Clicks1.8K

JEZUS: To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym

KSIĘGA PRAWDY

środa, 20 lutego 2013 roku, godz. 19.30

Moja szczerze umiłowana córko, choć może się to wydawać niesprawiedliwe, że dzieci Boże muszą cierpieć pod rządami fałszywego proroka i antychrysta, jednak to wiedz. Wszystkie dusze na świecie, aby zostać oczyszczone, muszą w pewnym stopniu wycierpieć ten ból odrzucenia i cierpienia, które Ja znosiłem.

Zadbam o to w Moim wielkim Miłosierdziu, aby oczyszczanie odbyło się szybko.
Wtedy Moi uczniowie będą rosnąć w liczbę, w gotowości na Moje Powtórne Przyjście. Mój Ojciec będzie czuwał z wielką czułością Serca nad wszystkimi udrękami, które będą odczuwane przez wszystkie Jego dzieci. Zainterweniuje, kiedy zadawane chrześcijanom nikczemne akty prześladowania będą większe niż to, co jest dopuszczalne, i zniszczy tych złoczyńców.

Musicie teraz czekać na Mój Boski Akt Miłosierdzia, bo on oddzieli dobrych od złych. To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym.

Przygotujcie się, aby ocalić swoje dusze.
Uparte dusze otrzymają bardzo krótki czas, aby w pokorze ugiąć kolana i poprosić o Moje Miłosierdzie. A potem zabrzmią trąby i proroctwa wiodące do zakończenia zostaną ujawnione, jak przepowiedziano.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/this-great-illu…

________________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________
Rycerz Bożego Miłosierdzia shares this
1.8K
Czy to już ten czas, czy Papież Benedykt już opuścił Watykan, czy przepowiedziane wydarzenie w Księdze Prawdy rozwija się na naszych oczach? Może jednak schizma w kościele doprowadzi do ucieczki Benedykta z Rzymu.
Mogła to być islamiści,a może kryzys gospodarczy i takie protesty w Rzymie, jak te w USA lub Stuttgarcie.
Jesteśmy blisko tych wydazen, bądźmy w stanie łaski, a przejdziemy przez ostrze…More
Czy to już ten czas, czy Papież Benedykt już opuścił Watykan, czy przepowiedziane wydarzenie w Księdze Prawdy rozwija się na naszych oczach? Może jednak schizma w kościele doprowadzi do ucieczki Benedykta z Rzymu.
Mogła to być islamiści,a może kryzys gospodarczy i takie protesty w Rzymie, jak te w USA lub Stuttgarcie.
Jesteśmy blisko tych wydazen, bądźmy w stanie łaski, a przejdziemy przez ostrzeżenie z miłością ze spotkania z Jezusem. Uwczesny wizjoner Enoch takie otrzymał wizje w czerwcu 2020 na temat ostrzeżenia,schizmy i niedalekiej przyszłości. Cytat: 7 czerwca 2020, 15:50 - Wezwanie Jezusa, Dobrego Pasterza do Jego trzody. Wiadomość do Enocha.

Pokój mój niech będzie z wami, owce mojej trzody.

Moja trzoda, ograniczenia pandemiczne prowadzą dużą część ludzkości do rozpaczy, depresji, przemocy, samobójstw, morderstw, segregacji i ogólnych zaburzeń psychicznych! W miarę przedłużania się dni ograniczeń ludzkość oddala się od Boga, oszaleje i krew będzie płynąć. Brak wiary i zaufania do Boga prowadzi ogromną większość ludzkości do podjęcia niezwykle zapobiegawczych działań; wiele nadużyć i aktów przemocy jest popełnianych przeciwko wolności i uczciwości moich dzieci. Elity i niektóre media wywołują wiele zamieszania i spisku, aby wzbudzić strach i panikę w celu powstrzymania ludzkości.
Elity, media i organizacje międzynarodowe wykorzystują istniejący strach, aby ludzkość pozostała ograniczona; nie podnoś głosu ani nie zbuntuj się, w przeciwnym razie zrealizują oni swoje plany kontroli i poddania. Technologia Big Brother jest zainstalowana we wszystkich narodach, wykorzystują ludzkie ograniczenia. Nadchodzą ciężkie próby, Moje owce, ludzka technologia w służbie zła służy do zniewolenia i ujarzmienia Mojego ludu. Kiedy kryzys tej pandemii dobiegnie końca, ziemia nie będzie taka sama jak przedtem; Mówię wam, że jest wiele zmian i nadużyć związanych z nową technologią. Sam człowiek zostanie ukarany, jego technologia zła zwróci się przeciwko niemu.
Moja trzodo, wojna już się zaczęła od wirusów i pandemii, z biegiem dni wszystko będzie się nasilać, aż wybuchnie konflikt zbrojny między narodami; wszystko to przez pychę, żądzę władzy i ekspansjonizm niektórych królów wielkich mocarstw. Wszystko to jest planowanym spiskiem mającym na celu zdziesiątkowanie populacji światowej i wykorzystanie zasobów naturalnych narodów zwanych krajami trzeciego świata; woda jest głównym zasobem naturalnym, którego szukają wielcy królowie tego świata. Porządek Nowego Świata już zaczyna się ugruntowywać na świecie; wirusy i pandemie to początek, potem schizma, wojna, a wraz z nią upadek globalnej gospodarki. Kiedy schizma zostanie wyzwolona w Moim Kościele, wszystkie inne opisane wydarzenia zostaną uruchomione; w środku tej kary niebo wyśle wam ostrzeżenie.
Przygotujcie się, Moja trzodo, ponieważ nadchodzący czas jest jedną z trudnych prób; Pozostańcie zjednoczeni w wierze, modląc się i czujni, dzień i noc ze swoją zbroją, aby nadchodzące dni czyszczenia minęły jak sen.

Tobie zostawiam pokój, daję ci pokój. Żałujcie i nawracajcie się, ponieważ Królestwo Boże jest już blisko.

Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz.

Dziel się moimi orędziami z całą ludzkością, owcą mojej trzody.