Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks473

Antonin Dvořák - Symphony No 8 G major Op. 88

---M---
Antonin Dvořák - VIII Symfonia G-dur op. 88./Antonin Dvořák - Symphony No 8 G major Op. 88. Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku/The Podlasie Opera and Philharmonic -…More
Antonin Dvořák - VIII Symfonia G-dur op. 88./Antonin Dvořák - Symphony No 8 G major Op. 88.
Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku/The Podlasie Opera and Philharmonic
- European Art Centre in Bialystok.
Krzysztof Penderecki - dyrygent/conductor.
Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej/The Orchestra of the Podlasie Opera and Philharmonic.
Muzyka klasyczna/classical music.
Koncerty symfoniczne/symphonic concerts.

www.youtube.com/watch