Clicks647
jamacor
3

Ako si vybrať manželského partnera

Nový článok zo série o manželstve a spoločnom chodení. ,,Ak by v manželstve šlo len o muža a ženu, možno by nebola nutná až taká veľká dávka prezieravosti, ale do manželstva vstupujeme s otcom/matkou svojich budúcich detí.“

RODINA A VÝCHOVA DETÍ21.04.2017

Philip a Teresa Crabtree

Naša moderná doba je charakterizovaná rozsiahlymi možnosťami výberu. Vlastne slová ako voľba či výber, sa stali mantrou súčasného sveta. Samozrejme v niektorých životných situáciách musíme robiť skutočné voľby, väčšinou to býva pri nakupovaní. V dávnej minulosti, v tradičnom ponímaní, bývala voľba manželského partnera len zriedkakedy záležitosťou voľby. Manželského partnera vyberali svojim deťom rodičia a tým bolo všetko vybavené.

Ľudia v súčasnej spoločnosti sa usilujú nájsť si svojho manželského partnera, partnerku, ale tvrdenie, že si naozaj vyberáme, je vlastne ilúziou. Život nám ponúka isté množstvo ľudí, s ktorými by sme sa mohli potenciálne oženiť, alebo sa za nich vydať. Jeden z týchto jedincov musí prejaviť voči nám sympatie, a až potom nastáva skutočná voľba, či sme ochotní sa s dotyčnou oženiť, alebo za dotyčného vydať. Takže, ako by sme mali začať? Ako sa zbaviť všetkých tých romantických ilúzií z románov a televíznych seriálov a držať sa skutočnosti? Musíme začať tým, že budeme používať rozum.

Za ideálnych okolností katolík by sa mal oženiť s katolíčkou. Pritom však existuje mnoho dobrých mužov a žien, ktorí sú možno pokrstení, ale vieru dobre nepoznajú, a časom a prostredníctvom dobrého príkladu sa tiež môžu vydať na cestu viery.

Pre niektorých pri rozlišovaní o vstupe do manželstva je niekedy rozhodnutie úplne jasné. Iní zas potrebujú veľa modlitieb, možno rady od múdrych priateľov. Isté však je, že ak si myslíme, že v manželstve nájdeme dokonalé šťastie, potom sme nesprávne pochopili Božie plány. Áno, bude aj veľa radosti, ale aj ťažkých krížov. Taká je cesta do neba, na ktorú sa musíme pripraviť, ak je manželstvo naším povolaním.

A akú rolu tu zohráva romantika, alebo ,,zaľúbenosť“. Je rozumné vydať sa za niekoho bez zaľúbenosti? Vo všeobecnosti možno na túto otázku odpovedať ,,nie“.

Romantická zaľúbenosť pred manželstvom sa v dnešnej spoločnosti akoby automaticky očakávala. Stávajú sa však prípady, keď dievča stretne chlapca, ktorý sa do nej šialene zaľúbi, ale ona to jednoducho neopätuje. Niečo predstierať tu nemá zmysel. Samozrejme, že by sme mali dať láske čas, ale ak láska neprichádza, je lepšie povedať si pravdu.

Častejší býva však opačný problém. Romantická zaľúbenosť sa kladie na popredné miesto pri rozhodovaní o vstupe do manželstva, pričom sa používa známy výrok: ,,Láska si nakoniec so všetkým poradí.“ Rozum nás presviedča, že skôr, než dovolíme svojmu srdcu, aby sa pripútalo k niekomu inému, ten niekto iný musí zodpovedať našim najdôležitejším kritériám pre manžela/manželku. Žiaľ v reálnom živote sa tieto dôležité prvky v človeku, do ktorého sme sa zaľúbili, prejavia až neskôr. Je veľmi zvádzajúce takéto nedostatky len tak odsunúť nabok, s očakávaním, že láska si naozaj nakoniec so všetkým poradí.

Ak by v manželstve šlo len o muža a ženu, možno by nebola nutná až taká veľká dávka prezieravosti, ale do manželstva vstupujeme s otcom/matkou svojich budúcich detí. Pri našom rozhodnutí teda ide o šťastie našich detí.

Manželstvu za bežných okolností predchádza obdobie spoločného chodenia alebo zasnúbenia. Toto obdobie je veľmi dôležité, aby sme si spolu vyjasnili tie najzávažnejšie otázky. Ak sa zasnubujeme, tak to býva s predpokladom, že sa budeme aj brať. Avšak, ak počas tohto obdobia vzniknú závažné pochybnosti o tom, či sa zobrať či nie, je potrebné ich doriešiť ešte pred konečným rozhodnutím.

Čo majú zvažovať ženy

V hĺbke srdce veľmi dobre vieme, za akého muža by sme sa chceli vydať. Veľmi dôležité je uvedomiť si, dokonca napísať si vlastnosti, ktoré od muža očakávame, v istom poradí, s prioritami dôležitosti. Vieme, že niektoré veci sú naozaj dôležité,, niektoré sú menej dôležité, iné sú úplne triviálne, povrchné, a tieto by mali byť až na konci nášho zoznamu.

Tento proces sa nám môže zdať byť celkom neromantický, tvrdý štýl pre sentimentálneho človeka, ale v skutočnosti je užitočný a potrebný. Mnohé mladé ženy vylúčia mimoriadne vhodných a dobrých mužov len preto, lebo im chýba niečo, čo je v skutočnosti len menej dôležité.

Keď si už mladá slečna stanoví isté kritériá, musí si položiť otázku: Aké obety som ochotná priniesť, aby som si našla manžela? Vo svete je mnoho veľmi dobrých mladých mužov, ale treba ich najskôr stretnúť, aby sa za nich mohla vydať. Podstatné je ísť von, byť spoločenská na miestach, kde sa stretávate s ľuďmi, ktorí by mohli byť vhodní.

