Ordo Iuris: Projekt ustawy 1846 ma na celu segregację pracowników

Ustawa o nr 1846 może doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorcy niestosujący się do niej będą w gorszej sytuacji na rynku – wskazuje mec. …