Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Libor Halik
52.7K
dyk
Libor Halik
Žid, či k židovství obrácený Chazar Evelyn Rothschild zemřel mladším než papež Benedikt XVI., který je z potomstva Jákobova - z Izraele, z kmene Levi, z rodu Aron a žije v 95 letech. Benedikt XVI. 95 letý je nejdéle žijícím papežem Katolické církve
Libor Halik
Automatem text udělaný z dabingu WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:03.037 tak podívejme se na závěr to je to 00:00:03.037 --> 00:00:06.745 mihlakomentátoratitule zlověstné 00:00:06.745 --> 00:00:11.755 známky ve finském zálivu vypadá to 00:00:11.755 --> 00:00:17.249 na další snahu o poškození těch plynovodů 00:00:21.413 --> 00:00:25.905 se vyskytly tedy fotografie nebo závěry 00:00:25.905 --> …More
Automatem text udělaný z dabingu WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:03.037 tak podívejme se na závěr to je to 00:00:03.037 --> 00:00:06.745 mihlakomentátoratitule zlověstné 00:00:06.745 --> 00:00:11.755 známky ve finském zálivu vypadá to 00:00:11.755 --> 00:00:17.249 na další snahu o poškození těch plynovodů 00:00:21.413 --> 00:00:25.905 se vyskytly tedy fotografie nebo závěry 00:00:25.905 --> 00:00:29.246 těch trhlin v potrubí pořízené 00:00:29.246 --> 00:00:31.576 norskou robotickou společností 00:00:31.576 --> 00:00:34.964 a uřejněné ve švédském deníku 00:00:34.964 --> 00:00:43.531 expresnasociálních médiích proběhla teda spekulace 00:00:43.531 --> 00:00:47.056 že je téměř jisté že to způsobili Spojené státy 00:00:48.439 --> 00:00:55.111 aby teda jednak aby se ukončila závislost Evropy 00:00:55.111 --> 00:00:59.933 na ruském plynu a to poskytlo obrovskou příležitost 00:00:59.933 --> 00:01:01.383 pro dodávky ze Spojených států 00:01:01.383 --> 00:01:03.485 zkapalněného zemního plynu 00:01:05.327 --> 00:01:10.213 ovšem nedávno se vyskytly tvrzení 00:01:10.213 --> 00:01:13.213 ruské strany včetně prezidenta Putina 00:01:13.213 --> 00:01:15.703 že je možné využít ještě tu část potrubí 00:01:15.703 --> 00:01:21.260 novým jednáním dva která není poškozená a tady vidíte že 00:01:22.898 --> 00:01:28.682 místopředseda vlády ruský uvedl 00:01:28.682 --> 00:01:31.641 že ta ta oprava nebo znovu 00:01:31.641 --> 00:01:35.194 zprovoznění Nord stream je možné 00:01:36.536 --> 00:01:38.876 Andro 00:01:39.778 --> 00:01:43.599 zveřejnil skrze agenturu 00:01:52.087 --> 00:01:59.132 ale než by se to dříve než by se to mohlo stát tak spojené s 00:02:00.035 --> 00:02:04.478 asi vymysleli zase ještě nový plán 00:02:05.580 --> 00:02:09.466 jak uvedl finské noviny Helsinky 00:02:09.466 --> 00:02:13.766 snad tady vidíte dvacátého října 00:02:13.766 --> 00:02:18.824 tak uvedli že další 4 exploze byly pozorovány 00:02:18.824 --> 00:02:23.452 ve finském zálivu které se uskutečnily 00:02:23.452 --> 00:02:31.258 téměř v ruských teritoriálních vodách asi 40 kilometrů 00:02:31.258 --> 00:02:37.940 jihozápadně od přístavu wyborgfintská hranice je 00:02:37.940 --> 00:02:44.182 asi 30 kilometrů od toho místa explozí 00:02:45.003 --> 00:02:48.644 nové exploze 00:03:02.289 --> 00:03:05.850 reakce všech na toto 00:03:06.531 --> 00:03:08.492 na tyto nové výbuchy 00:03:08.492 --> 00:03:13.137 které byly zaznamenány i tady těmi křivkami 00:03:13.137 --> 00:03:19.368 smějí že to mohlo 00:03:19.368 --> 00:03:23.523 být mohlo být běžné zemětřesení v té oblasti 00:03:25.007 --> 00:03:28.829 ale mohli to být podle expertů 00:03:28.829 --> 00:03:32.152 i teda exploze odezva exploze 00:03:36.018 --> 00:03:38.518 dost 00:03:41.423 --> 00:03:44.777 tedy to uveřejnil teda v těch finských novinách 00:03:44.777 --> 00:03:47.766 že to byly exploze on tvrdí 00:03:55.753 --> 00:03:58.421 tenisté uvedl že to mohlo 00:03:58.421 --> 00:04:03.601 být mohl být odezva tady na prohlubování dna 00:04:03.601 --> 00:04:08.054 že ona vlastně bagrování dna 00:04:08.054 --> 00:04:12.192 aby lodě měly