pl.news
64.8K

Inny Kościół: Franciszek świętuje zerwanie z Liturgią Rzymską

29 czerwca Franciszek opublikował List Apostolski Desiderio Desideravi, "poświęcony liturgicznej formacji ludu Bożego".

Franciszek przeciwstawia się nauczaniu Benedykta VI na temat "hermeneutyki ciągłości" pomiędzy Mszą Rzymską i Novus Ordo, a także wyolbrzymia napięcia narosłe wokół liturgii do problemu w skali eklezjologicznej, tym samym niestety potwierdzając, że Novus Ordo kreuje inny kościół, taki który nie jest Kościołem Chrystusa.

Papież sugeruje, iż niemożliwym jest uznanie prawomocności Soboru Watykańskiego II bez "jednoczesnego zaakceptowania reformy liturgicznej [rzekomo] zrodzonej z konstytucji Sacrosanctum Concilium.”

W związku z tym Franciszek poczuwa się do "obowiązku" potwierdzenia, że nieudany obrządek Novus Ordo, który to jest odprawiany w każdym kościele w innej formie, jest "unikalnym wyrażeniem lex orandi Obrządku Rzymskiego".

Franciszek utrzymuje, że "nie może wrócić" do Obrządku Rzymskiego, a co za tym idzie, powraca do wojen liturgicznych z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. W każdym razie Druga Liturgiczna Wojna Światowa Franciszka dobiegnie końca wraz z jego pontyfikatem.

#newsMqsbjhejht

Posoborowe absurdy
Dedykacja dla zacieklych obrońców Mszy Novus Ordo jak @Zwyczajny Katolik , @Izabela Sylwia , @Elkam - @MementoMori+++ , @Jota-jotka, @Lilianna Maria Lachowicz i wszystkich zwolenników fałszywych objawień posoborowych w oparciu o Mszę Novus Ordo . Jesteście pewni że ta Msza będzie ważna, czy tylko pustym obrzędem?
icowałek
Ciekawe jak to wygląda w szczegółach
PiotrM
TO FAŁSZYWY PROROK
Adam A Adam