dyk
162

Povedz Mi, že tvoja nádej je vo Mne

Povedz Mi, že tvoja nádej je vo Mne

4. február 1991

tlig.sk/messages/msg/0591.html

dcéra, prijmi Môj Pokoj;

Zmiluj sa nado mnou Pane,
hľadám Ťa a zdá sa, že Ťa nenachádzam.
Volám, a zdá sa, že nepočujem Tvoj Hlas.
Neviem, kam kráčam,
moji prenasledovatelia ma štvú.
Ak ma nepodrží Tvoja Sila,
budem zaiste rozdrvená.
Ó, kiež by som mala krídla holubice
a mohla vzlietnuť k Tebe!
Bože, ako Ťa milujem!


pokoj, dcéra! poď, chcem, aby si hľadala vyššie veci; neustále ti pomáham dosiahnuť vyššiu úroveň modlitby; zostávam stále blízko teba buď silnou; milujem ťa vášnivo a Moja Láska zostane; - najdrahšia duša, buď trpezlivá, všetko odhalím vo svojom čase áno, všetko má svoj čas; Môj Duch zostúpil, aby na tebe spočinul, tak sa nedaj ničím znepokojiť;
- knieža (satan) tohto sveta má veľkú moc a toto mu bolo dané, aby sa splnili Písma; povedal som ti to, aby si pochopila ... nikdy nepochybuj o Mojej Prítomnosti

som s tebou, aby som viedol tvoje nohy na cestu k dokonalosti, ale Moja Vassula, nikto nedosiahne dokonalosti, ak neprejde Mojím Krížom; nauč sa, že sebaodriekanie ťa uvedie na chodník dokonalosti, Mňa oslávi a teba očistí viem, s akou nechuťou2 a ťažkosťami tvoj duch prijíma túto osobitnú cestu, ktorú som ti určil, ale to je ďalší dôvod, prečo som ťa vyvolil; prial som si mať vo Svojich Rukách jednoduchý a slabý nástroj, jedno nič, aby som zahanbil múdrych a učených; chcel som niekoho, kto nemá žiadne Poznanie; Ja som si vyvolil teba, a nie ty Mňa; Ja som Svätý, ktorý prišiel rozložiť v tebe Svoj Stan; prišiel som na teba náhle, ako sladký vánok a ako vietor, nikto nevie, odkiaľ prichádza;
opri sa teraz o Mňa, Ja povediem tvoj krok, nikdy ťa neopustím; žiješ v Mojom Svetle; zdedila si, duša, Moju Lásku; preto:
Nádej, dcéra, povedz Mi, že tvoja nádej je vo Mne


Môj Pane, Jahve,
moja Nádej je v Tebe.


Vieru, dcéra, povedz Mi, že si položila svoju vieru do Mňa, v celej jej plnosti, a Ja ti poviem, že tvoja duša bude odmenená; maj vieru a rozjasaj Ma tým, že Mi ju obetuješ;

Môj Pane, Jahve,
verím a mám vieru
v Teba a v Tvoj Prísľub.
Dôverujem Ti.


Lásku, dcéra, povedz Mi, že Ma miluješ celým svojím srdcom, celou dušou a celou svojou mysľou; ukáž Mi, že tvoja láska je čistá, milovaná, ukáž Mi, že svojho blížneho miluješ ako seba;

Uč ma,
môj Pane Jahve,
ako milovať Teba
a ako milovať blížneho ako seba.


Ja Som; žiačka?

Áno, Pane?

maj vieru vo Mňa, miluj Ma a dosiahni dokonalosť, nie si sama, dokonca aj keď spíš,3 vedľa teba Ja Som; vedz, že Nebesia sa radujú, pretože prostredníctvom tvojich bolestí4 som zachránil dušu láskou, ktorú máš ku Mne, som zohrial jedno srdce neboj sa, Vassula, Moja dcéra, prijmi Môj Pokoj a vzdávaj Mi úctu tým, že Mi zostávaš vernou; pohŕdaj všetkým, čo nie je sväté, žízni po všetkom, čo som Ja;
- skultivoval som tvoju pôdu, aby priniesla úrodu a prostredníctvom tvojej vytrvalosti (nepričítaj to sebe) som pracoval a namáhal sa v tebe; Ja som pozdvihol tvoju dušu k Sebe; hovorím ti, Moje Milosrdenstvo je veľké! ach, keby si len vedela a plne si uvedomila, čo som ti ponúkol ... som ti ako matka, som Ochranca, ako veľmi starostlivá matka, ktorá sa stará o svoje dieťa, Ja Som; odhalil som ti v týchto minulých rokoch Svoju Tvár alebo nie?


Áno, odhalil si, môj Pane.

Ja, Svetlo, som k tebe prišiel a dal Svetlo do tvojej temnoty; si šťastná, že si so Mnou po všetky tie roky?

Áno, môj Pane, tak šťastná, ako v Raji.

počkaj a uvidíš, ako šťastná budeš v Raji modlil som sa za teba k Otcovi, aby prehliadol tvoju úžasnú slabosť, Moja Vassula, a aby zachoval tvoju silu tým, že ti dá Svoju Silu; dal som ti záruku, že Ma nakoniec osláviš; modli sa, Moje dieťa, aby pokoj vošiel do tohto sveta miluj Ma, buď požehnaná;
..........

1 Satan

2 zo strachu, že som zlá

3 duchovný spánok

4 fyzické bolesti v chrbte a vnútorné utrpenia

...