přístup do po přístavu 00:04:14.497 --> 00:04:17.698 bagrování lodního kanálu 00:04:19.841 --> 00:04:23.198 ale mohly to být ty exploze 00:04:23.198 --> 00:04:28.064 a to měření se provádělo Literary 00:04:28.064 --> 00:04:32.370 což je v blízkosti finských teritoriálních 00:04:39.859 --> 00:04:47.904 ale další zdroj by mohl být těch otřesů vlastně 00:04:49.302 --> 00:04:52.504 zajišťování lodní cesty 00:04:53.087 --> 00:04:55.107 a 00:04:55.750 --> 00:05:01.072 také cvičení námořní námořních jednotek Finska vojenských 00:05:01.072 --> 00:05:05.338 mohly to být nějaké teda detonace od střelby 00:05:09.023 --> 00:05:12.641 je to tedy velmi pravděpodobně pravděpodobné 00:05:12.641 --> 00:05:15.144 nebo nějaké výbuchy pod vodou 00:05:19.087 --> 00:05:22.866 ale je zajímavé že teda ty otřesy se vyskytly 00:05:22.866 --> 00:05:29.732 v těsné blízkosti obou potrubí nosím jedna Nordstrum 00:05:29.732 --> 00:05:35.494 asi 40 mil od kde začíná potrubí 00:05:37.216 --> 00:05:39.388 takže se spekuluje o tom 00:05:39.388 --> 00:05:40.878 že to mohlo sloužit k tomu 00:05:40.878 --> 00:05:45.209 aby se tedy definitivně odstavil znemožnil provoz 00:05:45.209 --> 00:05:48.762 která v plynu bodech nosím jedna nostra 00:05:57.709 --> 00:06:05.273 o ty první sabotáže se vyskytly začátkem září 00:06:15.262 --> 00:06:21.300 no tak je to podobné jako v případě novým 00:06:21.300 --> 00:06:24.388 jedna dva ty ty otřesy se vyskytly 00:06:24.388 --> 00:06:29.193 v blízkosti velké blízkosti která vedení kobylu 00:06:31.057 --> 00:06:36.235 samozřejmě Estonsko a finskou již dříve oznámily 00:06:36.235 --> 00:06:38.029 že chtějí vytvořit 00:06:38.029 --> 00:06:41.095 z baltského moře respektive finského zálivu 00:06:41.095 --> 00:06:43.628 domácí moře na to 00:06:43.690 --> 00:06:46.311 vnitřní moře 00:06:48.956 --> 00:06:53.664 no aby znemožnili přístup vojenských lodí 00:06:53.664 --> 00:06:57.520 do ruských přístavů a aby tam znemožnili 00:06:57.520 --> 00:07:02.753 i obchod skrze ruský obchod skrze tento s 00:07:06.821 --> 00:07:10.870 protože ty ruské přístavy tam mají největší 00:07:10.870 --> 00:07:15.030 z toho profit a je tam silný provoz 00:07:19.098 --> 00:07:23.233 no a pokud by to tak bylo a jsou tam další 00:07:23.233 --> 00:07:27.110 výbuchy teda v blízkosti těch potrubí nebo přímo 00:07:27.110 --> 00:07:30.326 cílené na potrubí tak by to byl definitivní úspěch tedy 00:07:30.326 --> 00:07:32.802 spojených států pochopitelně 00:07:37.064 --> 00:07:41.308 Spojené státy vždy viděli 00:07:41.308 --> 00:07:44.938 v konci obou potrubí nebo nepro znění nostra 00:07:44.938 --> 00:07:49.294 obrovskou příležitost pro své obchody 00:07:56.790 --> 00:08:00.226 no a vlastně nepřímo to přiznal 00:08:00.226 --> 00:08:02.328 Antony Blinky ministr zahraničí 00:08:02.328 --> 00:08:05.503 úesá že z toho profitují us 00:08:05.503 --> 00:08:08.365 že to mohl být ten důvod poškození 00:08:08.365 --> 00:08:13.236 a také to uvádějí ty švédské orgány 00:08:13.236 --> 00:08:20.378 nebo dánské které zkoumaly to místo v blízkosti Brno 00:08:25.905 --> 00:08:28.841 spojené státy se samozřejmě snaží 00:08:28.841 --> 00:08:33.816 aby to tu vinu za tu sabotáž schválili na Rusko 00:08:40.288 --> 00:08:43.712 no a ty výbuchy se teď vyskytli 00:08:43.712 --> 00:08:46.443 poblíž borgů což není daleko 00:08:46.443 --> 00:08:50.278 od Petersbergučili Petrohradu 00:08:55.386 --> 00:08:57.813 a 00:08:57.813 --> 00:09:01.171 ještě před třemi týdny se vlastně tady publikovalo 00:09:01.171 --> 00:09:05.214 že ty Nordstrum by se daly opravit 00:09:05.214 --> 00:09:06.602 nebo že by se dali znovu zprovoznit 00:09:06.602 --> 00:09:09.210 alespoň v tom neporušeném úseku 00:09:13.673 --> 00:09:16.491 také spojené státy jednaly 00:09:16.491 --> 00:09:22.355 s finskému té bezpečnostní spolupráci ve finském zálivu 00:09:28.479 --> 00:09:29.688 a 00:09:29.688 --> 00:09:32.555 