Clicks543
Stano Kobella
1

Potvrdenie vo sne o BEZPRECEDENTNOM

28. novembra 2021

Dostala som Potvrdenie vo Sne počas noci o tom BEZPRECEDENTNOM. Nejdem z toho veľa zdieľať, je to len Potvrdenie mi, že je tu čas a aby ste si držali Vieru. Naša Nádej musí byť vždy v Ježišovi. On Nikdy Nezlyháva. Je vždy Verný a Dôveryhodný. Modlila som sa a Pýtala som si od Ježiša Potvrdenie o tom Bezprecedentnom a Nebola som Sklamaná. Môžem vás uistiť, že Odhalenie Bezprecedentného je blízko. Ježiš Pozná Ten Čas. Úplne všetko Riadi, aj to Bezprecedentné. V tomto Sne som počula, že niekto začal niečo vravieť a uvedomila som si, že toto je o tom Bezprecedentnom, pretože táto Osoba je tiež toho súčasťou. V tom sne začal niekto zdieľať veci o tom Bezprecedentnom, Odhaľujúc Pravdu. Môžem vás uistiť, že to pôjde šokovať svet a bude to drsným prebudením pre spáčov, keď sa to bude Zjavovať. Veľké Duchovné Prebudenie je tu. Buďte Pripravení a Prichystaní pre viacej PRAVDY. Ježiš mi dovolil zdieľať o Bratovi Jonatánovi Kleckovi, ktorý Odhalil mnoho Pravdy a Osvetlil mnohé lži počas mnohých rokov, ale môžem vás uistiť, že sem príde ešte viacej Pravdy i viac lží, ktoré budú Odhalené, skôr či neskôr. Predošlý Prezident Ameriky, Prezident Trump, je súčasťou toho Bezprecedentného. Všetci tomu budeme viac rozumieť, keď sa to Odhalí. Ježiš Samotný mi Hovoril o Prezidentovi Trumpovi, jeho druhom prezidentskom období a Spýtal sa ma, čo keby mal dokonca i tretie obdobie? Už som to zdieľala. Bezprecedentné bude Odhalené a Ježiš mi to neustále Potvrdzoval a to aj počas noci. Bola som šokovaná tým Bezprecedentným a musela som sa Duchovne pripravovať na všetku Pravdu i všetky lži. Ježiš Povedal, že PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ ZA SEBA a že VŠETKA PRAVDA bude Odhalená a dostupná pre všetkých, skôr či neskôr. Spravila som si svoju úlohu.

Pripravujme sa Duchovne na oveľa viac Pravdy i na všetky lži, ktorým sme verili ako pravde. Bude nás to šokovať, ešte viacej. My ako Veriaci/Kresťania nie sme Nikdy bez Nádeje, pretože máme Ježiša, On je náš Darca Nádeje. On je vždy naša Nádej. Opravdivo nás Miluje a Stará sa o nás, ako nikto iný. Nejestvuje Nikto Jemu Podobný a ani Nikdy Nebude. Preto nám musí záležať na našom Osobnom Vzťahu Lásky S Ježišom viac ako na čomkoľvek inom. Nie je to o mŕtvom Náboženstve a mŕtvych náboženských praktikách, ale o našom Vzťahu S Ježišom z Lásky, pretože Chceme a Túžime Poznať Toho, V Ktorého Veríme a Uctievame, Reálne. My všetci môžeme Poznať Ježiša Reálne a Kráčať S Ním v Jednote. Záleží to úplne na nás. Máme slobodnú vôľu a vyberáme si sami pre seba. Musíme byť Rozumní a Nie pochabí, pretože Koniec to oznámi. Tento život je len dočasný, Večnosť je Na Veky Vekov a Bez Ježiša budeme stratení Na Veky Vekov.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„Lebo Nič nie je Tajné, čo NEbude Odhalené, Ani nič Skryté, čo NEbude Známe a Príde to na Svetlo.“ Lukáš 8:17.

youtube.com/watch?v=OI7c29JJccI
Public domain
Martina Bohumila Lutherová
..Pripravujme sa Duchovne na oveľa viac Pravdy i na všetky lži, ktorým sme verili ako pravde. Bude nás to šokovať, ešte viacej. My ako Veriaci/Kresťania nie sme Nikdy bez Nádeje, pretože máme Ježiša, On je náš Darca Nádeje...