Metod
Veru, všetko sa ukladá, každý skutok i myšlienka bude braná na zodpovednosť....ť