jednalo se tam mezi finské a spojenými státy o povolení 00:09:32.555 --> 00:09:36.567 aby americké síly nebo jednotky tam mohly operovat 00:09:36.567 --> 00:09:40.983 ve finských teritoriálních vodách 00:09:43.005 --> 00:09:44.871 a 00:09:44.871 --> 00:09:49.541 je jasné že finské orgány si představitelé pudou vždy 00:09:49.541 --> 00:09:53.110 na ruku spojeným státům protože si myslí 00:09:53.110 --> 00:09:56.030 že tím získají ochranu 00:10:05.256 --> 00:10:08.677 ale ten výbor to není 00:10:08.738 --> 00:10:13.240 přístav spojených států to je to je ruský přístav 00:10:15.302 --> 00:10:19.466 a tak je možné že se prostě vyskytne 00:10:19.466 --> 00:10:23.247 další pokus o útok na 00:10:23.568 --> 00:10:28.053 nose aby se definitivně odstavili z provozu 00:10:28.053 --> 00:10:30.531 tak k tomu asi tam taky by mohla sloužit 00:10:30.531 --> 00:10:33.735 a spolupráce mezi Finskem a spojenými státy 00:10:34.137 --> 00:10:36.177 a 00:10:36.919 --> 00:10:44.203 aby pochopitelně se schválila vina na Rusko to je moto 00:10:48.272 --> 00:10:52.282 no a ta válka by tímto dalším 00:10:52.282 --> 00:10:55.939 teroristickým činem nejen že eskalovala 00:10:55.939 --> 00:10:59.121 ale ještě by se přiostřil ten konflikt 00:10:59.121 --> 00:11:02.727 takže to je však že nové výbuchy 00:11:02.727 --> 00:11:06.227 potenciální výbuchy zaznamenány seismolog 00:11:06.227 --> 00:11:09.472 po okolo dvacátého října 00:11:09.472 --> 00:11:14.031 teď se zkoumá jaká je příčina 00:11:16.756 --> 00:11:20.810 takže tím by ta celá situace okolo 00:11:20.810 --> 00:11:23.368 války na Ukrajině dokonale zdivočela
dyk
TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi | TOPdesať
10. HENRY KISSINGER
Známy ako štátny tajomník Richarda Nixona a človek zodpovedný za nespočetné zahraničné rokovania s Vietnamom a Čínou v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Henry Kissinger zohral v americkej zahraničnej politike svoju úlohu už v 50. rokoch, keď pôsobil ako špeciálny konzultant štátu a koordinačnej …More
TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi | TOPdesať

10. HENRY KISSINGER

Známy ako štátny tajomník Richarda Nixona a človek zodpovedný za nespočetné zahraničné rokovania s Vietnamom a Čínou v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Henry Kissinger zohral v americkej zahraničnej politike svoju úlohu už v 50. rokoch, keď pôsobil ako špeciálny konzultant štátu a koordinačnej rady pre operačnú činnosť národnej bezpečnostnej rady. Napriek tomu, že jeho meno je synonymom americkej zahraničnej politiky, občanom Spojených štátov sa stal až vo veku 20 rokov. Heinz Alfred Kissinger sa narodil 27. mája 1923 v Nemecku a do Spojených štátov imigroval s celou rodinou v roku 1938. Nemecko bolo totiž čoraz nebezpečnejšie pre Židov. Keď mal 15 rokov, jeho rodina sa rozhodla opustiť vlasť. Keď prišli, mladý Kissinger odišiel pracovať do továrne, v ktorej sa vyrábali kefy na holenie. Zároveň sa zapísal na vysokú školu Georgea Washingtona v New Yorku, kde sa najprv učil hovoriť po anglicky.

Všade sú...
Libor Halik
Žid Kissinger vymyslel (r.1971-1973) spojení dolaru a ropy, která se musí kupovat ode všech výlučně za USA dolary. Do té doby existovalo spojení dolaru a zlata, ze kterého profitovali židovští bankéři Rothschildi. Čili došlo k rozdělení židovských elit na 2 hlavní skupiny bojující proti všem národům, i mezi sebou vzájemně o antikristovskou světovládu. Souboj těch 2 skupin se vyhrotí 3. …More
Žid Kissinger vymyslel (r.1971-1973) spojení dolaru a ropy, která se musí kupovat ode všech výlučně za USA dolary. Do té doby existovalo spojení dolaru a zlata, ze kterého profitovali židovští bankéři Rothschildi. Čili došlo k rozdělení židovských elit na 2 hlavní skupiny bojující proti všem národům, i mezi sebou vzájemně o antikristovskou světovládu. Souboj těch 2 skupin se vyhrotí 3. světovou válkou Západu x Východu.