Sv.Prokop
Aleluja !!!
Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je …More
Aleluja !!!
Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“ (Lk 21,26-36)
Frog
Bohužel mnoho mých známých katolíků i evangelíků, a to dokonce i velmi horlivých, si stále myslí, že v žádné apokalyptické době nežijeme. I když jim připomenu tuto pasáž z evangelia o pučícím fíkovníku, namítají, že takových očekávaných konců světa už tu za dvoutisíciletou éru křesťanství bylo bezpočet. Co je společným jmenovatelem těchto skeptiků? Kupodivu všichni do jednoho se dávají …More
Bohužel mnoho mých známých katolíků i evangelíků, a to dokonce i velmi horlivých, si stále myslí, že v žádné apokalyptické době nežijeme. I když jim připomenu tuto pasáž z evangelia o pučícím fíkovníku, namítají, že takových očekávaných konců světa už tu za dvoutisíciletou éru křesťanství bylo bezpočet. Co je společným jmenovatelem těchto skeptiků? Kupodivu všichni do jednoho se dávají dobrovolně a rádi opíchat vakcínou. Abych byl přesný, k oněm opíchaným se řadí nejenom tito skeptici, ale i někteří z těch, kteří jsou si sice vědomi konce časů, ale vybájili si intermezzo s králem Henrim, který má Antikrista pozdržet o 56 let. Vakcína tudíž pro ně není znamením Antikrista, tak proč si ji nepíchnout, že?
Lenka Morana Moranova
Když si to tak vezmeme, není to nic nového. Jen se pokračuje v skrytu. wikipedia.org/wiki/Eugenika
Musime se utěšovat, že Pán Bůh je nad tím.
Frog
Ještě pro doplnění, na té Wikipedii je citován Darwinův výrok:
Darwin... uvedl, že "během několika staletí civilizované rasy vyhladí a nahradí rasy divošské“.
Charles Darwin, The Descent of Man, část I kapitola VI, str. 201
Uvedu pro zajímavost celý příslušný odstavec:
“At some future period, not very distant as measured by centuries, the civilized races of man will almost certainly exterminate, …More
Ještě pro doplnění, na té Wikipedii je citován Darwinův výrok:
Darwin... uvedl, že "během několika staletí civilizované rasy vyhladí a nahradí rasy divošské“.
Charles Darwin, The Descent of Man, část I kapitola VI, str. 201
Uvedu pro zajímavost celý příslušný odstavec:
“At some future period, not very distant as measured by centuries, the civilized races of man will almost certainly exterminate, and replace, the savage races throughout the world. At the same time the anthropomorphous apes… will no doubt be exterminated. The break between man and his nearest allies will then be wider, for it will intervene between man in a more civilized state, as we may hope, even than the Caucasian, and some ape as low as a baboon, instead of as now between the Negro or Australian and the gorilla.”
Tuto knihu vydalo nakladatelství Gutenberg v novém nákladu, dá se to zdarma stáhnout ze stránky
www.gutenberg.org/ebooks/2300

Kovidová eugenika má ale trošičku jiný charakter, její hlavní záměr je vyhubit podstatnou část obyvatelstva zeměkoule a zbytek "přeprogramovat". A to vyhubení se nekoná proto, že by snad globální elity nedokázaly ovládat deset miliard lidí, ale od roku 2010 WHO dospěla k závěru, že svět je ve stavu globální pandemie ohledně nepřenosných nemocí, jako nadváha, cukrovka, cévní problémy vedoucí k mrtvicím a infarktům atd. A to je ten hlavní důvod, proč se dnes pomocí vakcín snaží těch "neduživých" zbavit. Tedy nepřenosné nemoci jsou pro elity problém, a přenosný koronavirus je pouhou záminkou k vraždění lidí s těmito nepřenosnými chorobami očkováním. Pojednává o tom dokumentární film Microbirth z roku 2014
imdb.com/title/tt4068392/
Kdyby byl zájem, tak bych sem na Glorii ten film uploadoval. Jen krátce z něj cituji:
"Pakliže půjdeme po dosavadní cestě, je myslitelné, že naše jednání nás skutečně urychleně přivede ke katastrofickému scénáři, předpověděném Světovým ekonomickým fórem a Harvardskou školou veřejného zdraví - k bankrotu našeho globálního zdravotnického systému. (Stefan Elbe, ředitel Centra pro globální zdravotnickou politiku): "Můžete si doopravdy začít myslet o nepřenosných nemocech, že představují hlubší hrozbu pro národní bezpečnost. Jestliže nenalezneme způsoby, jak zvládat lépe tyto nemoci, jestliže nedokážeme přijít s levnými nebo finančně efektivními cestami, jak jim čelit, budeme se potýkat s ohromným sociálně ekonomickým problémem, který může vést k destabilizaci v tom nejhorším myslitelném scénáři. A proto si myslím, že je na místě, proč též potřebujeme vyzdvihnout povědomí o nepřenosných nemocech a učinit ohledně nich více koordinovaných akcí. Nepřenosné nemoci jsou nyní uznávány světovými vůdci jako vážné globální ohrožení zdraví.""
