18:20
know the truth
5.8K
Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci. Biskupské konferenci Polska Vládě Polska Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci Vážení biskupové Polska, vážení političtí představitelé, 5. března …More
Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci.

Biskupské konferenci Polska

Vládě Polska

Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci

Vážení biskupové Polska,
vážení političtí představitelé,
5. března 2017 kardinál Nycz vyzval „pastýřským listem“ polský národ i polskou vládu, aby urychleně přijali muslimské migranty na své území. Nyczovi nestačí, že Polsko prokazuje dobročinnost postiženým válkou tam, kde jsou. Vyzývá k otevřenosti, de facto k prolomení bariéry, která doposud chránila Polsko před plánovanou islamizací.
Na rozdíl od kardinála Nycze má český prezident Zeman zdravý rozum a lásku ke svému národu. K přijímání tzv. uprchlíků se pravdivě vyjádřil: „Ani jednoho! Jinak se rozpoutá lavina, kterou už nikdo nezastaví.“ Podobný postoj k plánované islamizaci má i maďarský a slovenský premiér. V Česku i na Slovensku vlastenci dokonce na protest programované okupaci pálí Korány.
Je šokem, že v současné době, kdy jsou evropské státy kvótami a sankcemi nuceny k sebelikvidaci, Saudská Arábie se provokativně rozhodla deportovat ze svého území 5 milionů migrantů. Někteří z nich zde žili už několik let. Důvodem je, že si chce Saudská Arábie uchovat vysokou životní úroveň a zabránit kriminalitě, která vlivem migrantů výrazně stoupla. Muslimové deportují muslimy. A Polsko má podle kardinála Nycze nyní otevřít tzv. humanitární koridor! Tím by začal nezastavitelný a nekontrolovatelný proces sebelikvidace.
Proč to Nycz dělá? Nezná situaci? Nezná historii? Dostal již odměnu? Tímto jidášským polibkem zradil Krista jako Jidáš. Co se týče jeho argumentace s tzv. urychlenou zdravotní pomocí běžencům, jde o psychologickou manipulaci. Těm, co potřebují rychlou pomoc, se poskytuje na místě, a ne v Polsku!
Jsou různé formy islámské války (džihádu). Programovaná imigrační vlna muslimů je ve skutečnosti misií islámu s cílem likvidace křesťanství v Evropě!
Korán, který přikazuje násilí, protiřečí polské Ústavě. Jak může polský primas zavazovat vládu k zahájení sebevraždy vlastního národa?
Území dnešního Turecka bylo plně křesťanské. Zde se narodil a konal svou misii sv. apoštol Pavel (list Galaťanům, Efezanům...). Ovocem islámského džihádu je, že zde zůstalo jen 0,1% neplnoprávných křesťanů. Před 100 lety turečtí muslimové provedli genocidu Arménů. Vyvraždění 1,5 milionu křesťanů nebylo doposud potrestáno žádnými sankcemi.
Na území severní Afriky bylo 300 biskupství. Dnes jsou zbytky křesťanů muslimy pronásledováni a zabíjeni.
Islám je politicko-ideologický státní systém a jeho podstatou je džihád tj. válka s nemuslimy až do jejich úplného podrobení a nastolení zákonu šaría na celém světě. Jestliže jsou někteří muslimové umírnění, jsou to ti, kteří se koránem zatím, dokud není nastolena šaría, ještě neřídí.
Co se konkrétně v koránu vztahuje na polský národ?
Korán 4:101 uvádí: „A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ „A věru nevěřící jsou ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (Korán 5:72).
Jak musí proti nim a jejich majetku muslimové postupovat?
Korán 9:5 odpovídá: „...zabíjejte nevěrce kdekoliv je najdete, ... zachvacujte jejich domy.“ Toto se dnes děje v Západní Evropě, která přijala tzv. uprchlíky. V Dánsku domorodé obyvatelstvo opouští své vyrabované domy a stávají se uprchlíky ve vlastní zemi. Podobně je tomu ve Švédsku a jiných zemích.
Jak budou křesťané, které Korán nazývá „nevěřícími“, odměněni za dobrodiní uprchlíkům?
Korán 2:191 prozrazuje: Zabíjejte je – taková je odměna nevěřících.“ V Paříži, Bruselu a jinde bylo islamisty při teroristických aktech zabito mnoho lidí. Ve Francii je už vyhlášen válečný stav a Francouzi mají v této situaci zakázáno vycházet z bytů, protože jim hrozí zabití.
Jak Korán 8:17 vyřazuje svědomí muslimským zabijákům?
„Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil; ... aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou.“
Jak mají zabíjet křesťany?
Korán 47:4 přikazuje: „...usekávejte jim hlavy.“ „Budou zabiti nebo ukřižováni nebo jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy...“ (Korán 5:33)
Je Alláh ke káfirům, to znamená ke křesťanům, dnes milosrdnější než v minulosti?
Korán 33:60 přikazuje: „Prokleti budou káfiři, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ Kardinál Nycz podle zvyklosti Alláhovy, v níž není žádná změna, připravuje Polákům tragickou budoucnost!
Korán má na svědomí 548 dobyvačných válek a 270 milionů umučených a zabitých.
V roce 1683 polský král Jan Sobieski zachránil Evropu před islamizací. Kardinál Nycz dnes koná pravý opak. Je to zrada Krista i národa!
Vyzýváme polské biskupy, kněze, věřící i polskou vládu, aby se v žádném případě neřídili sebevražednou iniciativou kardinála Nycze.
Je Doba postní. Nestačí jen nazvat zradu zradou a činit z ní pokání. Je třeba nazvat i herezi herezí a distancovat se od ní. Je třeba se zřeknout především hereze, že náš Trojjediný Bůh je totožný s krvežíznivým bůžkem Mekky, která byla prosazena dekretem Nostra aetate. Hereze synkretismu s pohanstvím a hereze neomodernismu historicko-kritické metody jsou kořenem vnitřní apostaze křesťanství. Jejich tragickým ovocem je islamizace současné Evropy!
Ježíš dnes říká i polskému národu: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

vkpatriarhat.org.ua/cz/
13.3.2017