Clicks42

Zmeny

Zmeny - 7. mája 2021 - Slová Ježišove k nám

Sú rôzne druhy Zmien, ktoré môžete očakávať v tomto dočasnom živote. Vy sa môžete Meniť, svet sa mení, ľudia sa neustále menia, vlády sa menia, doby sa menia, počasie sa mení, čas sa mení, všetko sa môže Meniť, ale Jedna vec je istá, že JA SA NEMENÍM.

Každý musí tiež byť ochotný Meniť sa, byť Uzmierený a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Ja Som Jediný Záchranca, Mesiáš sveta a bezo Mňa nebude Žiadny pokoj, iba virvar. Iba tí, ktorí sú v Pokoji So Mnou, budú mať a zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, hoci aj uprostred virvaru. Nezáleží na vašich okolnostiach, dokonca aj keď sa ony menia.

Nikoho Nenútim Meniť sa. Je to voľba. Premieňam ochotných Na Moju Podobu, takže Mi budete Potešiteľní a Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Pretože Nie každý, kto Mi Vraví "Pane, Pane" Ma Uvidí, Ani Nezdedí Moje Večné Kráľovstvo, pretože Poviem mnohým v Ten Deň, ktorí Neboli ochotní Meniť sa: Choďte Preč, Ja Som vás Nikdy Nepoznal, vás ktorí konáte neprávosť. Zmeny sú nevyhnutné. Ľudia hynú, pretože im chýba Pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa, Toho, O Ktorom to všetko je.

Vždy tu budú Zmeny, pretože Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak, ako je ona v Nebi. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem a všetko pre Moju Slávu (Glóriu). Predpovedané sa Odvinie. Všetko je to Biblické. Poznám Koniec Už Od Začiatku. Preto Som Schopný Zjavovať aj Zmeny, dokonca Vopred. Vždy možno očakávať Zmeny. Ja všetko Riadim, aj Zmeny.

Vypracúvam všetky Veci pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Čakajte Trpezlivo a v Očakávaní, pretože Zmeny Prichádzajú. Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Vari Sľúbim a taktiež to Neučiním?

Buďte ochotní prijať Zmeny, pretože Zmeny sú nevyhnutné pre Plnenie Mojej Vôle, ak chcete byť v Mojej Dokonalej Vôli, Mojom Pláne a Účele. Dôverujte Mi a Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie. Vždy tu budú Zmeny a vy môžete očakávať a budete mať Zmeny, až do Konca. Zmeny Prichádzajú. Majte Vieru vo Mňa, V To Kto Som a V To Čo Dokážem Urobiť, pre Splnenie Mojej Vôle, Môjho Plánu a Účelu.

“Daniel odpovedal a riekol: Požehnané buď Meno Božie Naveky Vekov, Lebo Múdrosť a Moc sú Jeho. 21 A On Mení Časy a Doby; Zosadzuje kráľov a Dosadzuje kráľov; Dáva Múdrosť múdrym A Poznanie tým, ktorí majú porozumenie. 22 Zjavuje Hlboké a Tajné Veci; Pozná čo je vo tme, A Svetlo Prebýva S Ním.” Daniel 2:20-22

youtube.com/watch?v=gdW1uK1UHos
Public domain