pl.news
12.9K

Miłosierdzie: młody ksiądz ekskomunikowany

Ojciec Michael DeSaye porzucił diecezję Trenton (USA), dla której został wyświęcony 2 czerwca 2018 roku, i wstąpił do sedewakantystycznego seminarium Brooksville na Florydzie, które jest prowadzone …More
Ojciec Michael DeSaye porzucił diecezję Trenton (USA), dla której został wyświęcony 2 czerwca 2018 roku, i wstąpił do sedewakantystycznego seminarium Brooksville na Florydzie, które jest prowadzone przez biskupa Donalda Sanborna (71).
Na początku lat siedemdziesiątych Sanborn był seminarzystą diecezji Rockville Center, ale potem wstąpił do Bractwa Piusa X, gdzie został wyświęcony w czerwcu 1975 roku. Jest założycielem PiusX St. Thomas Aquinas Seminary, które obecnie znajduje się w Dillwyn (Virginia). W 1983 roku Sanborn opuścił PiusX i przyjął sedewakantyzm, który uznaje, że Pius XII (+1958) był ostatnim prawdziwym papieżem, i że od tego czasu wszyscy papieże i większość sakramentów są nieważne.
Ojciec DeSaye doszedł do wniosku, że nieudany II Sobór Watykański (1962-1965) naucza błędów przeciwko katolickiej wierze i moralności, i jest nie do pogodzenia z magisterium Kościoła. Te sprzeczności doprowadziły go do sedewakantyzmu.
Poprosił biskupa Trenton, Davida O'Connella, o przyjęcie jego …More
CÓRKA MARYI