Pravdou však je, že chodiť pravidelne večer von po náročnom pracovnom dní je veľmi únavné a mnohé mladé ženy zanedbávajú túto stránku, akonáhle odštartujú svoju kariéru. Ako hovorí Disneyho malá morská víla: ,,Musíš byť tam, kde sú ľudia“. Choď teda do cirkevných spoločenstiev, začni nejakú dobrovoľnícku činnosť, zúčastňuj sa spoločenských podujatí a sama nejaké zorganizuj. Nesťažuj sa, že v tvojej farnosti neexistuje žiadne spoločenstvo pre dvadsiatničky, založ ty nejaké spoločenstvo!

Je tu teda nádej, že pri správne zvolených prvotných kritériách, pri dobrom spoločenskom živote, nájdeš muža, s ktorým si budeš rozumieť. Možno to bude usilovne pracujúci človek, možno bude mať vynikajúcich rodičov, možno bude praktizujúci katolík ale so slabou vierou, ale možno to bude človek bez akejkoľvek viery.

A tu sa to trošku začína zamotávať. Pri rozhodovaní o vstupe do manželstva existujú aj isté požiadavky. Katolík sa má oženiť so ženou, ktorá súhlasí s výchovou detí vo viere, súhlasí s katolíckou morálkou. Neveriaci človek, alebo obzvlášť človek vyznávajúci iné náboženstvo, sa len veľmi nepravdepodobne zaviaže k takýmto požiadavkám, aj keď možno na začiatku povie, že súhlasí.

Ku konečnému rozhodnutiu by sa malo dospieť na základe modlitby, dobrej rady a na základe zdravého rozumu. Boh nežiada od nás viac. Každé manželstvo je v konečnom dôsledku ,,skokom viery“. Sviatostná milosť dokáže potom nahradiť mnohé nedostatky, ktoré majú manžel a manželka.

Čo majú zvažovať muži

Veľmi podobný myšlienkový proces platí aj pre mužov, ktorí si hľadajú svoje manželky. Sú tu však aj niektoré odlišnosti.

Mnohí muži sa obávajú, že budú odmietnutí. Tento problém si len ťažko riešia muži, ktorí sú hanbliví alebo introvertní. Je tu potrebná istá dávka odvahy na prekonanie týchto obáv. Áno, odmietnu vás, a to aj viackrát! Je to normálne a je to dobré pre rast v čnosti pokory. Ak to nevyjde na prvýkrát.....ako sa vraví. Dôležité je nenechať sa odmietnutím odradiť, neočakávať pri každom ďalšom pokuse len odmietnutie. Ďalším faktorom je vytrvalosť. Niekedy sa zdá že dievča chlapca odmieta, ale v skutočnosti chce len zistiť, ako vážne to ten chlapec berie. Ak to teda berieš vážne, budeš aj vytrvalý a oslovíš ju znova, a často práve toto dievča očakáva, aby sa presvedčilo, že to myslíš vážne.

Kľúčovú rolu tu zohráva to, že muž sa má snažiť. Aj keď si skutočne veľmi pekný, dievčatá ti nebudú len tak padať k nohám (pokiaľ nemáš mimoriadne šťastie). Musíš ich hľadať, na takých miestach, kde nájdeš typ dievčaťa, ktoré chceš. A to môžu byť, podobne ako v prípade dievčat, cirkevné spoločenstvá, dobrovoľníčenie a podobne. Aj keď to bude snáď znieť ako klišé, ak chceš nájsť dievča s podobným záujmom o klasickú hudbu, zrejme ju nepôjdeš hľadať na Glastonburský rokový festival alebo do nočného baru.

Pre mužov môže byť rovnako únavné chodiť pravidelne večer von, po náročnom pracovnom dni. Býva ťažké zosúladiť prácu so spoločenským životom, obzvlášť keď dnes mnohé profesie predpokladajú širšie pracovné nasadenie, než len osemhodinový pracovný čas. Stále viac sa dnes akceptuje hľadať si vhodných partnerov online, kde si môžeš dovoliť byť aj prieberčivejší, lebo je tu oveľa väčší výber!

Kritériá pre budúcu manželku sú rovnako dôležité aj pre mužov. Zatiaľčo ženy zvažujú ochotu a schopnosť muža usilovne pracovať pre rodinu, muž by mal zvážiť, či jeho budúca manželka je ochotná prinášať obety nevyhnutné pri starostlivosti o deti a domov. V krátkosti povedané: Bola by táto žena dobrou matkou mojich detí?

Stručne zhrnuté

Na záver si teda pripomeňme, že je potrebné si urobiť zoznam kritérií svojho ideálneho manželského partnera. Treba sa usilovať chodiť na miesta, kde by sme mohli stretnúť takýchto ľudí. Netreba sa nechať odradiť odmietnutím, alebo domnelým nezáujmom. Ale predovšetkým sa treba modliť.

Sv. Josemaría radil mladým ľuďom, aby ,,sa utiekali pod ochranu sv. Rafaela: aby vás viedol, ako mladého Tobiáša, k svätému manželstvu“ (Cesta, 360). Podobne ako vo všetkých iných dôležitých veciach, aj tu je potrebné vyvíjať úsilie. Zvoliť si niekoho za manžela/manželku, je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote človeka! Ak sa budeš snažiť, dočkáš sa odmeny.

manželstvo

rodinný život


manželská láska

opusdei.org/…i-vybrat-manzelskeho-partnera/

facebook

twitter

print

email

epub
Coburg
Na to je jediný recept - modliť sa za to a postiť.
apredsasatoci
A čo? Pomohlo? 🤔 Chvál sa!
forthetruth333
VOJNA,,,,,,,žiaľ je blízko