szuirad1
1359

Św. Kinga, księżna 24 lipca

Święta Kinga, zwana na Węgrzech Kunegundą, była córką króla węgierskiego Beli IV i córki cesarza nicejskiego Marii Laskariny. Ich dwór słynął z …
szuirad1