Otčenáš
Třetina lidí zahyne, protože se klaní démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit.
Třetina lidí zahyne a s těmi, co přežijí, to ani nehne. Pokaždé, když jsem si četl v knize Zjevení svatého Jana, jsme užasl nad lidskou hloupostí. Nad lidskou zabedněností. Stále znovu a znovu budou zabedněnci kličkovat před jasným slovem Kristovým.
„Odejd…More
Třetina lidí zahyne, protože se klaní démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit.
Třetina lidí zahyne a s těmi, co přežijí, to ani nehne. Pokaždé, když jsem si četl v knize Zjevení svatého Jana, jsme užasl nad lidskou hloupostí. Nad lidskou zabedněností. Stále znovu a znovu budou zabedněnci kličkovat před jasným slovem Kristovým.
„Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘ “
Otčenáš
Ani vyvraždění třetiny lidí nepohne modláře k tomu, aby se přestali klanět neživým sochám. Bude mezi nimi i Trepifajksl?
13Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem.
14Ten řekl šestému andělu, který měl polnici: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.“
15Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni,…More
Ani vyvraždění třetiny lidí nepohne modláře k tomu, aby se přestali klanět neživým sochám. Bude mezi nimi i Trepifajksl?
13Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem.
14Ten řekl šestému andělu, který měl polnici: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.“
15Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby zabili třetinu lidí.
16Vojska jejich jízdy měla dvě stě miliónů mužů — uslyšel jsem jejich počet.
17A takto jsem ve vidění spatřil koně a ty, kteří na nich seděli: hrudní pancíře měli ohnivé, hyacintové a sírově žluté; hlavy koní jako hlavy lvů, z jejich tlam vychází oheň, dým a síra.
18Těmito třemi ranami byla zabita třetina lidí: ohněm, dýmem a sírou, která vycházela z jejich tlam.
19Neboť moc koní je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou podobné hadům: mají hlavy a těmi škodí.
20Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků svých rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit;
21neodvrátili se od svých vražd ani od svých čárů, od svého smilstva ani od svých krádeží.