Clicks238
Theodorá-Máriá
4
Theodorá-Máriá
"Zlatým kalichem byl Babylon v ruce Hospodina opájel
všechny národy.Národy z něj to víno pily až se pomátly
."
/jinými slovy, národy, které pily víno Babylonu se zblázní/.
A JE TO TADY.
Theodorá-Máriá
Šelma Babylon = papežství....Bybylonem je-nejen společenství na konci času...
nezhyňte pro jeho nepravost...utečte z Babylonu....toto je čas
Hospodinovy pomsty -odplácí Babylonu co si zaslouží.Takže
tento system, má falešné náboženství a vede lidi do záhuby.
Theodorá-Máriá
Boží slovo na den 18.2. A.D.2020
Církevní kalendář:
sv. Sadot a druhové (+342)
V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, biskup ze Seleucie a 128 druhů mučedníků. Jednalo se o kněze, kleriky i zasvěcené panny, kteří odmítli uctívat slunce jako božstvo. Byli vězněni v okovech, dlouho mučeni a nakonec z rozkazu krále povražděni.
catholica.cz
Theodorá-Máriá
ŘÍMSKÁ církev začala kompromisem s pohanstvím
a končí nekompromisně s Pančamamou vašeho
svatého otce Františka, /oddělte se od nich/
s kterým jste spojení vírou v pančamamu při
každé omši.
👌

www.youtube.com/watch

Kde můžeme vystopovat původ světových náboženství? Je možné, abychom nalezli nauky dnešních náboženských systémů v kultech starověkých národů? Není pohanské náboženství …More
ŘÍMSKÁ církev začala kompromisem s pohanstvím
a končí nekompromisně s Pančamamou vašeho
svatého otce Františka, /oddělte se od nich/
s kterým jste spojení vírou v pančamamu při
každé omši.
👌

www.youtube.com/watch

Kde můžeme vystopovat původ světových náboženství? Je možné, abychom nalezli nauky dnešních náboženských systémů v kultech starověkých národů? Není pohanské náboženství oblečené do roucha křesťanství právě tím Babylonem doby konce, který byl Biblí předpovězen?