Clicks489
hu.news
2

Ferenc pápa orránál fogva vezeti a közönséget: Krisztus mindenkit megmentett

"Az Úr meghalt mindenkiért, azokért is, akik nem hisznek Benne, vagy akik más vallást követnek" - mondta Ferenc pápa május 4-én a hibás szentbeszéde alatt.

Utána azt mondta: "Krisztus mindenkit megmentett".

A tridenti zsinat tisztázta ezeket a félrevezető nyilatkozatokat: "Bár Krisztus meghalt mindenkiért, nem mindenki részesül halála általi előnyökben, csak azok, akik passióját kommunikálják (a szentségek által)" (a bűneinkért való halálról szóló első rendelet, 3)

#newsDksxsxsspe

fssz92
pontos és hiteles fordítással, valamint a Trentói Zsinat vonatkozó questió-jának teljes idézésével igazabb képet adhattak volna ... sajnos így ez manipuláció
purificatio
Utána lehet nézni: DS 1523 (1547. jan. 13.)
denzingerhu.wordpress.com/fj-1500/
{1523} Jóllehet Ő valóban „mindenkiért halt meg” (2Kor 5,15), nem mindenki kapja meg halálának jótéteményét, hanem csak azok, akik részesednek szenvedésének érdemében.