Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks289
frondziak

Polscy klakierzy Putina piszą do niego list!

To strasznie kompromitujący list. Oto takie osoby jak Anna Raźny (prof. z UJ), Zygmunt Wrzodak (kiedyś LPR) czy były polityk Samoobrony Zdzisław Jankowski, piszę do Putina i wyznają mu miłość.

- Doceniamy szczególną pozytywną rolę Pana prezydenta Władimira Putina. Zaniepokojeni sytuacją polityczną, gospodarczą i finansową w świecie, a w szczególności na Ukrainie zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej o nieustępliwość - tak brzmi fragment listu do władz Rosji. I dalej: "Tylko wielka Chrześcijańska Rosja może zatrzymać marsz "szatana Zachodu" na słowiańskie ziemie. Tysiące Polaków solidaryzują się z władzami Federacji Rosyjskiej w podejmowanych działaniach na Ukrainie".

List podpisało 12 osób, które na proputinowskiej stronie konserwatyzm.pl zamieściły owe wyznanie miłości do zbrodniarza Putina. Osoby te proponują również: " (...) powołać Światową Radę Słowian, jako platformę kontaktu i porozumienia miedzy naszymi plemionami, która składałaby się z przedstawicieli wszystkich krajów słowiańskich wyłonionych w poszczególnych krajach słowiańskich spośród osób zaangażowanych w działalność w organizacjach opozycyjnych w stosunku do posłusznych obcym, zainstalowanych marionetkowych reżimów

- ustanowić siedzibę Światowej Rady Słowian z któryś stolic krajów słowiańskich

- głównym zadaniem ŚRS wraz ze swym zapleczem w swoich krajach byłoby opracowywanie i upowszechnianie wspólnych działań obronnych przed zniszczeniem naszej chrześcijańskiej wspólnoty słowiańszczyzny oraz stworzenie możliwości rozpowszechniania informacji dla wszystkich narodów słowiańskich".

Na koniec autorzy listu piszą: "ostatnie wydarzenia na Ukrainie wzmogły nasze obawy o los całej Słowiańszczyzny, Polski, Europy i świata", a "już wcześniej zachodnia mafia kosmopolityczna dokonywała prób zawładnięcia Białorusi, tylko dzięki wyjątkowo silnej pozycji, sprawnemu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, ich niecne zamiary spaliły na panewce (...) Nasza propozycja wynika z przyspieszenia destrukcyjnych działań obozu bardzo wrogiego wobec Słowian, a zarazem z niedostatecznych możliwości swobodnych działań w rodzimych krajach".

List podpisali: prof. Anna Raźny, prof. Jan Szarliński, Zygmunt Wrzodak, mec. Ryszard Parulski, mec. Marian Barański, Tadeusz Bednarski, Adam Śmiech, "blog jednodniówka.pl", Andrzej Skorski, Zdzisław Jankowski, Jerzy Truchlewski, Paweł Ziemiński i Dariusz Kosiór.

Osoby podpisujące taki list publicznie zadeklarowały, że są proputinowskimi klakierami działającymi na szkodę Rzeczpospolitej.

philo

Źródło: konserwatyzm.pl

www.fronda.pl/a/polscy-klakierz…