jac05
To normalne działanie każdej rządzącej partii. Niech wezmą swoją nagrodę, która jest dla nich cenniejsza od Nieba.