Lenka Morana Moranova
Selekce neduživých a starých? Jako s dobytkem. Do normálního života se vrátíme až...už neplatí. Nyní hlásí, že kovid tady bude mutovat a budou se vyvíjet nové a nové vakcíny.
Hrozili nejen zkolabováním zdravotnického systému, ale i zkolabováním ekosystému, dokonce někde jsou hodiny, které nám odměřují čas k hranici, kdy prý už nebude možné nic změnit, kolaps finanční podle jednoho bankéře měl …More
Selekce neduživých a starých? Jako s dobytkem. Do normálního života se vrátíme až...už neplatí. Nyní hlásí, že kovid tady bude mutovat a budou se vyvíjet nové a nové vakcíny.
Hrozili nejen zkolabováním zdravotnického systému, ale i zkolabováním ekosystému, dokonce někde jsou hodiny, které nám odměřují čas k hranici, kdy prý už nebude možné nic změnit, kolaps finanční podle jednoho bankéře měl být v r. 2020. Teď se pozornost mnoha ekonomů upnula k 4. prům. rev., i od kterých by to člověk nečekal.
Je fakt, že řada nemocných odložila operace, zemřela a sotva se někdo o nich zmíní.
Oni jsou nekontrolovatelní. Nemáme šanci do toho nahlédnout natož zasáhnout. Jednou pravda bude odkrytá. Uvidíme třeba i to, kam Mengele zmizel po válce se svými nabytými vědomostmi. Těžko najít v dějinách příhodnější čas k uchopení moci nad světem. Jestli bude nákup a prodej našich základních potřeb vázán na přijetí vakcíny, pak křesťan bude stát před rozhodnutím. Pečeť na čelo a ruku nemusí nutně znamenat nějaké vypálení znamení nebo čip. Znamení na čelo dostanou i věrní od Boha.
Frog
Důležité upozornění! V noci jsem sem dával odkaz na Darwinovu knihu, kterou v roce 2013 vydalo nakladatelství Gutenberg v novém nákladu. Ten odkaz přes Glorii fungoval, ale teď večer je už zablokovaný. Gutenberg blokuje Glorii, která operuje rovněž na území Německa. Činí tak z nařízení německého soudu, že musí blokovat všechny německé občany, a do změny rozhodnutí soudu s tím prý nemůže nic …More
Důležité upozornění! V noci jsem sem dával odkaz na Darwinovu knihu, kterou v roce 2013 vydalo nakladatelství Gutenberg v novém nákladu. Ten odkaz přes Glorii fungoval, ale teď večer je už zablokovaný. Gutenberg blokuje Glorii, která operuje rovněž na území Německa. Činí tak z nařízení německého soudu, že musí blokovat všechny německé občany, a do změny rozhodnutí soudu s tím prý nemůže nic dělat. Proto neklikejte na ten odkaz přímo, ale vyberte jej myší, a v nabídce po pravém kliku myši zvolte příkaz "Copy" a nikoli "Copy Link Location", aby nedocházelo k otevření stránek Gutenbergu přes Gloria referenci. Zkopírovaný údaj vložte do dalšího okna prohlížeče a vše bude fungovat normálně.
Lenka Morana Moranova
Díky zdařilo se, ale je to velké sousto pro mě. Nejen o naše zdraví, ale i o klima mají starost. Přidám také odkaz, kdyby někoho zajímalo.
kanal22.cz/…ropagator-celosvetoveho-neofasistickeho-hnuti.html