Stano Kobella
1543
Martina Bohumila Lutherová
..Pripravujme sa Duchovne na oveľa viac Pravdy i na všetky lži, ktorým sme verili ako pravde. Bude nás to šokovať, ešte viacej. My ako Veriaci/Kresťania nie sme Nikdy bez Nádeje, pretože máme Ježiša, On je náš Darca Nádeje...