczą liturgię i publicznie atakują Kościół, ponieważ ta grupa cieszy się poparciem potężnych mediów oligarchów.

#newsCwphyvizip

newsXrixjwmhug
CÓRKA MARYI